Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn w grudniu 2020 r. wydał 18 zarządzeń.

Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu. Podpisane zarządzenia z ostatniego miesiaca zawierają się w następującym przedziale: 116-133.

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia, numer na liście odpowiada numerowi zarządzenia zamieszczonemu na stronie BIP-u Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Zarządzenia grudzień 2020 r., w sprawie:

116. Zmian w budżecie gminy na 2020 r.

117. Powołania komisji odbiorowej.

118. Wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.

119. Powołania zespołu ds. opracowania Gminnej Strategii rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bodzentyn na lata 2021- 2029.

120. Ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady polityki rachunkowości Gminy Bodzentyn oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

121. Powołania komisji przetargowej.

122. Powołania komisji do odbioru końcowego.

123. Zmian w budżecie gminy na 2020 r.

124. Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą.

125. Powołania komisji przetargowej.

126. Zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie.

127. Powołania komisji do odbioru.

128. Powołania komisji do odbioru robót.

129. Powołania komisji przetargowej.

130. Zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

131. Powołania komisji do odbioru końcowego.

132. Przyznania nagrody jubileuszowej za długoletnią pracę Kierownikowi SPZOZ w Bodzentynie.

133. Powołania komisji do odbioru robót.

Z dokładną treścią zarządzeń, podpisanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w grudniu 2020 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podpisanych w 2020 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2020_r

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA