Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Bodzentyn z zakresu: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Zarządzenie nr 5/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn

Załączniki nr 1 - Ogłoszenie konkursowe

Załącznik nr 2 - Wzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznegoWzór aktualizacji oferty realizacji zadania publicznego

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA