Wicepremier Piotr Gliński podjął decyzję o finansowaniu zadań w ramach programu ,,Infrastruktura Kultury. W województwie świętokrzyskim pozytywną rekomendację uzyskało 6 wniosków, w tym m.in. wniosek dotyczący budowy i doposażenia świetlicy wiejskiej w Dąbrowie Górnej w gminie Bodzentyn. Gmina Bodzentyn na realizację tego zadania otrzyma 260 tys. zł ze środków rządowych.

Kolejne pozytywne efekty moich działań! Cieszę się, że gmina Bodzentyn otrzyma środki rządowe w kwocie 260 tys. zł na budowę świetlicy w Dąbrowie Górnej. Świetlica powinna być wybudowana do końca 2022 r. Gratulacje dla Pana Burmistrza i Radnych Gminy a szczególnie Przewodniczącej Teresy Bzymek i Radnej Zofii Gliwy. Dziękuję Panu Wicepremierowi Piotrowi Glińskiemu za pozytywną ocenę wniosku w ramach programu INFRASTRUKTURA KULTURY. – napisała na swoim profilu na Facebooku Agata Wojtyszek Poseł na Sejm RP

Wczoraj tą dobrą wiadomością na swoim profilu społecznościowym podzieliła się również Zofia Gliwa Radna Rady Miejskiej – Serdecznie dziękuję Pani Poseł Agacie Wojtyszek za pomoc i wsparcie przy uzyskaniu środków rządowych w kwocie 260 tysięcy złotych na budowę świetlicy w Dąbrowie Górnej. Podkreśliła także, że jest to kolejna już pomoc dla Gminy Bodzentyn ze strony Pani Poseł. Podziękowania za pomoc w pozyskaniu ww. środków przekazała także Dariuszowi Skibie Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn oraz pracownikom UMiG.

Mieszkańcy od wielu lat czekali na realizację tej ważnej inwestycji. W Dąbrowie Górnej nie ma miejsca, które służyłoby lokalnej społeczności na wszelkiego rodzaju spotkania, ale i także na próby śpiewu Koła Gospodyń Wiejskich.
Budowa świetlicy rozpoczęła się już w 2019 roku. Na ten cel przeznaczono fundusze sołeckie z dwóch ostatnich lat. W 2019 roku zrealizowano pierwszy etap polegający na wykonaniu fundamentów i podmurówki. Koszt zadania wynosił 18 450,00 zł brutto. W roku 2020 zrealizowany został II etap, polegający na wylaniu płyty wraz z rozprowadzeniem instalacji za kwotę 28 080,00 zł. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu inwestycja zostanie zrealizowana w znacznie krótszym czasie.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA