Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659, 41 311 50 10 wewn. 18

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych interesantów, jak również mając na uwadze automatyzację procesów w ramach funduszy promocji, uprzejmie informuję, iż na platformie usług eRolnik https://erolnik.gov.pl/#/ uczestnicy funduszy promocji mogą składać drogą elektroniczną dokument Deklaracja wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych FPZ_f1. Warunkiem skorzystania z możliwości wypełnienia deklaracji jest posiadanie aktywnego Profilu Zaufanego.
Jednocześnie przypominamy o obowiązku naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na rzecz danego funduszu promocji produktów rolno-spożywczych, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na poszczególne fundusze promocji zobowiązani są przedsiębiorcy:

 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju świń,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych świń,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego bydła lub cieląt,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju koni,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych koni,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju jagniąt lub owiec,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywych jagniąt lub owiec,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa zbóż,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują owoce lub warzywa od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT, tj. rolników ryczałtowych,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żywego drobiu,
 • będący podatnikami podatku od towarów i usług, w rozumieniu ustawy o VAT, którzy skupują ryby od podmiotów, o których mowa w art. 2 pkt 19 ustawy o VAT,
 • prowadzący działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa roślin oleistych.

Wpłaty w wysokości 0.1 % wartości netto nalicza się na: Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego, Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, Fundusz Promocji Mięsa Końskiego, Fundusz Promocji Mięsa Owczego, Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Fundusz Promocji Owoców i Warzyw, Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego, Fundusz Promocji Ryb, natomiast w wysokości 0.2% wartości netto nalicza się w przypadku Funduszu Promocji Roślin Oleistych. Naliczenie i pobranie powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury za ww. towary. Ww. przedsiębiorcy zobowiązani są do składania Deklaracji Wpłaty na Fundusze Promocji Produktów Rolno-Spożywczych FPZ_f1 do Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Przedsiębiorcy z woj. świętokrzyskiego składają deklaracje na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Kielcach
ul. Piaskowa 18, 25-323 Kielce

Informujemy, iż podmiot zobowiązany, który nie będzie realizował przepisów ustawy o funduszach promocji produktów rolno — spożywczych zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 4 po przeprowadzeniu kontroli przez KOWR będzie zobowiązany do zapłacenia wszystkich zaległości we wpłatach na dany fundusz wraz z odsetkami za zwłokę od zaległości naliczonymi jako od zaległości podatkowych.

W dniu dzisiejszym Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wraz z Teresą Bzymek Przewodniczącą Rady Miejskiej, Zofią Gliwą Radną Rady Miejskiej i Anną Zegadło Sołtysem Sołectwa Dąbrowa Dolna, postanowili uczcić pamięć pomordowanych mieszkańców Dąbrowy Górnej i Dolnej. Przy grobie upamiętniającym krwawą akcję, która wydarzyła się w dniu 7 i 8 maja 1943 r. złożono symboliczną wiązankę. W tych dwóch majowych dniach żandarmi pod dowództwem ppor. Alberta Hugona Schustera zamordowali 45 osób i spalili blisko 25 zabudowań. Ofiary pochowano obok kaplicy Św. Marii Magdaleny. Na ich grobie umieszczono pamiątkową tablicę i krzyż. Natomiast ponad 20 osób spoczęło w zbiorowej mogile przy szosie do Nowej Słupi.

 

19 maja 2021 r. o godzinie 11.00 (online) odbędzie się bezpłatne spotkanie online poświęcone finansowaniu w ramach pożyczki na rozwój turystyki z projektu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Aby wziąć udział w wydarzeniu wyślij swoje zgłoszenie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 18 maja 2021 r.

 

zaproszenie poyczka na rozwj turystyki 19 05 2021 1

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, iż w dniach 17 – 21 maja 2021 r., Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza.

W związku z powyższym w różnych rejonach województwa świętokrzyskiego w ramach ww. ćwiczenia mogą zostać uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu)

Z uwagi, że sygnały alarmowe i uruchomienie syren ma charakter ćwiczebny nie należy podejmować żadnych działań.

W dn. 28 kwietnia 2021 r. został rozstrzygnięty Gminny Konkurs Recytatorski pt. „Wiersze poetów z Doliny Wilkowskiej”, dedykowany dla uczniów klas III ze szkół podstawowych Gminy Bodzentyn. Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, w tym roku konkurs przybrał zupełnie inną formę, a mianowicie odbył się online. Uczniowie nie mogli zaprezentować się tak, jak to miało miejsce dotychczas, czyli bezpośrednio przed komisją. W zamian nagrali filmik z recytacją wybranego wiersza, a następnie dostarczyli go organizatorowi. Do konkursu zgłosili się uczniowie ze szkół podstawowych w Psarach Starej Wsi, we Wzdole Rządowym, w Śniadce i w Św. Katarzynie.

Komisja konkursowa w składzie: dyrektor Ewa Orzechowska, wicedyrektor Beata Stępień, nauczycielki j. polskiego – panie Magdalena Skrzeczyna i Halina Mazur dokonała przeglądu prezentacji konkursowych. Przy ocenie zwracano uwagę przede wszystkim na: stopień pamięciowego opanowania tekstu, poprawne i płynne recytowanie dobór i interpretację utworu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny. Jury miało bardzo trudny wybór, ponieważ mali recytatorzy byli świetnie przygotowani i prezentowali bardzo wysoki poziom. Podczas wygłaszania wierszy zwracali uwagę na cechy świętokrzyskiej gwary.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Maksymilian Kózka

II miejsce – Michalina Gołąbek

III miejsce – Julian Tyc

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Daria Koprowska

Mikołaj Łapka

Katarzyna Borycka

 

Gratulujemy i życzymy wielu dalszych sukcesów!

 

Skrzeczyna Magdalena

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn dbając o dalszy rozwój gminy w miesiącach marzec i kwiecień podpisał szereg umów, najważniejsze z nich to:

• Umowa z dnia 08.03.2021 r. z firmą GRUPA SATERNUS S.A na modernizację placu zabaw w Bodzentynie za kwotę 38 819,05 zł.

• Umowa z dnia 15.03.2021 r. z firmą SKA –ELEKTRO Sławomir Kapelewski na ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w Gminie Bodzentyn w 2021 r.”:

Zadanie 1 ,,Wykonanie dokumentacji  projektowej budowy oświetlenia ulicznego na ul. Błotnej w Bodzentynie” za kwotę 6 264,00 zł.

Zadanie 2 ,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w msc. Bodzentyn ul. Miejska ( odcinek ok. 400 m) za kwotę 6 480,00 zł.

Zadanie 3 ,,Wykonanie dokumentacji projektu oświetlenia ulicznego przy ulicy Kieleckiej w Świętej Katarzynie ‘’( przy drodze gminnej na działkach nr ewid. 261/47, 263/2, 261/43, 261/5, 265/5 i 266/1 ) za kwotę 5 292,00 zł.

• Umowa z dnia 29.03.2021 r. z firmą SKA –ELEKTRO Sławomir Kapelewski na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejsc. Kamieniec za kwotę 4 860,00 zł.

Umowa z dnia 13.04.2021 r. z Panem Leszkiem Wzorek na wykonanie oraz montaż drzwi zewnętrznych oraz okien PCV w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Szczygiełkow w ramach zadania pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej w woli Szczygiełkowej’’ za kwotę 27 291,76 zł.

• Umowa z dnia 12.04.2021 r. z Świętokrzyskim Parkiem Narodowym w sprawie dotacji celowej dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na realizację zadania – wykonanie dokumentacji projektowej wieży widokowej na Łysicy będącej częścią zadania pn. ,,Ochrona ekosystemów leśnych O.O Święta Katarzyna przez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz budowę turystyczno-edukacyjnej wieży na Łysicy. W ramach dotacji przekazane zostanie 100 000,00 zł (wypłacono w II transzach – I transza 50 000,00 zł w 2021 r., II transza 50 000,00 zł w 2022 r.).

• Umowa z dnia 28.04.2021 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami Spółka z o. o. w Promniku w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych.

KW 78612 ROPS plik2KW 78612 ROPS plik3

Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie tego roku będzie realizowało projekt ,,PROGRAMU NARODOWEGO CENTRUM KULTURY DOM KULTURY +’’. W związku z tym prosimy Was, mieszkańców gminy Bodzentyn o poświęcenie 2 min. na wypełnienie anonimowej ankiety. Głównym celem jest zbiór inicjatyw dotyczących potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz wprowadzenie jej w życie społeczne. Dzięki przeprowadzonej diagnozie będziemy w stanie określić jak bardziej ukierunkować funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału.
Oddaj swój głos! Nie czekaj!
 
Anonimową ankietę można wypełnić klikając w link: [Ankieta]

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Bodzentyn!

Informujemy Państwa, że w związku ze znaczącymi przekroczeniami norm ścieków  odprowadzanych z Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie do rzeki Psarki, o czym poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (https://kielce.pios.gov.pl/informacja-o-zdarzeniach-05-05-2021-r-wios-kielce/) w wyniku zawiadomienia go o powyższym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o., Spółka podjęła natychmiastowe działania zmierzające do zahamowania procesu zanieczyszczenia środowiska. W wyniku wdrażanego programu naprawczego jakość ścieków  wypływających z Oczyszczalni winna ulec poprawie do końca bieżącego tygodnia (16 maja 2021 r.).

Zastosowany system awaryjny będzie utrzymywany do czasu powierzenia prac związanych z zakończeniem zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków
w Bodzentynie” wyłonionemu zgodnie z przepisami Wykonawcy Zastępczemu.

Informujemy jednocześnie, że umowa na modernizację Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie zawarta z T4B Ekotechnologie Sp. z o.o. – Generalnym Wykonawcą zadania, zobowiązywała go do zachowania ciągłości procesu oczyszczania ścieków oraz zminimalizowania wpływu prowadzonych robót na pracę oczyszczalni ścieków. Wykonawca zszedł z budowy, pozostawiając odłączone stare instalacje, bez możliwości podłączenia nowych.

PUK Bodzentyn

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą wzmożonej aktywności przestępców dokonujących oszustw na osobach starszych.

 

KWP 1

Przedstawiamy system wsparcia startupów opartych na innowacyjnych pomysłach biznesowych. Platformy startowe pomagają realizować innowacyjne przedsięwzięcia młodym firmom.

ulplatformy startowe 1

Zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 875 ze zm.) poprzez art. 46 pkt 45 wprowadziła nowe brzmienie art. 31zy3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), które umożliwiło Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznanie rolnikom i domownikom objętym ubezpieczeniem społecznym rolników, prawa do zasiłku z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, zwanego dalej zasiłkiem z tytułu objęcia kwarantanną, za okres objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

Do przyznawania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Komu przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną początkowo przysługiwał ubezpieczonemu (z mocy ustawy lub na wniosek) rolnikowi i domownikowi, który:

 • został objęty obowiązkową kwarantanną z powodu:
  • powrotu do kraju z zagranicy
  • zakażenia koronawirusem
  • podejrzenia o zakażenie koronawirusem
  • bliskiego kontaktu z osobą zakażoną lub podejrzaną o zakażenie koronawirusem
 • został objęty nadzorem epidemiologicznym
 • został objęty hospitalizacją,
 • wspólnie zamieszkiwał lub gospodarował z osobą, która odbywała obowiązkową kwarantannę po przekroczeniu granicy albo na podstawie decyzji państwowego inspektora sanitarnego

- w związku z COVID-19

Od dnia 24 października 2020 r. zostały zmienione zasady kierowania na obowiązkową kwarantannę.

W myśl nowych zasad z kręgu osób obejmowanych kwarantanną i uprawnionych do zasiłku z tego tytułu wyłączono osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą:

 • powracającą z zagranicy,
 • podejrzaną o zakażenie koronawirusem i skierowaną na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.

Dopiero w przypadku pozytywnego wyniku testu osoby badanej, osoby wspólnie z nią gospodarujące lub zamieszkujące są obejmowane obowiązkową kwarantanną i przysługuje im prawo do zasiłku.

Ponadto państwowa inspekcja sanitarna nie wydaje decyzji osobom skierowanym do odbycia obowiązkowej kwarantanny od dnia 24 października 2020 r. Informacje o objęciu kwarantanną znajdują się w systemie teleinformatycznym, do którego ma dostęp zarówno osoba odbywająca kwarantannę – na Internetowym Koncie Pacjenta, jak i KRUS.

 • Za rolnika, uważa się pełnoletnią osobę fizyczną zamieszkującą i prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także osobę, która przeznaczyła grunty prowadzonego przez siebie gospodarstwa rolnego do zalesienia.
 • Domownikiem jest osoba bliska rolnikowi, która ukończyła 16 lat, pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, która stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy.

W jakiej wysokości przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, które:

– od dnia 1 stycznia 2020 r. wynosi 2600 zł,
– od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 2.800 zł.

Wobec powyższego kwota zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19:

– do dnia 31 grudnia 2020 r. wynosi 1300 zł,
– od dnia 1 stycznia 2021 r. wynosi 1400 zł.

 • W przypadku uzyskania przez ubezpieczonego rolnika i domownika prawa do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną oraz prawa do zasiłków chorobowych z tytułu czasowej niezdolności do pracy, uprawnionemu wypłaca się jedno świadczenie – wyższe albo wybrane przez uprawnionego.
 • Przyznany zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od kiedy przysługuje zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi za okres objęcia kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 przypadający nie wcześniej niż przed dniem 18 kwietnia 2020 r.

W jaki sposób można ubiegać się o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną

 • wszczyna się na pisemny wniosek złożony:
  • osobiście,
  • za pośrednictwem przedsiębiorcy uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej w obrocie krajowym lub zagranicznym,
  • przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP,
  • w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy też podpisem zaufanym,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego stanowiącego odpowiednio kopię tego zgłoszenia albo tych wniosków sporządzonych w postaci innej niż elektroniczna.
  WNIOSEK O ZASIŁEK Z TYTUŁU OBJĘCIA OBOWIĄZKOWĄ KWARANTANNĄ, NADZOREM EPIDEMIOLOGICZNYM LUB HOSPITALIZACJĄ W ZWIĄZKU Z COVID-19

Do wniosku należy dołączyć decyzję państwowego inspektora sanitarnego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o zakażeniu koronawirusem lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, w przypadku jej posiadania bądź dokumenty potwierdzające przekroczenie granicy.

Uwaga!

Osoba, skierowana na kwarantannę od dnia 24 października 2020 r. do wniosku o zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną nie załącza żadnych dokumentów. Fakt odbycia kwarantanny KRUS potwierdza we własnym zakresie w systemie teleinformatycznym zawierającym dane osób poddanych kwarantannie.

O czym należy poinformować KRUS, jeśli przyznano zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną

 • Osoba, której przyznano prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną jest zobowiązana poinformować niezwłocznie KRUS o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do zasiłku z tytułu objęcia kwarantanną, w tym m.in. o:
  • uzyskaniu prawa do zasiłku chorobowego przyznanego przez ZUS, inny organ rentowy lub przez pracodawcę,
  • objęciu innym ubezpieczeniem społecznym.
 • Osoba, która pobrała nienależnie zasiłek z tytułu objęcia kwarantanną jest zobowiązana do jego zwrotu łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Źródło: krus.gov.pl

12 mln złotych w formie niskooprocentowanych pożyczek czeka na mikro-, małe i średnie firmy z województwa  świętokrzyskiego, prowadzące działalność turystyczną lub okołoturystyczną na terenie województw Polski Wschodniej. Pożyczka na rozwój turystyki z projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to niskooprocentowane wsparcie, które pomoże poszerzyć ofertę firmy, podnieść jakość produktów i usług świadczonych bezpośrednio dla turystów. Przyczyni się do stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i  wydłużenia sezonu turystycznego w województwach Polski Wschodniej.

Przedsiębiorca może wnioskować o nisko oprocentowaną pożyczkę na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, o wartości do 500 tys. zł. Wsparcie może zostać przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub remont obiektów noclegowych i gastronomicznych, infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, turystyki zdrowotnej, kultury i rozrywki, transport turystyczny, pośrednictwo turystyczne, czy na wytwarzanie produktów ekologicznych, regionalnych i tradycyjnych oraz przywracanie tradycyjnych zawodów (rękodzieło i rzemiosło). Z pomocą Pożyczki finansowane mogą być również wydatki związane z wykorzystywaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych - e-turystyka) oraz  wydatki związane z finansowaniem kapitału obrotowego powiązanego z inwestycją (max. 50% kwoty pożyczki inwestycyjnej).

O Pożyczkę na rozwój turystyki, która finansowana jest ze środków Ministra Funduszy, Finansów i Polityki Regionalnej, można wnioskować w Świętokrzyskim Funduszu Rozwoju z siedzibą w Kielcach. Fundusz nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą Pożyczki . Pożyczki  udzielane są nawet na 7 lat, w określonym przypadku bez wkładu własnego, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis. Podstawowe zasady i wymogi udzielania pożyczek znaleźć można na stronie www.sfr-kielce.pl. Szczegółowych informacji udzielają Doradcy w Kielcach, w siedzibie Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju Sp. z o.o.  przy Al. IX Wieków Kielc 4.


Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

 

Grafika Poyczka Turystyka

Dzień Ziemi 2021

Obchody tego dnia potrwały w tym roku cały tydzień.
Uczniowie klas 7 włączyli się w ogólnopolską akcję tego święta pod hasłem „ Pozostańmy Zieloną Planetą” i pięknie posprzątali teren najbliższej okolicy oraz pobliskich lasów.
Natomiast uczniowie  klas ósmych stworzyli przepiękne ekosystemy w słoiku, które ozdobiły naszą pracownie biologiczną.

Beata Dadziak
Fot. Uczniowie klas 7-8

"Kolor biały pokoju i pojednania na górze,
czerwony róż, miłości, pasji na dole,
biały w anielskim niebios chórze,
czerwony, krwią ofiar zalane bitewne pole.
Flago coś rany boleści zatamowała,
tym co odważnie Polski bronili.
Tym co polegli na wieki chwała
i dla tych co o Ojczyźnie prawdę zawsze głosili.
Flagę, ten dokument pokoleń, wiatr wznosi,
nad szczyt Tatr i rzeźby chmur cudownych,
dla bohaterów narodowych o modlitwę prosi,
a młodym przypomina historię lat minionych.
Dziś jak flaga Wolności skrzydła rozwińmy,
miłości, wiary, nadziei, radości, płomień wzniećmy,
w szeregu polskich patriotów stańmy,
dla Polski pracę z sercem poświęćmy."
 
Kazimierz Surzyn
 

 
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech