Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


11 marca w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie po raz pierwszy uroczyście obchodzono Ogólnopolski Dzień Sołtysa.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza – Andrzej Jarosiński, Sekretarz – Wojciech Furmanek.

W tym wyjątkowym dniu Burmistrz Dariusz Skiba podkreślił, że praca Sołtysa ma wyjątkowy charakter. Jest on reprezentantem władzy na najbliższym mieszkańcom szczeblu samorządowym, gospodarzem i opiekunem wsi, który najlepiej zna problemy i potrzeby lokalnego środowiska. Włodarz podkreślił także zaangażowanie Sołtysów w podejmowaniu i realizacji działań służących rozwoju wsi, sołectw, a tym samym całej gminy. Przed Sołtysami stają duże wyzwania, a od ich aktywności w dużej mierze zależy rozwój i poprawa życia jej mieszkańców.

Władze gminy podziękowali Sołtysom za dotychczasową współpracę składając pamiątkowe karki z życzeniami i podziękowaniami. Burmistrz w imieniu własnym i pracowników urzędu, wyraził wdzięczność i podziękował za trud i wysiłek, jaki sołtysi wkładają cały czas w wykonywanie swojej pracy oraz oddają swój prywatny czas do budowania wspólnoty na wsi. Życzył wszystkim wytrwałości w rozwiązywaniu najpotrzebniejszych spraw społeczności lokalnej, wzajemnego zrozumienia, dobrej współpracy zarówno z mieszkańcami jak i władzami gminy, zadowolenia z realizacji celów, radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Dzień Sołtysa to święto, które przypomina nam o tym, jak istotną funkcję dla społeczności lokalnej sprawują sołtysi.

Ustanowiony w kalendarzu Dzień Sołtysa jest miłą okazją do wyrażenia wdzięczności, szacunku i podziękowania wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim.

 Tekst i zdjęcia: /EŚ

Proponowany porządek obrad

W poniedziałek  (14 marca) w godzinach od 9 do około 11.30 nastąpi przerwa
w przyjmowaniu interesantów z  powodu pilnego, służbowego wyjazdu Burmistrza.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zaprasza wszystkich zainteresowanych rolników na szkolenie, które odbędzie się 18 marca 2016 r. (piątek) o godz: 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. Temat szkolenia:

„Wnioski o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2016 rok.”

Szkolenie poprowadzi pracownik BP ARiMR w Kielcach.

Zapraszamy rolników z terenu gminy na konferencję która odbędzie się 11.03.2016 (piątek) o godz.12.00 na sali konferencyjnej UMiG Bodzentyn której celem jest zapoznanie z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie ochrony, uprawy i nawożenia owoców miękkich.

Organizatorem konferencji są : Chłodnia „OBROLEX” Henryk Zwada, Firma Handlowa GO-FROST KIELCE, BAYER, BIOGEN, PNG Cisów.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" wraz z VISION CONSULTING SP. Z O.O. - realizatorem projektu „Twoja firma” - zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno - rekrutacyjnym, które odbędzie się w dniu 14 marca (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Sali Konferencyjnej w Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach (ul. Partyzantów 3).

Spotkanie poprowadzi koordynator projektu z Vision Consulting, co pozwoli na precyzyjne odpowiedzi na ewentualne pytania.

Zachęcamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnienia załączonych dokumentów.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerem telefonu 41 26 08 153.

Dokumenty do pobrania:

Opis projektu

Informacja jakie dokumenty należy złozyć, aby zakwalifikować się do projektu

Dokumenty projektowe związane z rekrutacją:

regulamin rekrutacji

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o statusie na rynku pracy

oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej

formularz rekrutacyjny

karta oceny formularza rekrutacyjnego

Dokumenty projektowe związane z udzielaniem dotacji:

regulamin przyznawania środków finansowych

wzór biznes planu

karta oceny biznes planu

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry

Pozdrawiam,
Marzena Tatar

 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry

ul. Partyzantów 3
26-004 Bieliny
tel. 41 26 08 153; fax. 41 26 08 167
www.wokollysejgory.pl

 

 

„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”
/Pierre de Brantome

 

Z okazji Dnia Kobiet składam wszystkim Paniom,
a szczególnie Mieszkankom Gminy Bodzentyn – w imieniu własnym oraz samorządu – bukiet najserdeczniejszych życzeń.

Życzymy zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności oraz spełnienia zamierzonych celów w życiu osobistym
i zawodowym. Aby uśmiech bezustannie rozpromieniał Wasze twarze, a życiowa mądrość dawała siłę i determinację
w rozwiązywaniu najtrudniejszych spraw.

Niech zawsze sprzyja Wam szczęście, któremu towarzyszyć będzie miłość i szacunek bliskich.

Drogie Panie!

Wszystkiego najlepszego w Waszym Dniu oraz we wszystkie pozostałe dni w roku.

 

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

Burmistrz Miasta i Gminy informuje:

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do klubów sportowych (działających w formie stowarzyszenia lub związków stowarzyszeń), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskich klubów sportowych.

Na realizację Programu w 2016 roku przeznaczono kwotę 15 000 000 zł.

 

Kosztorys zadania, o dofinansowanie którego ubiega się wnioskodawca, musi przewidywać udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł nie

mniejszy niż 10 % całości kosztów zadania.

 

Głównymi celami programu są:

1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży

 

Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

Więcej informacji: https://bip.msit.gov.pl

        W niedzielę 28 lutego 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 Uroczystości zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, Szkołę Podstawową w Leśnej, Zespół Pieśni i Tańca Leśnianie, przy pomocy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn.

       Przed południem ks. dr Leszek Sikorski odprawił uroczyste nabożeństwo w kościele w Bodzentynie. Przedstawiciele władz złożyli kwiaty i zapalili znicze na żołnierskiej mogile przy ul. Kieleckiej. Po południu w Szkole Podstawowej w Leśnej zgromadzili się  mieszkańcy, władze samorządowe na czele z Burmistrzem Dariuszem Skibą, licznie przybyli zaproszeni goście.

       Tutaj odmówiono wspólną modlitwą za żołnierzy niepodległościowego podziemia antykomunistycznego. Po prezentacji multimedialnej, przygotowanej przez nauczyciela historii Piotra Kitę, dzieci z miejscowej szkoły wystąpiły z programem artystycznym. Śpiewały patriotyczne pieśni, recytowały wiersze. Przypomniały postać wielkiej bohaterki okresu drugiej konspiracji Danuty Siedzikówny „Inki”, rozstrzelanej w 1946 r. w wieku 17 lat.

       Głównym gościem spotkania była  mjr Józefa Życińska – Żołnierz Niezłomny, która wspominała swoją walkę, męża Aleksandra  zamordowanego przez Urząd Bezpieczeństwa w 1948 r.   

         Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek podkreśliła rolę tego święta w polskim kalendarzu historycznym. Głos zabrali również Burmistrz Dariusz Skiba, Naczelnik Kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej dr Dorota Koczwańska-Kalita, Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” z Suchedniowa Daniel Woś.

         Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen, prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna, mówiła o osobach zasłużonych dla przywracania pamięci o Żołnierzach Niezłomnych. Przypomniała słowa Papieża Polaka św. Jana Pawła II: „Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przeniesionego ze Wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią”.

         Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny, w którym uczestniczyli uczniowie miejscowej szkoły. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. Wystawę prac „Żołnierze Wyklęci w oczach dzieci” można było oglądać w holu szkoły.

        Następnie swój program przedstawili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie. Podniosłą uroczystość zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

         Należy podkreślić wielkie zaangażowanie grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Leśnej z jej Dyrektorką Beatą Kózką w przygotowaniu obchodów narodowego święta.

 Urszula Oettingen

 

Zdjęcia:  /Elżbieta Firlet i Urszula Oettingen

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" oraz Koło Gospodyń Wiejskich "Łącznianie" zapraszają na IV Kiermasz Wielkanocny, który odbędzie się 13 marca 2016 r. w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Korpus "Jodła" w Łącznej.

Zapraszamy koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, twórców ludowych, osoby indywidualne oraz inne zainteresowane podmioty i grupy z obszaru Lokalnej Grupy Działania - Wokół Łysej Góry oraz powiatu skarżyskiego, do udziału w Konkursie na Ciasto Wielkanocne oraz Konkursie na najładniejsze stoisko z rękodziełem wielkanocnym.

dzien kobiet 2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Wokół Łysej Góry, przypomina, że od lipca 2012 roku działa System Informowania Mieszkańców terenu LGD Wokół Łysej Góry.
 
Dzięki aktywowaniu usługi na swój telefon komórkowy będziecie Państwo mogli na bieżąco otrzymywać ważne komunikaty i informacje dotyczące Gminy, a także działań podejmowanych przez Stowarzyszenie na obszarze całego LGD. Bezpośrednio na Państwa telefon komórkowy otrzymacie Państwo sms z informacją o ważnym wydarzeniu, spotkaniu, imprezie, akcji, a także o naborach wniosków o dofinansowanie, szkoleniach, kursach i innych działaniach.

Udostępniony przez Państwa numer telefonu będzie wykorzystany jedynie w celach wdrożenia niniejszej usługi.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy komunikacji: szybkiej, skutecznej i bezpłatnej. Prosimy o wypełnienie oświadczenia, które należy przesłać lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry", ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny lub do Miejsko - Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie, ul. Rynek Górny 11, 26-010 Bodzentyn.

Oświadczenie

Aby aktywować usługę samodzielnie należy wejść na stronę www.wokollysejgory.pl i podać swój numer telefonu w polu po prawej stronie oraz wybrać z listy rozwijalnej nazwę gminy. Po chwili przyjdzie SMS zwrotny z prośbą o potwierdzenie aktywacji usługi. Wysłanie Sms-a z potwierdzeniem przystąpienia do systemu jest jednorazowo płatne zgodnie z cennikiem operatora - jak za zwykły sms.

Na Sesjach Rady Miejskiej zawodnicy reprezentujący szkoły z terenu Gminy Bodzentyn zostali wyróżnieni przez Władze Samorządowe za wybitne osiągnięcia i wyniki sportowe w roku 2015 oraz promowanie gminy na arenie krajowej.

W naszej gminie działa 7 Uczniowskich Klubów Sportowych. Największe sukcesy sportowe w zeszłym roku zdobyli: ULK „Orły”, ULKS „Grot-Bodzentyn”, ULKS „Gród” oraz ULKS „Olimp”.

Młodzi sportowcy w minionym roku odnieśli znaczące sukcesy w zawodach wojewódzkich, a nawet krajowych! Reprezentują wiele dziedzin sportowych, dlatego też zapraszamy Was, Drodzy Czytelnicy do zapoznania się z osiągnięciami naszej sportowo uzdolnionej młodzieży, którą doceniły i uhonorowały Władze Miasta i Gminy Bodzentyn.

Bilard

W Tomaszowie Mazowieckim na XVIII Mistrzostwach Polski Uczniowskich Klubów Sportowych dziewczęta z ULKS „Orły” Bodzentyn, w kategorii Drużynówka Dziewcząt zajęły VIII miejsce w składzie: Justyna Smolińska, Monika Smolińska, Tola Szczurek, Małgorzata Staszewska. Ponadto, w kategorii Dziewczęta, indywidualnie V miejsce zajęła Małgorzata Staszewska.

W Świętokrzyskiej Ligii Młodzieżowej drużynowo „Orły” zajęli III miejsce w składzie: Monika Smolińska, Tola Szczurek, Małgorzata Staszewska, Justyna Smolińska, Kinga Góźdź, Anita Drobniak, Anna Zacharska, Wiktoria Świetlik*, Jakub Mazurkiewicz, Kacper Wikło, Mateusz Kiczor, Paweł Stępień, Kacper Szafraniec, Bartek Zwada, Dawid Stępień, Piotr Kwiatek, Jakub Wnętrzak, Maciej Skiba, Mikołaj Gawlik. Trenerem naszych zwycięzców jest pan Jarosław Szczurek.

(*Ponadto, warto przypomnieć, że Klub Tańca „JUMP”, którego członkinią jest Wiktoria Świetlik, zdobył tytuł Mistrza Świata za układ choreograficzny „Życie ptaków” w kategorii Caribbean Show).

W II Drużynowych Mistrzostwach Województwa Świętokrzyskiego w Pool Bilardzie drużyna ULKS „Olimp” Wzdół Rządowy, zajęła III miejsce w składzie: Ewa Bugajska, Patrycja Dąbek, Igor Bartkiewicz.

Trenerem zespołu jest pan Roman Pytel.

Łucznictwo

Największe sukcesy z grona zawodników „Grot” Bodzentyn, zanotował Jakub Matanina. Zdobył brązowy medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a także wygrał Mistrzostwa Polski zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Warto nadmienić, iż jako pierwszy zawodnik w historii klubu otrzymał powołanie do kadry narodowej w kategorii juniorów starszych. Trenerem Jakuba jest pan Sebastian Bątor.

Mini piłka siatkowa

W finale wojewódzkim Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej  ULKS „Olimp” Wzdół Rządowy zajął III miejsce. Klub reprezentowali: Filip Jarosiński, Kacper Dankowski, Artur Lisowski, Daniel Kręcisz, Jakub Biskup, Krzysztof Buda, Piotr Jasionowski, Jakub Gołębiowski, Kacper Furmańczyk. Trenerem zespołu jest p. Jarosław Durlej.

Osiągnięcia sportowe w piłce nożnej dziewcząt - ULKS „Gród” Bodzentyn

VI miejsce w Mistrzostwach Polski Szkolnego Związku Sportowego Szkół Gimnazjalnych

I Miejsce w Finale Wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego

II Miejsce w Finale Wojewódzkim „Coca Cola Cup”

III miejsce w Finale Wojewódzkim „Piłkarska Kadra Czeka”

III miejsce w Finale Wojewódzkim Dziewcząt o Puchar Premiera RP, co zaowocowało awansem do półfinału Klubowych Mistrzostw Polski.

Nasz klub reprezentowały: Anna Kowalik, Dominika Michta, Wiktoria Michta, Weronika Michta, Klaudia Chrzęszczyk, Karolina Zyguła, Magdalena Piskulak, Iga Telka, Aleksandra Lodzińska, Julia Gostomska, Agata Krzciuk, Klaudia Zapała, Aleksandra Kuś, Patrycja Wrzesień, Julia Puchała, Magdalena Bazan, Natalia Sepiół, Izabela Kowalska.

Trenerem i opiekunem dziewcząt jest p. Mirosław Rubinkiewicz

Oprócz naszej zwycięskiej młodzieży, nie mogło zabraknąć wyróżnień i podziękowań dla trenerów i opiekunów grup. Ich praca i trud włożony w szkolenie przyniósł wspaniałe efekty. Lecz pamiętajmy, że sport to nie tylko puchary, medale czy dyplomy. Sport przede wszystkim pomaga w pokonywaniu własnych słabości, kształtuje charakter, uczy odpowiedzialności, systematyczności i pokory.

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy wspaniałych osiągnięć sportowych życząc wytrwałości i powodzenia podczas następnych startów w imprezach sportowych.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech