W dniu 18.01.2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, odbyło się spotkanie dotyczące "Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, w którym wzięli udział Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski, główny specjalista ds. ochrony przyrody Leszek Sepioło, BurmistrzMiG Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie.

W trakcie spotkania Dyrektor ŚPN udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez Radnych nie tylko w sprawie samego "Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przygotowanego projektu "Planu ochrony ŚPN” Dyrektor wyraził chęć spotkania z mieszkańcami gminy Bodzentyn celem zapoznania ich z wyżej wymienionym Planem. Ponadto w najnowszym numerze „Głosu z Bodzentyna” ukażą się wyczerpujące informacje od pracowników parku.

Sam projekt "Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego” został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych na sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, która odbyła się tego samego dnia.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy BODZENTYN dotycząca możliwości wsparcia montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach lub posesjach.

plakat-marsz

W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego należy złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z załącznikami, w celu rozliczenia się z udzielonej dotacji.

W niedzielę na Rynku Górnym w Bodzentynie grali dla dzieci i seniorów. Zbierano na sprzęt do ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Od 30 stycznia 2017 r. rozpoczynają się ferie w naszym województwie. Dlatego też, Urząd Miasta i Gminy w Bodzenie wraz ze Stacją Narciarską "Baba Jaga" oraz Portalem e-bodzentyn.pl przygotowali konkurs "Aktywna zima 2017" dla uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Bodzentyn. 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

  • I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 150 000 zł (w przypadkujednostki sektora finansów publicznych dofinansowanie nie może być wyższe niż 95 445 zł)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%

  • I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%

Termin naborów wniosków: od 9 stycznia do 7 lutego 2017 roku

Proponowany porządek obrad

 

Bodzentyn w latach 2014 -2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie dwóch lat kadencji Burmistrza Dariusza Skiby

Gwiazdeczka zabłysła...czyli o spotkaniu wigilijnym w Woli Szczygiełkowej.

Gwiazdeczka zabłysła radość w nas sie budzi,

  A z tą gwiazdka trysła wiara w sercach ludzi.

               Okres Świat Bożego Narodzenia to czas niezwykłych przeżyć i wspólnych spotkań przy świątecznym stole w naszych domach, rodzinach, szkołach i zakładach pracy. Szczególnie w tych dniach chcemy być bliżej siebie, łamiąc się opłatkiem, składając sobie życzenia i wspólnie śpiewając kolędy. I chociaż może być coś, co nas dzieli, to na pewno więcej nas łączy. Łączy nas wiara i chrześcijańska radość Bożego Narodzenia oraz ten biały opłatek symbolizujący rodzącego się w naszych sercach Jezusa. I zapewne rodzi się w naszych sercach nadzieja na chrześcijańską odmianę naszych serc w duchu wzajemnej bliskości oraz łączności ze wszystkimi potrzebującymi wsparcia i pomocy.

       Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa było również organizatorem spotkania w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia w swojej lokalnej społeczności. Spotkanie wigilijne odbyło się w niedzielny wieczór, 20 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej. Organizatorzy skorzystali z gościnności Pani Dyrektor szkoły, by w miejscowej szkole przygotować spotkanie bożonarodzeniowe z udziałem władz samorządowych oraz miejscowej społeczności, a w szczególności osób starszych i samotnych. Zaproszenie przyjął Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz członek Zarządu Powiatu Józef Szczepańczyk. Ponadto w uroczystości wzięli udział Proboszcz parafii Dębno ksiądz Marian Jakubowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka, Dyrektor MGCKiT w Bodzentynie Marcin Sikorski, a także zaproszeni przedstawiciele wiejskiej społeczności. Obok wigilijnie przygotowanego stołu nie mogło zabraknąć stoiska z ozdobami i stroikami bożonarodzeniowymi autorstwa grupy rękodzieła. Czytanie fragmentów Pisma Świętego, wspólna modlitwa, opłatek i życzenia stworzyły uroczysty, ale pełen serdeczności nastrój Bożego Narodzenia. Dla wielu była to jedyna i niepowtarzalna okazja połamania się opłatkiem i złożenia sobie osobiście życzeń świątecznych. Dla niektórych to spotkanie w wielkiej rodzinie, której nie mogą spotkać we własnym domu. Dopełnieniem uroczystości był koncert zapomnianych już pastorałek przygotowany przez Zespół "Wolanie spod Łysicy", a potem wspólne śpiewanie kolęd przy wigilijnej wieczerzy. A wieczerza była przednia i bogata w potrawy, których nie mogło zabraknąć na stole tego dnia. A to wszystko za sprawą pań ze stowarzyszenia i zespołu "Wolanie spod Łysicy ".

     To wspaniałe być razem w tych dniach, gdy Boże Dziecię wyciąga do nas swe ręce, błogosławiąc wszystkim, którzy chcą być razem, przełamując wzajemne urazy i składając sobie bożonarodzeniowe życzenia.

Bożena Wyglądacz

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, że zgodnie z art. 5 pkt 1. ppkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 29 lutego 2016r. poz. 250- tekst jednolity) „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Obowiązek ten wynika także z prawa własności, z którego wynikają określone obowiązki społeczne.

Federacja Kapituła Równość-Wolność-Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863r. zaprasza na Centralne Obchody 154 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

pOWSTANIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki, Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski zapraszają na bieg charytatywny dla WOŚP

000000000000wo p 3363 w780

Patrząc za okna większość z nas decyduje się zostać  w cieple i przy gorącej herbatce. A na samą myśl o zimowej, lodowatej kąpieli w przeręblu zalewu odczuwa gęsią skórkę. Są jednak tacy , którzy z utęsknieniem oczekują mrozu i śniegu , a zimowa kąpiel na powietrzu nie stanowi dla nich żadnego problemu. Nad wilkowskim zalewem 6 stycznia 2017 r., Klub Nurt Mostki – Sekcja Morsjanie z okolic Suchedniowa wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej „Łysica-Sabat” zorganizowali Pierwszą Noworoczną Kąpiel. Srogi mróz nie odstraszył zdecydowanych śmiałków. Najpierw rozgrzewka, a potem hyc do wody!

Noworoczną Kąpiel odbyli nie tylko Morsjanie, ale również niektórzy mieszkańcy z naszej gminy  z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn, Dariuszem Skibą na czele.

Odważnym gratulujemy i zachęcamy do dalszego hartowania ciała i ducha.

W dniu 10.12.2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się VI Mikołajkowy Turniej Karate Świętokrzyskiego Klubu Karate Kyokusin.
Turniej ten cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży z całego województwa świętokrzyskiego.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS