Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie przygotował sprawozdanie z działalności Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Jodła” Bodzentyn za rok 2020. ULKS „Jodła” to jeden z najstarszych klubów sportowych na terenie naszej gminy. Od wielu lat zawodnicy klubu odnoszą sukcesy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim jak również ogólnopolskim. Dzięki zaangażowaniu opiekunów i wielkim chęciami uczestnictwa w zawodach i motywacji do ciężkiej pracy zawodników z roku na rok „Jodła” rozwija się. Również w tak ciężkim roku jak miniony udało się wziąć udział w wielu zawodach i zdobyć kilkanaście medali, również tych złotych. Praca „Jodły” Bodzentyn to nie tylko wyjazdy na zawody, ale również organizacja wielu ciekawych sportowych wydarzeń. O tym co udało się zdobyć i zorganizować w ubiegłym roku przeczytają Państwo w dalszej części artykułu. 

W roku 2020 Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” Bodzentyn  realizował założone w statucie cele klubu: planowaliśmy i organizowaliśmy pozalekcyjne życie sportowe młodzieży tworząc  warunki do uprawiania równych dyscyplinach sportu: angażowaliśmy uczniów do podejmowania różnorodnych form aktywności ruchowej, udziału w grach i zabawach dostosowanych do ich wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, dzięki czemu podnosiliśmy sprawność młodzieży zamieszkałej na terenach wiejskich i małomiasteczkowych; prowadziliśmy aktywizację społeczności lokalnych poprzez propagowanie sportu; regularnie uczestniczyliśmy w imprezach sportowych organizowanych na terenie  gminy, województwa; organizowaliśmy zajęcia sportowe oraz zawody, których celem było propagowanie zdrowego stylu życia  i nauka pozytywnych postaw, w tym „zdrowej” rywalizacji. Budowaliśmy również wizerunek małego miasteczka i wsi jako miejsc atrakcyjnych dla mieszkańców. Staraliśmy się szczególnie upowszechniać strzelectwo sportowe oraz bieganie. Sprzyjała temu również praca treningowa na różnych obiektach sportowych - w tym strzelnicy na broń ostrą i na pływalni. W połowie marca 2020 roku cały świat zdominowała pandemia koronawirusa. Odbiło się to również na działalności klubu. W pierwszym okresie zajęcia sportowe były zawieszone. Powoli jak odmrażano działalność sportową w kraju również wróciliśmy do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży. Zadania wykonywane przez Klub były utrudnione w związku z pandemią Covid-19. W miarę możliwości z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniach Rady Ministrów, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego organizowano działalność Klubu.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Jodła” w Bodzentynie od wielu lat  współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Kielcach, Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie. Klub ściśle współpracuje również z Fundacją Prolandsport w Bodzentynie, z Towarzystwem Przyjaciół Bodzentyna, Stowarzyszeniem Absolwentów Szkół Średnich w Bodzentynie, Centrum Kultury w Bodzentynie, oraz ze Stacją narciarską „Baba Jaga” w Bodzentynie, a także ze szkołami z terenu naszej gminy jak i ościennych gmin. W roku 2020 realizowaliśmy następujące projekty:

„Świętokrzyski Piknik Strzelecki” – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę. Finansowany w znacznej mierze przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w ramach zadania publicznego – upowszechniania sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich oraz Samorząd Miasta i Gminy w Bodzentynie..

Impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym organizowana w Bodzentynie z ogólnodostępnymi rozgrywkami w dyscyplinach takich jak: strzelectwo, łucznictwo, bilard, biegi. Celem tego projektu była aktywizacja mieszkańców województwa Świętokrzyskiego poprzez propagowanie różnego rodzaju aktywności. W związku z ograniczeniami związanymi z covid-19 impreza została przeprowadzona tylko dla społeczności szkolnej (Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie).
Realizacja projektu: 07.09.2020 r. – 30.10.2020 r.

„ULKS Jodła Bodzentyn – pielęgnujemy tradycję sportową klubu i biegniemy do przodu” –  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę. Finansowany przez Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, w ramach zadania publicznego – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Celem tego projektu jest tworzenie odpowiednich warunków dla dzieci i młodzieży posiadającej predyspozycje do uprawniania różnych dyscyplin sportowych. Nauka i doskonalenie strzelania na treningach w klubie. Podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży. Kształtowanie zdrowego stylu życia i umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego. Udział młodzieży uzdolnionej sportowo w imprezach i zawodach sportowych. Upowszechnianie strzelectwa sportowego, sportów obronnych oraz biegania. Kontynuowanie długoletniej tradycji sportowej Klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn.

Realizacja projektu: 17.02.2020 r. – 31.12.2020 r. Z projektu współfinansowane była zadania dotyczące „Świętokrzyskiego Pikniku Strzeleckiego” oraz projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”.

„Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny” – Sport dla wszystkich 

Projekt napisany przez p. Magdalenę Tusień-Kuzkę finansowany przez Ministerstwo Sportu w ramach zadania publicznego – zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych.

Obejmował uczniów Szkoły Podstawowej w Bodzentynie i Powiatowego Zespołu Szkół w Bodzentynie.             W założeniach projektu zajęcia miały się odbywać z narciarstwa zjazdowego, snowboardu na stoku narciarskim „Baba Jaga” w Bodzentynie, strzelectwa sportowego prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerów i instruktorów sportu przy udziale zawodników klubu „Jodła”. Jednak z racji, że zimy obecnie są skąpe w śnieg, zajęcia odbywały się w formie alternatywnej. Zajęcia ze strzelectwa oraz zajęcia z gier zespołowych i zabaw ruchowych. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Realizacja projektu: 10.02.2020 r. – 16.03.2020 r.

W kolejnych latach planujemy realizować założenia statutowe Klubu, czyli rozwijanie szeroko rozumianej aktywności sportowej dzieci i młodzieży. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność sportową we współpracy z Starostwem Powiatowym w Kielcach, Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, Ministerstwem Sportu w Warszawie, Urzędem Miasta i Gminy Bodzentyn. Priorytetowym celem klubu jest odbudowa strzelnicy na broń palną. Aktywnie włączaliśmy młodzież w wolontariat sportowy zapewniając pomoc w organizacji sportowych wydarzeń lokalnych takich jak, III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku i Wilkowie. Klub ściśle współpracuje z fundacją PROLAND-SPORT promującą między innymi sport, rekreację ruchową, kulturę i edukację.. 

Systematycznie były prowadzone treningi sportowe dla zawodników Klubu ze strzelectwa sportowego na strzelnicy pneumatycznej w szkole, treningi ogólnorozwojowe na sali gimnastycznej oraz siłowni w PZS w Bodzentynie, a także zajęcia w terenie. Organizowane były również wyjazdy na pływalnię oraz saunę w ramach uatrakcyjnienia zajęć sportowych i odnowy biologicznej zawodników. Trenerami sportowymi i opiekunami zawodników są Magdalena Tusień – Kuzka,  Marcin Lesisz i Łukasz Biskup. 

W 2020 roku klub współorganizował/organizował następujące zawody/imprezy sportowe:

 • Zawody strzeleckie w ramach projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”

27 luty 2020 r.

 •  III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 11 września 2020 r.
 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wilkowie (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 25 wrzesień 2020 r.
 • Świętokrzyski Piknik Strzelecki (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 20 październik 2020 r.

W 2020 roku uczestniczyliśmy w następujących zawodach/wydarzeniach sportowych:

Styczeń

 • Mistrzostwa Powiatu Kieleckiego w piłce siatkowej Szkół Ponadpodstawowych 

I miejsce chłopcy w składzie: Cybulak Norbert, Dudzic Wiktor, Furmańczyk Kacper, Góra  Bartłomiej, Linek Łukasz, Lesisz Antoni, Świetlik Remigiusz

II miejsce dziewczęta w składzie: Bogacka Weronika, Cymerys Kinga, Skrzeczyna Julia, Milanowska Agata, Kowalczyk Patrycja, Wróblewska Zuzanna

Luty/marzec

 • Zawody strzeleckie w ramach projektu „Zimowe wyczyny z bodzentyńskiej doliny”

Wrzesień

 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wąchocku (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 

            II miejsce Małgorzata Kułaga w kat. wiekowej 16 – 29 lat

            III miejsce Karol Kupis w kat. wiekowej 16 – 29 lat  

 • III Nocny Maraton Wokół Świętokrzyskich zbiorników wodnych w Wilkowie (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 25 wrzesień 2020 r.

           IV miejsce Karol Kupis w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

           III miejsce  Karol Kupis w Klasyfikacji Generalnej w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

           I    miejsce  Karol Kupis w Klasyfikacji mieszkańców gminy Bodzentyn w kat. wiekowej 16 – 29 lat 

Październik

 • Świętokrzyski Piknik Strzelecki (ULKS „Jodła” Bodzentyn/ uczniowie szkoły), 20 październik 2020 r.

STRZELECTWO SPORTOWE – dziewczęta:
I miejsce Agata Milanowska
II miejsce Zosia Grzejszczyk
III miejsce Julia Matysek


STRZELECTWO SPORTOWE – chłopcy:
I miejsce Dawid Sławek
II miejsce Krystian Drzewiński
III miejsce Bartek Zwada


BILARD – dziewczęta:
I miejsce Malwina Kurpińska
II miejsce Julka Pożoga
III miejsce Michalina Nowak


BILARD – chłopcy:
I miejsce Kacper Furmańczyk
II miejsce Tomek Michta
III miejsce Michał Sitek


Zmodyfikowana PRÓBA HARWARDZKA – dziewczęta:
I miejsce Małgosia Kułaga
II miejsce Martyna Kosmala
III miejsce Małgosia Migus


Zmodyfikowana PRÓBA HARWARDZKA – chłopcy:
I miejsce Karol Kupis
II miejsce Paweł Stępień
III miejsce Bartosz Sikora 

Grudzień

 • Internetowy Turniej Szachowy (10 Blitz Arena)

            II miejsce Piotr Sidwa

            

Powyższe działania w bezpośredni sposób przyczyniły się do osiągnięcia następujących rezultatów:

 1. Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom sedenteryjnego trybu życia.

2   Wskazywanie aktywnych form wypoczynku jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

3)  Umożliwienie dzieciom i młodzieży ze środowiska wiejskiego uczestniczenia w różnorodnych  

      formach kultury fizycznej.

4)  Popularyzacja strzelectwa sportowego oraz biegania.

5)  Pozytywny wizerunek Miasta i Gminy Bodzentyn w zakresie działalności sportowej.

6)  Kontynuacja sportowej działalności klubu ULKS „Jodła” Bodzentyn.

7)  Możliwość treningów na strzelnicy z broni pneumatycznej i ostrej.Podsumowując nasze działania, zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na dalszą działalność Stowarzyszenia:

KRS: 0000270261

cel szczegółowy ULKS JODŁA BODZENTYN 4113

Z góry dziękujemy za wsparcie naszej działalności.

Zarząd ULKS „Jodła” w Bodzentynie

Autor: Marcin Lesisz

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA