W nawiązaniu do ustaleń, które miały miejsce podczas spotkania w świetlicy wiejskiej w Wilkowie w dniu 16 czerwca br. w sprawie planowanej budowy ulic: Leśnej, Wrzosowej, Stara Wieś w msc. Wilków załączony został poniżej wzór umowy na nieodpłatne przekazanie gruntów pod planowaną inwestycję. Prosimy o jej wypełnienie, wydrukowanie w dwóch egzemplarzach, podpisanie oraz przekazanie do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie (pokój nr 1) do dnia 20 września br.

Poniżej znajdziecie Państwo projekty zagospodarowania terenu oraz tabele ze wskazaną powierzchnią zajętości działek pod planowaną inwestycję.

Wzór umowy na nieodpłatne przekazanie gruntów pod planowaną inwestycję

Powierzchnia wywłaszczenia działek pod drogę

Powierzchnia wywłaszczenia działek pod rów

Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu - podział działek

Rys. 2.2 Projekt zagospodarowania terenu - podział działek

Rys. 2.3 Projekt zagospodarowania terenu - podział działek

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA