Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie Indywidualnego Planu Działania oraz Stażu Zawodowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Projekt „GIEŁDA STAŻY” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grupa docelowa:

- firmy z woj. świętokrzyskiego,

- osoby fizyczne /spełniające poniższe kryteria/. 

Kryteria dot. osób na staż:

Projekt skierowany jest do 90 (54K/36M) osób w wieku 18 - 29 lat (do dnia 30 urodzin), biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (80% uczestników projektu) a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów, kobiet (20% uczestników projektu).

Wynagrodzenie stażysty (dofinansowanie z projektu!): 1536,50 zł netto/mc płatne przez 4mc.

Czas pracy stażysty: cały etat

Termin stażu: prowadzimy nabór ciągły zgłoszeń, staże rozpoczną się po podpisaniu umowy stażowej pomiędzy stronami. Rozpoczęcie staży: marzec-sierpień 2021r.

Łączenie stażystów z firmą: Rekrutacja do projektu odbywa się dwu-torowo: szukamy stażystów i firm, po czym łączymy ich względem kwalifikacji/branży.

Korzyści dla stażystów:

 1. Wzrost aktywności zawodowej,
 2. Rozwój kompetencji,
 3. Zdobycie doświadczenia,
 4. Wynagrodzenie podczas stażu,
 5. Nawiązanie współpracy z firmą po odbyciu stażu.

Korzyści dla firmy:

 1. Wsparcie młodej osoby w bieżących działaniach firmy,
 2. Dofinansowanie do wynagrodzenia stażysty, w okresie cztero-miesięcznego stażu,
 3. Możliwość przyuczenia pracownika wg. potrzeb firm, celem dalszej efektywnej współpracy,
 4. Rozwój firmy.

Zobowiązania firmy przyjmującej osobę na staż:

 1. W okresie stażu, firma musi zapewnić odpowiednie warunku pracy dla osoby odbywającej staż,
 2. W okresie stażu, firma musi wyznaczyć opiekuna stażysty, który czuwać będzie nad właściwym rozwojem osoby odbywającej staż,
 3. Po zakończeniu stażu, firma zobowiązana jest zatrudnić osobę na co najmniej 3mc na umowę o pracę (min ½ etatu) – warunek konieczny.

…………………………………………………………………………………………

WIĘCEJ INFORMACJI oraz DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/projekt-gielda-stazy

…………………………………………………………………………………………

 

grafika GS

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech