Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

W dniu 28 maja 2021 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „PATENT NA BIZNES”. Umowę podpisali Pani Aleksandra Marcinkowska – Dyrektor WUP Kielce oraz Pan Michał Zatorski – Prezes Zarządu Akademii Przedsiębiorczości Spółka z o.o.

Projekt „PATENT NA BIZNES” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy, Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (projekty konkursowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
 
CEL GŁÓWNY PROJEKTU
 
Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 80 osób otrzymujących dotację (42K i 38M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:
• KOBIETY
• OSOBY po 50 roku życia
• OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
• OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
• OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
• OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ nad osobą zależną
• OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
• REEMIGRANCI,
• MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,
z obszaru województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 24 miesięcy.
 
Więcej informacji na stronie:
https://ap.org.pl/projekty/patent-na-biznes/

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech