Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Jestem żołnierzem. Kocham żołnierkę i byłem tym, któremu los pozwolił w wielkiej wojnie światowej, gdy wielkie, olbrzymie państwa rzuciły na kartę miliony ludzi, miliardy pieniędzy, cały przepych nowoczesnej techniki, któremu los dał szczęście, żem nie miał w imieniu Polski zginąć w tym tłumie, żem wzniósł ubogi, maleńki domek żołnierza polskiego i nad nim postawił i wywiesił sztandar polski

Józef Piłsudski

 

 

W dniu 15 sierpnia obchodzimy święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 r., podczas wojny polsko-bolszewickiej. W ten sposób dajemy wyraz pamięci o dziejowym wydarzeniu zwanym też „Cudem nad Wisłą”. To również święto wszystkich obrońców Ojczyzny, którzy od wieków walczyli o jej niepodległość.

Dzień ten to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obchody tych dwóch świąt: religijnego i państwowego łączą obronę narodu, jego bytu społecznego z wartościami sakralnymi. Uzewnętrzniają się w słowach: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Pamiętajmy o bohaterach, którzy spoczęli na polskiej ziemi, zapalmy znicze, odmówmy modlitwę przy mogiłach uczestników walk narodowowyzwoleńczych, legionistów, żołnierzy Wojska Polskiego poległych w latach II wojny światowej, Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych.

W dniach 6-12 sierpnia drogą strzelców Józefa Piłsudskiego z Krakowa do Kielc podążają uczestnicy  50. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej, upamiętniając czyn legionowy w latach I wojny światowej, który rozpoczął się na ziemi kieleckiej w sierpniu 1914 r.

Zatrzymajmy się przy mogile Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. na wileńskim froncie i jednocześnie  Grobie Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej w Bodzentynie. Wspomnijmy postać Józefa Piłsudskiego, od 1935 r. Honorowego Obywatela Miasta Bodzentyn, który 30 i 31 października 1914 r. przebywał w naszym mieście ze swoim 1.Pułkiem Piechoty Legionów Polskich.

Niech dzień ten będzie czasem refleksji o roli armii w zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Państwa Polskiego.

 

 

                                                                                             Dariusz Skiba

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

                                                                             

                                                     

                                                                           Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

                                                                                         Przewodnicząca

                                                                Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn

 

 

         

Bodzentyn Rynek Górny, 27.08.2016r. - biegi terenowo-górskie, 2 dystanse: "dyszka", półmaraton, 28.07.2016 - Świętokrzyska Liga Rowegowa, 3 dystanse: Family, Fan, Master.

PLAKAT BODZENTYN CROSS 2016  PLAKAT BODZENTYN MTB 2016

W minioną sobotę artyści ludowi z gminy Bodzentyn zaprezentowali się na X Folkloriadzie Jurajskiej zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju.

Na scenie pojawiły się Zespół Śpiewaczy "Świętokrzyskie Jodły”, Stowarzyszenie "Dąbrowa” oraz Zespół Obrzędowy "Wzdolskie Kołowrotki”.  Wszystkie zespoły nagrodzono gromkimi brawami, natomiast "Wzdolskie Kołowrotki" zajęły I miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych w kategorii Zespoły Obrzędowe za "Kusoki w karcmie".

W Poraju  można było podziwiać rękodzieło artystyczne i zakupić pamiątki od wystawców, którzy wzięli udział w Targach Sztuki Ludowej. Gminę Bodzentyn reprezentowały "Alebabki".

/MGCKiT

Zapraszamy na artykuł Echo Dnia: 

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/kultura/inne-wydarzenia/a/sukces-wzdolskich-kolowrotkow-z-gminy-bodzentyn-na-ogolnopolskim-konkursie,10501245/

fot. /MGCKiT

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym

"Moja Gmina w obiektywie"

Celem konkursu jest ukazanie Gminy Bodzentyn przez pryzmat mieszkańców, zmian urbanistycznych i architektury. ­

Czekamy na fotografie miejsc, obok których nie można przejść obojętnie. Drodzy uczestnicy, chwyćcie zatem aparaty w ręce, rozejrzyjcie się wokół i zatrzymajcie na fotografiach to, co waszym zdaniem najpiękniejsze i warte pokazania w naszej gminie.

Termin nadsyłania prac konkursowych do dnia 30 września 2016 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

 

Wołam cię, obcy człowieku
co kości odkopiesz białe:
Kiedy wystygną już boje,
szkielet mój będzie miał w ręku
sztandar ojczyzny moje

Krzysztof Kamil Baczyński

 

 

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 r. w ramach akcji "Burza" było największym zrywem Armii Krajowej i największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Stanowiło heroiczny akt przeciwko wasalizacji i sowietyzacji Polski. Do walki stanęło ok. 30 tys. Polaków. Powstańcy bili się bohatersko przez 63 dni.

Na pomoc stolicy podążały oddziały Armii Krajowej z różnych stron kraju, w tym z Kielecczyzny. Powstanie upadło wskutek przewagi sił wroga, zwalczaniu przez jednostki niemieckie i sowieckie oddziałów podążających na pomoc Warszawie, braku należytego wsparcia ze strony aliantów – Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. Uznali oni Polskę za sowiecką strefę wpływów. Po prawej stronie Wisły stały oddziały Armii Czerwonej, które obserwowały biernie rozwój wydarzeń i zagładę walczącej Warszawy.

Podczas walk poległo ok. 18 tys. powstańców i 200 tys. cywilów. Blisko 550 tys. mieszkańców stolicy oraz około 100 tys. osób z miejscowości podwarszawskich zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Miasto niszczone przez oddziały niemieckie legło w ruinie.

1 sierpnia 2016 r. przedstawiciele władz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz mieszkańców, dokładnie o Godzinie "W", spotkali się na Wykusie – miejscu będącym w regionie świętokrzyskim symbolem patriotyzmu i walki o niepodległość. Przy kapliczce Matki Boskiej Bolesnej złożono kwiaty, zapalono znicze. Zebrani odśpiewali pieśń do słów Andrzeja Gawrońskiego "Więc szumcie nam jodły piosenkę". Pieśń powstała 11 lipca 1943 r. w czasie uroczystej przysięgi oddziałów partyzanckich Jana Piwnika "Ponurego".

Wiązanki kwiatów złożono na mogile Ludmiły Stefanowskiej "Zjawy", przy pomnikach żołnierzy Armii Krajowej "Warszawiaków" i oddziału ochrony radiostacji Jana Kosińskiego inspektora "Jacka" – poległych na Wykusie 28 października 1943 r. Mogiły ozdobiono biało-czerwonymi kokardami.

Hołd bohaterom walk o wolność oddali: Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, radni Jolanta Moskwa, Stanisław Chrzęszczyk; Marcin Sikorski Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie; przedstawiciele Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn: Urszula Oettingen, Aleksander Ponikowski, Kazimierz Wilkosz, Witold Comber. Środowisko nauczycielskie reprezentowały Panie Barbara Czernikiewicz i Aleksandra Basa ze Szkoły Podstawowej w Leśnej. W uroczystości udział wzięli również Teresa Comber, Jan Hanssen, Mirosław Oettingen, Maciej Wojtyna z Siekierna-Podmieścia.

W Bodzentynie przy pomniku obok kościoła, upamiętniającym żołnierzy Armii Krajowej Okręgu "Jodła", okolicznościową mowę wygłosił Burmistrz Dariusz Skiba, który podkreślił znaczenie inicjatyw miejscowej społeczności w kultywowaniu pamięci o polskich bohaterach.

Prof. Urszula Oettingen prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna przypomniała przebieg Powstania Warszawskiego w aspekcie politycznym i militarnym. Maciej Wojtyna wygłosił wiersz autorstwa Andrzeja Gawrońskiego "Weteranom Ponurego". Postać autora wiersza "partyzanta –literata", żołnierza oddziału "Ponurego" przypomniał Aleksander Ponikowski.

Następnie udano się pod Grób Nieznanego Żołnierza przy ul. Kieleckiej, gdzie chwilą ciszy uczczono wszystkich, którzy oddali życie w imię miłości Ojczyzny.

Papież Franciszek odwiedzając Polskę powiedział: Pamięć jest najważniejsza – w tej wielkiej historii i w tej lokalnej, w czasie świętym i w życiu codziennym. Ten wyraz pamięci okazali uczestnicy patriotycznego spotkania w 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

                                                                                                                   Urszula Oettingen

 

Fot. Urszula Oettingen, Mirosław Oettingen, Archiwum MGCKiT w Bodzentynie

W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego dotyczącym wygaszenia mojego mandatu oświadczam co następuje:

Uważam, że Komisarz Wyborczy dokonał błędnej interpretacji przepisów, uznając Świętokrzyski Park Narodowy za administrację rządową. Dotychczas w przepisach nie istnieje legalna definicja administracji rządowej. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 8a ust. 1) Park Narodowy to państwowa osoba prawna, a nie administracja rządowa. Ustawa o finansach publicznych wyraźnie rozróżnia organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej od innych podmiotów, w tym państwowych osób prawnych (art. 9 pkt 1). Nie można państwowej osoby prawnej zakwalifikować do administracji rządowej, gdyż nie można wyjątków interpretować rozszerzająco. W Polsce zgodnie z Konstytucją obowiązuje zasada swobody zatrudnienia, a wyjątki mogą być wprowadzone jedynie w drodze ustaw. W momencie objęcia funkcji burmistrza, wziąłem urlop bezpłatny w Świętokrzyskim Parku Narodowym na okres kadencji, tak jak dotychczas czyniło to powszechnie wielu moich kolegów samorządowców. Obecnie nie świadczę pracy dla Parku i nie pobieram wynagrodzenia.

Po konsultacji z prawnikami zamierzam złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Zostałem bowiem wybrany w demokratycznych wyborach w sposób prawidłowy na całą czteroletnią kadencję przez mieszkańców gminy, którzy powierzyli mi swoje nadzieje na poprawę ich życia. Jestem przygotowany, by uczciwie pokazać całą swoją dotychczasową ciężką pracę oraz plany na okres czteroletniej kadencji. Z tą myślą kieruję pracą całego zespołu ludzi, dzięki któremu tylko do końca tej kadencji przewidujemy pozyskać z różnych źródeł dla gminy Bodzentyn środki na kwotę ok. 80 mln złotych na; ścieżki rowerowe, budowę kanalizacji, rozbudowę dróg, infrastruktury turystycznej, termomodernizację obiektów i utworzenie nowych miejsc pracy. W mojej ocenie powołanie Komisarza do zarządzania gminą, nawet na krótki czas, przerwie ciągłość podjętych działań i zniszczy w dużym stopniu naszą wielomiesięczną, ciężką pracę. Obawiam się, że nasz wysiłek i duże pieniądze wydane na przygotowanie dokumentacji i ekspertyz wymaganych do wniosków, zostaną zmarnowane.

Jestem mocno zaniepokojony, że działania moich przeciwników politycznych wykorzystujących tzw. „kruczki prawne” mogą zmarnować bezpowrotnie szanse rozwoju gminy Bodzentyn. Jest to też ogromne zagrożenie dla demokracji na poziomie lokalnym. Decyzja tysięcy ludzi o moim wyborze może zostać przekreślona niezrozumiałą dla nich interpretacją prawną.

Oświadczam, że do czasu uprawomocnienia się postanowienia Komisarza Wyborczego poprzez decyzję Sądu Administracyjnego Burmistrz i Urząd będą pracowali normalnie.

Dziękuję za uwagę.
Dariusz Skiba
Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Jak co roku Stowarzyszenie Wilków - Nasz Dom przy pomocy Samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki zorganizowało już IV Festiwal Zupy Rybnej „Złota Rybka”.

Otwarcia festiwalu dokonali Prezes Stowarzyszenia – p. Maryla Piskulak oraz sołtys Wilkowa – p. Bogusław Wzorek, którzy przywitali wszystkich przybyłych na festiwal.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba życzył zespołom biorącym udziału w konkursie zupy rybnej samych sukcesów, a wszystkim uczestnikom dobrej zabawy.

Drużynę z gminy Masłów wspierali radni z wójtem Tomaszem Lato na czele, który również życzył wszystkim dobrej zabawy i wyraził radość z tego, że wspólnie z radnymi mogą brać udział w Festiwalu Zupy Rybnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie Wojciech Kózka złożył gorące podziękowanie dla organizatorów, w tym szczególnie podziękował prezes stowarzyszenia Wilków – Nasz Dom pani Maryli Piskulak oraz jej zastępcy pani Krystynie Jamrożek.

Kiedy drużyny gotowały zupę rybną na scenie publiczność zabawiały zespoły ludowe. Jako pierwsi wystąpili organizatorzy. Zespół Pieśni i Tańca „Wilkowianie” szybko rozbawił publiczność swoim występem. Pomimo tego, iż zespół liczy dopiero niecałe 5 lat, Wilkowanie potrafią dobrze bawić się na scenie oferując publiczności dużo uśmiechu. Po występie gospodarzy, na scenie gościli:  „Śwarne Kakonianki”, „Michniowianie”, „Dąbrowianki”, Zespół Pieśni i Tańca „Leśnianie”, a także Stowarzyszenia „Wzdolskie Kołowrotki”, „Dąbrowa”, zespół śpiewaczy „Wolanie spod Łysicy” oraz „Furmani”.

Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie strzelania z łuków sportowych pod czujnym okiem prezesa „Grot – Bodzentyn” pana Dariusza Mataniny, tudzież w konkursach przygotowanych przez organizatorów, a poprowadzonych przez konferansjera imprezy na scenie.

Co prawda kapryśna pogoda nieco utrudniła dobrą zabawę krótkotrwałą ulewą, zarówno gotującym zupę na konkurs, jak i samym organizatorom oraz publiczności, jednak nie wystraszyła uczestników Festiwalu całkowicie. Zaraz po deszczu zabawa była kontynuowana, a publiczności szybko przybywało.

W tym roku osiem drużyn walczyło o miano Najlepszej Zupy Rybnej.

  1. Koło Gospodyń Wiejskich z Kakonina „Śwarne Kakonianki” z gm. Bieliny
  2. Koło Gospodyń Wiejskich z Michniowa „Michniowianki” z gm. Suchedniów
  3. Starostwo Powiatowe
  4. Stowarzyszenie Miejska Góra z gm. Bodzentyn
  5. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich z Leśnej „Leśnianie” z gm. Bodzentyn
  6. Koło Gospodyń Wiejskich „Florianki” z gm. Zagnańsk
  7. Zespół Dąbrowianki z gm. Masłów
  8. Stowarzyszenie rozwoju miejscowości Wola Szyczygiełkowa z gm. Bodzentyn

Ocenę potraw dokonało jury w składzie: Dariusz Skiba – burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Dariusz Kowalczyk – właściciel firmy Wędliny z Gór Świętokrzyskich oraz Dariusz Matanina – Prezes Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Grot – Bodzentyn. Trzech panów Dariuszów oceniało smak potrawy, oryginalność, łatwość przyrządzenia, wygląd potrawy oraz ogólne wrażenia. Każdy z jurorów mógł maksymalnie dać 5 punktów w poszczególnej kategorii. Wybór najlepszej potrawy był niezwykle trudny, bowiem wszystkie zespoły spisały się na medal! Niestety jury musiało podjąć tę trudną decyzję: komu przyznać zwycięstwo. Ostatecznie po naradzie jury przyznało aż 5 wyróżnień. Na podium zaś stanęli: Na trzecim miejscu debiutująca drużyna – Stowarzyszenie Miejska Góra z gm. Bodzentyn. Na drugim miejscu stanęły Dąbrowianki z gm. Masłów. Tytuł Najlepszej Zupy Rybnej zdobyły Michniowianki z gm. Suchedniów. Nagrody ufundował coroczny główny sponsor imprezy Firma Prymat. 

Po tym jak komisja jurorów dokonała własnej oceny, każdy mógł spróbować wszystkich 8 zup i samemu przekonać się, która zupa jest najlepsza. Oczywiście zdania w tym temacie były mocno podzielone, nie mniej jednak pewno jest jedno - dobra zabawa i uśmiechy towarzyszyły wszystkim.

Członkowie Stowarzyszenia „Wilków – Nasz Dom” serdecznie dziękują wszystkim sponsorom i tym, którzy przyczynili się do zorganizowania festiwalu za wsparcie i owocną współpracę. – Dziękujemy publiczności i zaproszonym gościom, którzy pomimo utrudnień pogodowych wytrwali z nami i bawili się do samego końca!

W tym roku po wielu trudach udało nam się poznać sekretne przepisy na zupy rybne wszystkich drużyn biorących udział w konkursie. A teraz zapraszamy Państwa do zapoznania się ze sprawdzonymi przepisami na najlepsze zupy rybne z Festiwalu „Złota Rybka” 2016!

I miejsce: Zupa Rybna autorstwa laureatów konkursu – Koła Gospodyń Wiejskich z Michniowa

Gotujemy wywar z ryby i z warzyw. Dodajemy paprykę z przyprawami wedle uznania. A sekret najsmaczniejszej zupy tkwi w smażonych na masełku klopsikach z ryby. Do zupy warto dodać lane kluseczki i zasmażkę z mąki. Na koniec dodajemy natkę pietruszki do smaku.

II miejsce: Zupa Rybna autorstwa „Dąbrowianek” z gm. Masłów

Trzt świeżutkie pstrągi w całości gotujemy przez 10 min na wywarze warzywnym. Następnie wyjmujemy ryby, odcinamy łby i gotujemy dalej, tak aby smak rybek wydobył się. Cebulę w kostkę razem z czosnkiem szklimy na masełku. Warzywa takie jak: marchew, seler, por, pietruszka, ziemniaki kroimy w kostkę i dusimy również na masełku. Wszystkie składniki łączymy i przyprawiamy wedle uznania. Na koniec rybkę obieramy na kawałki, które wkładamy do miseczek z zupą. Można zabielić śmietaną.

III miejsce: Zupa Rybna autorstwa Stowarzyszenia Miejska Góra z gm. Bodzentyn

Paprykę (trzy kolory), cebulkę, por, seler, pomidor, marchew kroimy część w kostkę, a część w piórka i dusimy na maśle. Podlewamy białym, wytrawnym winem, a gdy odparuje zalewamy bulionem ugotowanym na rybie. Dodajemy przyprawy według uznania. Tuż przed końcem gotowania zupy dodajemy kawałki ryby z bulionu.

Wyróżnienia:

Koło Gospodyń Wiejskich Florianki z gm. Zagnańsk

Panie zdradziły tylko ogólny przepis. Zacznijmy od składników: pstrąg, orzechy, rodzynki, koper włoski, brokuły, papryka i inne warzywa. Sekretem tej zupy jest oddanie serca, dzięki czemu radość z gotowania nada wyjątkowy aromat zupie rybnej. 

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Leśnej „Leśnianie” z gm. Bodzentyn

Typowe warzywa takie jak do bulionu częściowo tylko kroimy w kostkę i gotujemy. Rybę obieramy: łby, ości, skórę wkładamy do gazy i gotujemy razem z warzywami. Filety z ryby kroimy w kostkę, obtaczamy przyprawami, mąką i smażymy na rozgrzanym oleju. Warzywa które są w całości wyjmujemy i dodajemy do usmażonej rybki, podlewamy wywarem z grzybków (ale tylko prawdziwków), a następnie dodajemy zacierkę. Jako alternatywę gospodynie polecają kaszę lub dodanie przecieru pomidorowego. Na koniec przyprawiamy zupkę według naszych własnych upodobań kulinarnych i nie zapominamy o zielenince.

Zupa Rybna według przepisu drużyny ze Starostwa Powiatowego

Drużyna przygotowała przepis na zupę rybną ze świeżego łososia, nie mniej jednak miejmy nadzieję, iż pstrąg również się sprawdzi. Paprykę, cebulę, posiekany czosnek, utartą marchew i pietruszkę  podsmażamy na oleju, a następnie  zalewamy bulionem warzywnym. Wlewamy przecier pomidorowy i przyprawiamy. Pokrojony filet w kostkę dodajemy do gotującej się zupy. Tuż przed podaniem dodajemy świeżą natkę pietruszki.

Zupa Rybna po Nasemu – autorstwa Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa

Pokrojoną cebule i por smażymy. Dodajemy pieczarki i dusimy przez 10 min. Zalewamy bulionem warzywnym, dodajemy przyprawy, marchew, seler i czosnek. Następnie wkładamy rybę owiniętą w gazę i gotujemy. Dodajemy sos boloński i możemy zagęścić zupę mąką. Doprawiamy zupkę do smaku przyprawami oraz sokiem z cytryny. Dodajemy makaron ryżowy nitki. Na koniec można posypać świeżą natką pietruszki oraz parmezanem.

Zupa Rybna autorstwa Pań z Kołoa Gospodyń Wiejskich z Kakonina „Śwarne Kakonianki” z gm. Bieliny

Panie polecają rybę na zupę najpierw upiec z warzywami i przyprawach wedle uznania. Nie wolno zapomnieć o cebuli, śmietanie, pomidorach, koprze włoskim, kolendrze i ziemniakach pokrojonych w kostkę. Na samym końcu gotowania zupy wrzucamy upieczoną rybę z warzywami.

Zachęcamy Państwa do zabaw kulinarnych z zaprezentowanymi powyżej przepisami zup rybnych.

 

/EŚ

 

Szanowni Rolnicy, lato to dla Państwa czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w dniu 01.08.2016r. o godzinie 17.00 na terenie Gminy Bodzentyn uruchomione zostaną syreny alarmowe. Uruchomienie syren jest częścią obchodów 72-ej rocznicy Powstania Warszawskiego, a także elementem sprawdzającym system ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach.

Po raz dziewiąty w gminie Bodzentyn odbył się konkurs na najładniejszy ogród przydomowy pod nazwą "Gmina Bodzentyn rozkwita 2016". Konkurs ma na celu promocję efektów pracy lokalnych ogrodników-pasjonatów oraz zachęcenie innych mieszkańców do dbania o otoczenie swoich posesji.

Pierwsze miejsce przyznano dla ogrodu pani Justyny Płaczkowskiej z msc. Parcelanci,

 

drugie dla pani Karoliny Kozery z Psar-Starej Wsi,

 

trzecie zaś dla pana Krzysztofa Sajeckiego z Bodzentyna.

 

Komisja przyznała również dwa wyróżnienia:

 

dla ogrodu pani Marianny Harabin z Psar-Starej Wsi

 

oraz pani Renaty Milanowskiej z miejscowości Parcelanci.

 

Nakład pracy w pielęgnację roślin, barwne kompozycje kwiatowe, tworzone często własnoręcznie przez właścicieli rzeźby i ozdoby czy elementy małej architektury można podziwiać na załączonych poniżej zdjęciach.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życzymy satysfakcji i radości z przebywania wśród zieleni.      

Dziękujemy panu Janowi Jędrzejczykowi, właścicielowi firmy PPHU „OBET” z Bodzentyna, który już kolejny raz ufundował nagrody, tj. stylowe figurki ogrodowe i donice.

J.Gawlik

Stowarzyszenie Wilków – Nasz Dom,
Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn oraz
Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki (MGCKiT)
serdecznie zapraszają na
IV Festiwal Zupy Rybnej „Złota Rybka”,
który odbędzie się w przyszłą niedzielę
31 lipca 2016
r.
nad zalewem w Wilkowie, o godz. 15.00.

W czasie Festiwalu odbędzie się konkurs na najlepszą zupę rybną. O tytuł najlepszej zupy będą walczyć zespoły 3-4 osobowe: Koło Gospodyń Wiejskich z gm. Zagnańsk, „Michniowanie” z gm. Suchedniów, Koło Gospodyń Wiejskich z Kakonina - gm. Bieliny, „Dąbrowianki” z Dąbrowy – gm. Masłów, Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Miejska Góra z gm. Bodzentyn, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskiej w Leśnej, Stowarzyszenie Rozwoju miejscowości Wola Szczygiełkowa. Zespoły mają 2h na ugotowanie najlepszej zupy rybnej z pstrąga, a następnie każdy będzie mógł sam zdecydować, czyja zupa jest według niego najlepsza.

W między czasie na scenie będzie można podziwiać występy znanych regionalnych zespołów ludowych, które będą zachęcać do wspólnej zabawy wszystkich przybyłych. Na scenie zobaczymy: Śwarne Kakonianki, Michniowianie, Dąbrowianki, Zespoły Pieśni i Tańca „Wielkowianie”, „Leśnianie”, Stowarzyszenia „Wzdolskie Kołowrotki”, „Dąbrowa”, zespół śpiewaczy „Wolanie spod Łysicy” oraz „Furmani”.

Całości imprezy będą towarzyszyły stoiska wszystkich zaproszonych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, na których będzie można skosztować regionalne potrawy i przysmaki przygotowane przez nich. Atrakcji nie braknie również dla najmłodszych, bowiem organizatorzy przygotowali liczne konkursy z nagrodami.

Pod koniec imprezy publiczność rozbawi jeszcze Kapela Sami Swoi oraz zespół muzyczny „Orion”, przy którym do wieczornych godzin będzie można potańczyć.

Festiwal Zupy Rybnej „Złota Rybka” powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Wilków – Nasz Dom, po raz pierwszy w 2013 roku. Członkowie stowarzyszenia mieli pomysł na nową tradycję na terenie ziemi Wilkowskiej, która jak widać z powodzeniem przyjęła się do kalendarza imprez Gminy Bodzentyn. Festiwal z roku na rok cieszy się co raz większym zainteresowaniem i uznaniem ze strony publiczności. Co raz więcej drużyn z województwa świętokrzyskiego bierze w niej udział.

Organizatorzy serdecznie zapraszają!

Wychodząc naprzeciw wyzwaniom organizacyjnym zbiorowego transportu publicznego w Województwie Świętokrzyskim, Wojewódzki Zarząd Transportu przygotował ankietę preferencji przewozowych pasażerów. Badanie preferencji pasażerów oraz jakości transportu publicznego w województwie, wpłynie pozytywnie na poprawę dotychczas świadczonych usług poprzez określenie i wprowadzenie oczekiwanych standardów usług przewozowych na organizowanych liniach użyteczności publicznej w transporcie zbiorowym.

Wypełnij ankietę

W sobotę, 23 lipca na zamku w Bodzentynie odbył się rokrocznie organizowany Zlot „Trabantowy Sabat 2016” przez Wojciecha Zygadło z Cartoon Trabant Klub Polska. Sam zlot trwał w dniach 22-24 lipca na terenie regionu świętokrzyskiego i wzięło w nim udział około 20 Trabantów wyprodukowanych w Niemieckiej Republice Demokratycznej w latach 1957 - 1991. Głównym celem imprezy jest promocja regionu oraz kultywowanie wieloletniej tradycji spotkań oraz wymiany poglądów i doświadczeń w gronie miłośników zabytkowych pojazdów. Dla uczestników zlotu przewidziany był przejazd z Mąchocic do Bodzentyna, gdzie po drodze mieli okazję zwiedzić Muzeum Siekier w Orzechówce. Z kolei w samym Bodzentynie poznali najciekawsze miejsca.

Przy ruinach zamku mieszkańcy mogli podziwiać samochody, które królowały na drogach w czasach PRLu. Niejeden kierowca może zastanawiać się czy rzeczywiście stare samochody pomimo swoich lat są wciąż sprawne. Jak twierdzi Józef Baran z Krakowa: – Od lat jeżdżę tylko tymi autami i absolutnie nie narzekam. – Po czym dodaje, że bagażnik jego Trabanta jest naprawdę pojemny: - Można w nim zmieścić wózek dziecięcy, a nawet łóżeczko. Nie stanowi to żadnego problemu.

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się limuzyna – pięciometrowy trabant. Właścicielem pojazdu jest Andrzej z Tych, który wykorzystuje swój pojazd do wożenia nowożeńców.

Dla niektórych wymarzone, dla innych wyśnione Maluchy, Trabanty, Fiaty czy ciężko osiągalne Wartburgi robiły wrażenie. Piękne, zadbane i sprawne wciąż u wielu osób wywołują uśmiech i być może nawet wspomnienia...

Zapraszamy na fotorelację oraz na film z wydarzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=DZ4w6g1iXbY

„Mówiąc bowiem o chrzcie, nie mamy na myśli tylko sakramentu chrześcijańskiej inicjacji przyjętego przez pierwszego historycznego władcę Polski, ale też wydarzenie, które było decydujące dla powstania narodu i dla ukształtowania się jego chrześcijańskiej tożsamości. W tym znaczeniu data chrztu Polski jest datą przełomową”

                                            Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”

            Pierwszy dzień obchodzonych 2 i 3 lipca 2016 r. Dni Bodzentyna  poświęcono 1050. rocznicy chrztu Polski, a właściwie chrztu pierwszego księcia państwa Polan Mieszka I.  Obchody zainaugurowało wystąpienie proboszcza parafii Bodzentyn ks. dr. Leszka Sikorskiego, który przypomniał o roli wiary katolickiej w życiu Polaków. Miasto Bodzentyn dzień ten uczciło uroczyście poprzez okolicznościowe wykłady, wygłoszone przez pracowników Instytutu Historii UJK oraz w dniu następnym nabożeństwo odprawione w miejscowym kościele.

           Ten ważny dzień przypominający o chrześcijańskich korzeniach naszej kultury uświetnił koncert melodii i pieśni religijnych w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie oraz miejscowych zespołów folklorystycznych. 

           Podczas uroczystości wręczono pamiątkowe medale, wykonane według projektu artysty rzeźbiarza Sławomira Micka. Inicjatorem ich wykonania i w ten sposób upamiętnienia dwóch ważnych rocznic w dziejach Państwa Polskiego i miasta Bodzentyn była Społeczna Rada Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn przy współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.

          Medal na przedniej stronie przedstawia w ujęciu symbolicznym ceremonię Chrztu Świętego pierwszego władcy Polski Mieszka I. Pochylony nad chrzcielnicą książę skłania głowę, na którą duchowny hierarcha z pastorałem, w szacie liturgicznej, w mitrze biskupiej leje z ręki wodę święconą. W tle widnieje krzyż z wyrytym monogramem IHS będącym symbolem Jezusa Chrystusa i daty 966 2016, poniżej wzdłuż dolnej krawędzi napis: 1050. ROCZNICA CHRZTU POLSKI.

          Wyobrażenie z drugiej strony medalu nawiązuje do obchodzonego w ubiegłym roku 660-lecia powstania miasta Bodzentyn. Pokazuje siedzącego na tronie biskupim biskupa krakowskiego Jana Bodzantę założyciela Bodzentyna,  z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa. Po jego bokach umieszczono herb miasta oraz daty 1355 2015. Napis głosi, u góry: 660-LECIE NADANIA PRAW MIEJSKICH, na dole: MIASTO I GMINA BODZENTYN.

          Podkreślanie wartości mówiących o polskich dziejach, kulturze, ważnych datach narodowych i rocznicach, zachęcanie miejscowej społeczności do uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze religijno-patriotycznym jest priorytetowym celem działalności wielu osób i stowarzyszeń. Ważne jest docenienie ich zaangażowania w rozwój kulturalny naszej Małej Ojczyzny.

          Medale wręczone przez Dariusza Skibę Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn i prof. Urszulę Oettingen Przewodniczącą Społecznej Rady Kultury Miasta i Gminy Bodzentyn otrzymali m.in. Agata Wojtyszek Wojewoda Świętokrzyski, Jarosław Sellin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii UJK w Kielcach, honorowi obywatele Bodzentyna: ks. dr Leszek Sikorski, Stefan Rachtan prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna, sędzia Andrzej Jankowski; Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Bodzentynie, działające na terenie gminy szkoły i zespoły ludowe, radni.

         Medale jako pamiątki materialne dotyczące historii Polski i miasta Bodzentyn, zostaną przekazane również do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach oraz Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.

         Sceneria miejsca obchodów tej doniosłej rocznicy w Bodzentynie, na wyniosłym wzgórzu nad rzeką Psarką, z pozostałościami rezydencji biskupów krakowskich, w pobliżu kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika patrona Królestwa Polskiego i strażnika wiary, doskonale odpowiadała przypomnieniu tego fundamentalnego wydarzenia w dziejach Państwa Polskiego.

         W przestrzeni sakralnej i świeckiej na tle gór Świętego Krzyża mieszkańcy Bodzentyna uczcili fakt historyczny wpisujący Polskę w krąg cywilizacji chrześcijańskiej. Biorący udział w uroczystości wykazali przywiązanie do podstawowych norm budujących polską tożsamość, gdzie znak krzyża – symbol przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego, miłości, cierpienia i zbawienia stał się nieodłącznym elementem polskiego krajobrazu.

                                                                                                                    Urszula Oettingen

 

     Fot. Urszula Oettingen

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu ostrzegania i powiadamiania

ulotka 2 strony

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech