Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie Burmistrz Dariusz Skiba podpisał umowę z wykonawcą Firmą Usługowo-Budowlaną ,,KDBUD’’ na rewitalizację miasta Bodzentyn. Wartość zadania to aż 6 639 914,50 zł. Termin realizacji zadań zaplanowany jest na miesiąc listopad 2022 roku.

Realizacja zamówienia pn.„Rewitalizacja Miasta Bodzentyn – etap II - ul.Langiewicza, ul.Kościelna, parking, plac targowy” obejmuje 3 zadania tj.:

Zadanie 1: „Przebudowa ul. Kościelnej, budowa parkingu na działce nr 3235, 3234/6, budowa placu targowego na działce nr 733/2 wraz z budową odwodnienia, oświetlenia, monitoringu wizyjnego oraz elementów małej architektury” w tym:

 • Budowę drogi wewnętrznej – ul. Kościelnej o długości 70,0 m;
 • Budowę obustronnego chodnika;
 • Budowę parkingu dla samochodów osobowych w ilości 58 szt.;
 • Budowę placu targowego;
 • Budowę szaletu miejskiego o powierzchni 35,0 m2;
 • Budowę elementów małej architektury;
 • Budowę sieci kanalizacji deszczowej;
 • Budowę sieci oświetlenia ulicznego;
 • Budowę kanału technologicznego;
 • Budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej elektroenergetycznej;
 • Wycinkę kolidujących drzew i krzewów;
 • Rozbiórkę obiektów budowlanych.

Zadanie 2a: Przebudowa ulicy Langiewicza w Bodzentynie w zakresie przebudowy ulicy Langiewicza (dł. 130m) tj.:

 • odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników z kostki granitowej po budowie i przebudowie infrastruktury na powierzchni ok. 1329 m2 w obrębie działek 2984/1, 2985, 4316;
 • odtworzenie nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej na pow. ok. 594 m2, chodników z kostki betonowej ok. 16m2 oraz krawężników betonowych przy budowie i przebudowie infrastruktury 2984/2, 2982, 2970;
 • budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej, zgodnie z projektami branżowymi Dział 2, 3, 4 Projektu budowlanego, w tym:


 • Budowę kanalizacji deszczowej Ø300-400 o dł. 295mb na działkach 2984/1, 2984/2, 2982, 2970, 2985;
 • Budowę wydzielonego oświetlenia ulicznego na dł. ok. 123m na działce 2984/1 oraz budowa przyłączenia kablowego do sieci na dł. ok. 23m na działkach 2984/1, 2984/2;
 • Przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na linie kablową na działkach 2984/1, 2984/2 na długości łącznie ok. 102 mb;
 • Budowę nowego odcinka sieci wodociągowej Ø125 wraz z przyłączami do budynków oraz rozbiórka istniejącej sieci na działkach 2984/1, 2984/2 na długości łącznie ok. 136m;
 • Budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej Ø200 oraz przebudowie istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z nowymi i istniejącymi przyłączami na działkach 4316, 2984/1, 2984/2 na dł. łącznie ok. 173mb;
 • Budowę kanalizacji kablowej (kanału technologicznego) na długości ok. 231mb.

Zadanie 2b: Przebudowa ulicy Langiewicza w Bodzentynie w zakresie przebudowy włączenia ulicy Langiewicza i Armii Krajowej do drogi wojewódzkiej Nr 752 (od km 14+698 do km 14+712):

 • odtworzenie nawierzchni jezdni (nawierzchnia bitumiczna) na pow. ok. 145 m2, chodników z kostki betonowej ok. 14,5m2 oraz krawężników betonowych przy budowie i przebudowie infrastruktury podziemnej na działce 2984/2;
 • budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej i nadziemnej zgodnie z projektami branżowymi Dział 2, 3, 4 Projektu budowlanego w tym:


 • Budowę kanalizacji deszczowej Ø300-400 o dł. 13 mb;
 • Przebudowę istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia na linie kablową dł. ok. 13,5m;
 • Budowę przyłącza wydzielonego oświetlenia ulicznego ulicy Langiewicza;
 • Przebudowę polegająca na budowie nowego odcinka sieci wodociągowej Ø125 wraz z przyłączami na dł. ok. 11 m;
 • Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej polegającą na budowie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na długości łącznie ok. 23,5mb;
 • Budowę kanału technologicznego na długości ok. 13,5 mb.

Zadanie 3: Budowa odwodnienia ul. Pasieka i odtworzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w msc. Bodzentyn gm. Bodzentyn:

 • odtworzenie nawierzchni jezdni (o nawierzchni bitumicznej) o dł. 143 mb na pow. ok. 576 m2;
 • budowę kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø400mm – 96,3 m, Ø500mm - 59,9 m, Ø600mm -165,5 m ze studniami rewizyjnymi Ø1200mm, Ø1500mm, Ø2000mm i studzienkami ściekowymi Ø500mm wraz z włączeniem ich poprzez przykanaliki z rur PCV Ø200mm do kanalizacji deszczowej;
 • budowa separatora lamelowego PSW LAMELA 30/300 wraz z osadnikiem Ø200cm V = 3,5 m3;
 • zakończenie kanalizacji deszczowej wylotem betonowym prefabrykowanym z kratą zabezpieczającą do rzeki Psarki.

Beztytuu

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech