Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb dla uchodźców z Ukrainy

 
ukraina
Infolinia informacyjna
 
інформаційна гаряча лінія

Mając na celu realizacje zadań dotyczących gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn  w styczniu 2020 r. wydał 11 zarządzeń. Zarządzeniom zostały przypisane odpowiednie numery według kolejności podpisu (1-11).

Poniższa lista opisuje czego dotyczą zarządzenia, numer na liście odpowiada numerowi zarządzenia zamieszczonemu na stronie BIP-u Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

 1. Ustala wysokość pogotowia kasowego, czyli zabezpieczenia gminy na niespodziewane wydatki. Wysokość kwoty pogotowia kasowego ustalono na sumę 3 000 zł . Wykonanie tego zarządzenia powierzono z kolei Kierownikowi Referatu Finansowego.
 2. Określa harmonogram przekazywania dokumentacji do Archiwum Zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz wzoru spisów zdawczo-odbiorczych, i innych środków ewidencji archiwum zakładowego.
 3. Dotyczy realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Bodzentyn
  w 2020 r.
 4. Prezentuje ustalenia Regulaminu zasad w jaki sposób będą klasyfikowane wydatki związane z stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bodzentyn.
 5. Dotyczy zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 6. Informuje o projekcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk w 2020 roku na terenie Gminy Bodzentyn.
 7. Dotyczy powołania komisji przetargowej na zamówienie publiczne pod nazwą „Wywóz nieczystości stałych z kontenerów i szt. pojemników 240 l zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn w 2020”.
 8. Ogłasza otwarty konkursu ofert mających na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Konkurs skierowany jest do podmiotów określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).
 9. Dotyczy powołania Komisji Wyborczej Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Bodzentyn. Zarządzenie określa tryb pracy i zadania komisji podczas głosowania
  na projekty zgłoszone w ramach „Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn” na 2020 rok.
 10. Informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej przez organizacje pozarządowe, opiniującej oferty w ramach realizacji zadań publicznych.
 11.  Dotyczy zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

Z dokładną treścią zarządzeń, podpisanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn w styczniu 2020 r., można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

Link do zarządzeń podpisanych w 2020 r., w tym podpisanych w styczniu 2020 r.: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/zarzadzenia_za_2020

Ponadto Gmina ogłosiła również trzy przetargi nieograniczone na realizacje zamówień dotyczących:

 • „Wywóz, zagospodarowanie i transport nieczystości stałych z kontenerów i pojemników zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Bodzentyn w 2020 r.”.
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Bodzentyn – etap I”.
 • „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ulic Leśnej, Wrzosowej, Stara Wieś w msc. Wilków”.

Informacje na temat przetargów dostępne na stronie: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/kategorie/przetargi_2020_rok

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech