Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, że decyzją znak: SE.Ia.9020.1.11.2021z dnia 20 stycznia 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 29 grudnia 2020 r. oraz w ramach nadzoru sanitarnego w dniu 13 stycznia 2021 r. z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele stwierdził:

  • przydatność wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych wodociągu Wzdół Parcele gm. Bodzentyn,

 

  • wygaśnięcie decyzji z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr SE Ia – 4261/90/20, zobowiązującej Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. do zaopatrywania dzieci w wieku od 0 do 6 lat oraz kobiety w ciąży mieszkające w miejscowościach, do których dostarczana jest woda z ww. wodociągu w wodę butelkowaną do picia, do czasu osiągnięcia potwierdzonej badaniami trwałej redukcji jonów ołowiu występujących w wodzie pochodzącej z ww. ujęcia do wartości zgodnej z normami.

            Decyzja dotyczy miejscowości:  Hucisko, Kamieniec, Kamionka, Nowa Wieś, Podmielowiec, Orzechówka, Wzdół Parcele, Skorucin, Ściegnia, Wzdół Rządowy, Wiącka, Siekierno-Podmieście, Siekierno-Przedgrab, Siekierno-Stara Wieś, Kamienna Góra, Leśna-Stara Wieś, Podkonarze, Parcelanci, Sieradowice Drugie, Sieradowice Parcele, Stara Wieś, Wzdół-Kolonia.

W powyższej sprawie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach w dniu 20 stycznia 2020 r. skierował do mieszkańców komunikat.

42 komunikat PPIS Wzd 1

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA