Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach zaprasza pracodawców do składania wniosków o częściową refundację kosztów wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionego bezrobotnego w ramach realizowanego projektu pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę”.

Prace interwencyjne kojarzą się przede wszystkim z pracą fizyczną i sezonowością, tymczasem prace interwencyjne można wykonywać na dowolnym stanowisku pracy, zarówno
w ramach pracy fizycznej jak też umysłowej. Nie ma tu żadnych ograniczeń, można więc zatrudnić osobę, która poprowadzi sekretariat, księgowość, zadba o zabezpieczenie informatyczne, administracyjne czy będzie specjalistą w konkretnej dziedzinie. Prace interwencyjne nie różnią się niczym od zwykłego zatrudnienia, a pracodawca dodatkowo zyskuje zwrot części kosztów poniesionych na:

  • wynagrodzenia;
  • nagrody;
  • składki na ubezpieczenia ZUS.

W przypadku realizacji projektu pn. „Młodzi z POWEREM – Szansa na pracę” pracodawca może liczyć na refundację części kosztów przez okres 6 miesięcy za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego będącego poniżej 29 roku życia.

Od 2021 roku obowiązuje wyższa stawka refundacji części kosztów i wynosi 1.100,00 zł brutto + składki ZUS. To wzrost o ok. 300 zł brutto względem lat ubiegłych.

Od 11 stycznia 2021 r. aż do odwołania trwa nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.
Serdecznie zapraszamy pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych do ww. projektu, a osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach do udziału w zaplanowanych działaniach.

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być osoba bezrobotna należąca do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • osoby bezrobotne z kategorii NEET (niepracujące, niekształcące i nieszkolące się);
  • osoby z niepełnosprawnością;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby z niskimi kwalifikacjami;
  • imigranci, reemigranci.

Projekt zakłada refundację 160 stanowisk pracy organizowanych w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy.

Rekrutacja do I tury projektu rozpoczęła się 4 stycznia 2021 r. i potrwa do 28 lutego 2021 r.
Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.
Więcej informacji na stronie internetowej https://kielce.praca.gov.pl/295 lub pod numerami telefonów: 41-367-11-81 / 41-367-11-63.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA