W czwartek 29 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej. Gościem sesji był Komendant Chorągwi Kieleckiej hm. Tomasz Rejner, który w krótkim wystąpieniu podziękował Panu Burmistrzowi MiG Bodzentyn za wspieranie inicjatywy działania drużyn harcerskich na tym terenie.

Podziękował również druhom: Marcinowi Sikorskiemu, Indze Świderskiej, Janowi Świderskiemu oraz wszystkim instruktorom za ogrom pracy włożonej w edukowanie i kształtowanie osobowości młodych ludzi. Podkreślił jednocześnie jak ważna jest postawa harcerska w dobie informatyzacji. Komendant Chorągwi Kieleckiej był pod wielkim wrażeniem ciężkiej pracy jaka została wykonana w tak krótkim czasie po tak długim niebycie struktur harcerskich w naszej gminie, stawiając jednocześnie gminę Bodzentyn i jej włodarza Pana Dariusza Skibę jako wzór do naśladowania dla innych gmin w województwie świętokrzyskim.

Po takich słowach wsparcia my instruktorzy zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby do Związku Harcerstwa Polskiego wstępowało jak najwięcej dzieci i młodzieży i aby ich przygoda z harcerstwem utkwiła w ich pamięci na zawsze.

Harcerstwo w gminie Bodzentyn istnieje od trzech lat i od tego momentu dzieci i młodzież zrzeszone w ZHP działającym przy Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie wyjeżdżają na harcerskie obozy wypoczynkowe.

Wszystkim zapewne wiadomo, że harcerstwo to ruch społeczny, który kształtuje charaktery i postawy młodych ludzi dlatego też chcąc pomóc tym młodym pełnym zapału osobom regularnie organizowane są obozy harcerskie.

 W tym roku członkowie harcerstwa z Bodzentyna, Świętej Katarzyny i Wzdołu wyjechali na obóz wypoczynkowy do nadmorskiej miejscowości jaką jest Darłówek Wschodni, gdzie mieli doskonałą okazję na integrację podczas wszelkiego rodzaju zabaw, dyskotek, wieczorków przy ogniskach lub po prostu na wspólnych rozmowach, mieli również możliwość realizacji wielu zadań z prób na stopnie i sprawności harcerskie zdobywając je w zależności od wieku i zaangażowania w życie harcerskie i były to między innymi: ochotniczka/młodzik, tropiciel/wywiadowca, samarytanka/ćwik. Oprócz zdobywania stopni i sprawności wszyscy uczestnicy szkoleni byli z zakresu udzielania pierwszej pomocy co poskutkowało zdobyciem sprawności samarytanki różnego poziomu- adekwatnie do wieku i zdobytej wiedzy.

 Przez dziesięć dni trwania obozu atmosfera była znakomita. Odbywały się wieczorne tańce, harcerskie śpiewy, ogniska, przeróżne zabawy oraz dyskoteki integracyjne.

Z najstarszej drużyny harcerskiej – WĘDROWNICZEJ wykształciła się kadra programowa, która podczas trwania obozu nie pozwoliła młodym druhnom i druhom zapomnieć o szkoleniach z podstawowych technik harcerskich.

W przedostatni dzień pobytu nad morzem 20 harcerzy i harcerek złożyło przyrzeczenie harcerskie ślubując służbę Bogu i Ojczyźnie.

 Od września zaczynamy nowy rok harcerski, znów będziemy ciężko pracować pokonując swoje słabości, aby spotkać się w miłym towarzystwie na kolejnym zorganizowanym obozie.

W imieniu wszystkich instruktorów, opiekunów, harcerzy i ich rodziców pragnę serdecznie podziękować panu burmistrzowi Dariuszowi Skibie za finansowe wsparcie drużyn harcerskich działających w gminie Bodzentyn.

Z harcerskim pozdrowieniem

CZUWAJ!!!

dh. Inga Świderska

Już we wrześniu Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie we współpracy z Fundacją Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT oraz Powiatem Kieleckim rusza z projektem "Kultura pod chmurką". Grant w wysokości 10.000zł w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 pozwoli na realizację szeregu pomysłów zaproponowanych przez młodzież i nauczycieli naszej szkoły.
Pierwsze działania jakie podejmiemy to przygotowanie przez młodzież strefy kultury pod chmurką (samodzielnie zrobienie mebli ogrodowych z palet, pomalowanie ich, aranżacja przestrzeni sprzyjającej byciu razem, zasadzenie kompozycji roślinnych itp.) W powstałej przestrzeni przeprowadzone zostaną warsztaty z zakresu poznawania siebie „Jaki jestem”. Przestrzeń będzie służyć do spędzania czasu wolnego podczas oczekiwania na dowóz, przerw międzylekcyjnych a także do wspólnego tworzenia wydarzeń i spotkań. W zakresie projektu pojawi się dyskusja nad wyborem pozycji filmów na plenerowy maraton filmowy pod chmurką, repertuaru karaoke czy zaplanowania wspólnej wycieczki odpowiadającej założeniom hasała „Kultura pod chmurką” (koncert plenerowy, wystawa, reprodukcja historyczna, wydarzenie sportowe itp.). Młodzież zastanowi się nad przygotowaniem finału projektu którym może być przygotowanie scenek z kabaretu w ramach dnia licealisty, który po raz pierwszy odbył się Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie w ubiegłym roku. Na wydarzenie zostaną zaproszeni m.in. przedstawiciele Partnerów projektu. Projekt będzie obejmował więc stworzenie elementów kultury materialnej i niematerialnej.
Od początku do końca trwania projektu młodzież będzie miała możliwość współdecydowania we wszystkich kwestiach związanych z projektem i jego etapami oraz dokonywania wyboru poszczególnych działań - nie tylko tych które zaproponowane zostały w grupie podczas dyskusji, ale również nowych inicjatyw możliwych do zrealizowania.
Powstanie przestrzeń do spędzania czasu wolnego przy Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie, które może stać się miejscem do różnego rodzaju spotkań, prowadzenia zajęć, wykładów, warsztatów na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim miejscem zaaranżowanym od początku do końca według pomysłu młodych ludzi. Wspólne działanie młodych ludzi niezwykle łączy i „nakręca” na nowe działania. Po takich doświadczeniach łatwiej jest młodzieży podejmować nowe wyzwania, poszukiwać interesujących działań i angażować się w życie swoich społeczności.

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie

 

Slajd1

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn przekazuje informację o IV Międzynarodowym Forum Inwestycyjnym w Skarżysku Kamiennym, które odbędzie w dniach 27-28 września 2019 r. 

Tegoroczne forum będzie poświęcone przede wszystkim roli przedsiębiorstw typu start up w kreowaniu możliwości rozwoju miast i gmin naszego województwa oraz zdolności współpracy władz samorządowych z przedsiębiorstwami. 

W dniu 27 sierpnia 2019 r. odbyła się wizja lokalna w sprawie realizowanego projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn mgr inż. Dariusz Skiba oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Jan Reklewski.

Konsultacje dotyczyły trwającej budowy ścieżki pieszo- rowerowej, która będzie przebiegała za rowem przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752. Nowa trasa pieszo -rowerowa będzie wyposażona w tablice z informacjami na temat chronionych gatunków roślin, zwierząt i siedlisk przyrodniczych. Przy ścieżce, naprzeciw obszaru ochrony ścisłej „Mokry Bór” będzie wydzielone miejsce wypoczynkowe tj. wiata z ławkami i stołami oraz stojak na rowery.

Nowo powstała ścieżka pieszo- rowerowa będzie doskonałym miejscem nie tylko do jazdy na rowerze, ale również do spacerów z miejscem do odpoczynku w jednym z najbardziej atrakcyjnych punktów ścieżki.

Budowa ścieżki rowerowej jest elementem projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Całkowita wartość projektu: 5.093.212,76 zł, w tym dofinansowanie w wysokości: 3.654.708,95 zł co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych a jednocześnie (71,76 % kosztów całkowitych), wkład Gminy 1.438.503,81 zł

Niedziela – 25 sierpnia była dniem, kiedy odbywały się dożynki powiatu Kieleckiego w miejscowości Mniów. Kompleks sportowy pomieścił setki przybyłych gości oraz reprezentacja wszystkich gmin powiatu kieleckiego, które przybyły z wieńcami dożynkowymi.

W minionym tygodniu mieszkanka Wilkowa Pani Feliksa Janiec otrzymała piąte w kolejności polskie państwowe odznaczenie cywilne.

Krzyż Orderu Krzyża Niepodległości nadawany jest osobom, które przez dłuższy okres lub w sytuacji skrajnego zagrożenia broniły niepodległości i suwerenności Ojczyzny, walczyły o jej odzyskanie lub podtrzymywały funkcjonowanie instytucji i tradycji Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939 – 1956.

Panie Feliksa od sierpnia 1942 r. do stycznia 1945 r. działała w Armii Krajowej. Zaprzysiężona została na Placówce „Zamek” w Bodzentynie i przyjęła pseudonim „Kora”.  Pełniła funkcję łączniczki i sanitariuszki w oddziale Stanisława Książka ps. „Marcin”. Opiekowała się rannymi i chorymi członkami organizacji, którzy ukrywali się jej gospodarstwie. Była zmuszona do ucieczki z domu i ukrywania się którzy z powodu donosu konfidenta. Za jej działalność śmiercią zostali ukarania jej ojciec i teść. Działała w konspiracji aż do wkroczenia armii czerwonej i wojska polskiego pod dowództwem gen. Berlinga.

Jej zasługi zostały docenione, dlatego też w imieniu Prezydenta Polski Order Krzyża wręczyła Agata Wojtyszek, Wojewoda Świętokrzyski. W tym ważnym dniu Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba wraz z Radnym Powiatu Wojciechem Kózką, złożyli gratulacje Pani Feliksie wręczając symboliczny list wraz z kwiatami.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za poświęcenie w obronie ojczyzny.

 

Terminarz spotkań Burmistrza z mieszkańcami

 

W latach 2017-18 utonęły w województwie świętokrzyskim aż 43 osoby, dlatego WOPR postanowił przeciwdziałać temu negatywnemu zjawisku poprzez szkolenia i prewencję. Od początku sierpnia realizujemy projekt WOPR z nami bezpieczniej nad wodą w Kielcach i woj. świętokrzyskim. Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności z udzielania pierwszej pomocy zwłaszcza na akwenach wodnych. Działania skierowane są do osób młodych i ich rodziców.

Program „Dożynek Powiatu Kieleckiego i Gminy Mniów”

·         12.30 – Zbiórka delegacji gminnych z wieńcami (plac przy stadionie sportowym w Mniowie).

·         13.10 – Przemarsz korowodu dożynkowego

·         13.30 – polowa Msza Święta (poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych).

·         14.30 – Część oficjalna, powitanie gości.

·         15.20 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Furmani występ Koła Gospodyń Wiejskich Żurawinki

·         15.55 – Ogłoszenie wyników:

   powiatowego etapu konkursu p.n. „Piękna i bezpieczna zagroda – przyjazna środowisku”

   powiatowego konkursu na „Najpiękniejsze Gospodarstwo Agroturystyczne Powiatu Kieleckiego”

·         16.25 – występ Kapeli Sióstr Piotrowicz, występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wincentowianie”

·         16.55 – Ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i wręczenie nagród dla uczestników konkursu.

·         17.10 – występ Zespołu Ludowego „Chełmowianki”

·         18.30 – występ zespołu VERY NICE

·         20.00 – zabawa taneczna z zespołem HERTZ

Plakat Doynki 2019

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych było obchodzone także III Święto Miodu oraz Festyn Rodzinny. Wszyscy uczestnicy spotkali się nad zalewem w Wilkowie. Wydarzenie rozpoczęło się od wystawy sprzętu pszczelarskiego oraz rożnego rodzaju miodów. Ciekawą ekspozycję dopełnił interesujący wykład dla pszczelarzy.

Oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych poprzedziła Msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Świętej Katarzynie. Po przybyciu nad zalew w Wilkowie odbyło się oficjalne otwarcie Dożynek Gminnych w którym wzięli udział przedstawiciele władz oraz mieszkańcy gminy. Starostwie Ewa Wzorek i Marian Przeździecki z Wilkowa przekazali Burmistrzowi Bodzentyna Dariuszowi Skibie symboliczny chleb którym podzielił się z mieszkańcami życząc „ Aby się wiodło i godnie żyło na ziemi przodków” oraz podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania.

Prezes Świętokrzyskiego Związku Pszczelarzy Pan Andrzej Dąbrowski i Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek wręczyli odznaczenia dla pszczelarzy.

Kolejnym punktem uroczystości dożynkowych było ogłoszenie konkursu na najpiękniejszy wieniec. W tym roku prezentowało się 6 sołectw: Sieradowice, Leśna, Dąbrowa, Wola Szczygiełkowa, Wilków oraz Celiny. Tytuł najpiękniejszego wieńca który będzie reprezentował naszą gminę na dożynkach powiatowych zdobył wieniec z sołectwa Sieradowice. Drugie miejsce ex aequo sołectwa Leśna i Celiny.

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych odbył się również Festyn Rodzinny z mnóstwem gier, konkursów oraz atrakcyjnych zabaw miedzy innymi tradycyjny „rzut mietłom”. Ważnym elementem wydarzenia była charytatywna licytacja na rzecz Angeliki Kómor z Wilkowa, która w maju tego roku uległa wypadkowi i wymaga kosztownej rehabilitacji. W akcję charytatywną włączyło się bardzo wielu uczestników wydarzenia w tym również przedstawiciele władz wraz zaproszonymi gośćmi.

W część artystycznej, na scenie zaprezentowały się zespoły folklorystyczne z naszej gminy oraz Kamil Szpankowski. Na podsumowanie obchodów dożynkowych na scenie wystąpił zespół Free Boys .

Uroczystości zorganizowane zostały dzięki Samorządowi Miasta i Gminy w Bodzentynie, Miejsko-Gminnemu Centrum Kultury i Turystyki, a także Stowarzyszeniu Przyjaciół Św. Katarzyny i Doliny Wilkowskiej Łysica-Sabat.          

Fundacja Dar Oze informuje o możliwości uzyskania do 800.000 zł na mikoinstalacje fotowoltaiczne od 3KWp do 200 KWp w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski. Dofinansowanie nie może wynosić więcej jak 40% wartości inwestycji.

Parafia Garnizonowa Wojska Polskiego w Kielcach wraz z Krajowym Impresariatem Kultury “ProArtPol” zapraszają na uroczysty Koncert Galowy z okazji obchodów Święta Wojska Polskiego oraz 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej pt: "DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI” -  14 sierpnia 2019 r. o godz. 17.00 w KOŚCIELE GARNIZONOWYM WP w KIELCACH

0001 3

Kolejna miejscowość w gminie Bodzentyn ma nowe oświetlenie. Energooszczędne, nowoczesne oświetlenie drogowe powstało w miejscowości Wzdół Parcele.

Dziś dokonano odbioru inwestycji dotyczącej budowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w tej miejscowości.

W ramach inwestycji wykonano montaż 10 lamp typu LED z wysięgnikiem na zaprojektowanych 10 słupach oraz wykonanie uziemienia.

Wykonawca robót było P.U.H. „ELEKTROINSTALATOR” Bartosz Bukowski

Wartość robót zgodnie z umową: 34 580, 00 zł

Budowa oświetlenia ulicznego to kolejna inwestycja w gminie Bodzentyn poprawiająca infrastrukturę oświetleniową, mając na uwadze potrzeby mieszkańców, bezpieczeństwo na drodze, a także oszczędności.

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS