Bookcrossing to społeczna, ogólnoświatowa forma popularyzacji czytelnictwa. Polega ona na pozostawieniu książki w miejscu publicznym tak, aby każdy mógł sobie ją wziąć i przeczytać, a następnie odłożyć w miejscu ogólnodostępnym, aby inni również mogli po nią sięgnąć. W Gminie Bodzentyn ruszyła Akcja: "Przystanek Książka". Serdecznie zapraszamy!

Tak zgodnym chórem określili Miejsko–Gminną Bibliotekę Publiczną im. Adeli Nawrot w Bodzentynie pierwszoklasiści z Zespołu Szkół we Wzdole po uroczystym pasowaniu na czytelnika. W Tygodniu Bibliotek 2018 uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami i szkolnymi bibliotekarzami zostali zaproszeni przez p. Dyrektor Martę Janicką na spotkanie z książką. Zaproszenie było nagrodą dla pierwszaków za wspaniałą znajomość wszystkich literek alfabetu i wytrwałą naukę pięknego samodzielnego czytania.

Zapraszamy na Aktywne Świętokrzyskie w Bodzentynie - 08 czerwca 2018 r.

plakat ogloszenie

 

plakat ogloszenie

III Miejsce Drużynowo !!!

W dniach 25-27maja 2018r.Drużyna Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Guliwer wzięła udział w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Młodziczek i Młodzików oraz Dzieci w zapasach w stylu wolnym - Kiskun Kupa, id. Besze László (Węgry)

W zawodach wzięło udział ponad 350 zawodników z 33 klubów z Europy.

Nasz Klub wywalczył 3 miejsce.

Jest MOC !!!

Wyniki naszych zawodników:

 

 • Babiarz Wojciech - waga 22 - miejsce 3
 • Babiarz Maciej - waga 26 - miejsce 1
 • Płaczkowski Aleksander - waga 26 - miejsce 1
 • Wilczyński Bartosz - waga 32 - miejsce 3
 • Harabin Mariusz - waga 42 - miejsce 5
 • Wojciechowski Jakub - waga 35 - miejsce 5
 • Wilczyński Maciej - waga 45 - miejsce 2
 • Michta Antoni - waga 57 - miejsce 7

 

 • Olesiak Wiktoria - waga 31 - miejsce 5
 • Szafraniec Natalia - waga 37 - miejsce 7
 • Kozera Amelia - waga 37 - miejsce 7
 • Loranty Zuzanna - waga 37 - miejsce 3
 • Lesisz Aleksandra - waga 40 - miejsce 5
 • Kowalik Julia - waga 59 - miejsce 3
 • Hajdenrajch Julia - waga 59 - miejsce 3
 • Kępowicz Paulina - waga 33 - miejsce 1
 • Podsiadlo Marlena - waga 48 - miejsce 3
 • Płaczkowska Wiktoria - waga 48 - miejsce 1

/Trener Karol Kucharczyk

Fot. /Archiwum Guliwera

Od dziś, do 12 czerwca można rejestrować się na Rajd Rowerowy WYKUS 2018, który odbędzie się w dniu 16 czerwca 2016 r.

Organizatorzy zaplanowali dwie trasy z Bodzentyna, w tym krótszą – dla dzieci.

Dorośli: Bodzentyn - Wykus

 

plakat

Zbiórka: Rynek Górny w Bodzentynie

Zbiórka: 10.00

 

Dzieci: Bodzentyn - Wykus

plakat

 Miejsce: Rynek Górny w Bodzentynie

Godzina: 10:30

 

Rajd organizowany jest po raz pierwszy jako dodatkowy punkt programu dorocznych, trzydniowych uroczystości upamiętniających żołnierzy Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armii Krajowej PONURY - NURT.

Współorganizatorem rajdu są: Gmina Bodzentyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej "Łysica-Sabat" oraz Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna.

Szczegółowe informacje na temat rajdu:

1. Link pod jakim można się zapisać: www.wykus.pl/rajd

2. Regulamin rajdu: http://www.wykus.pl/rajd/regulamin-rajdu-wykus-2018/

3. Trasa: http://www.wykus.pl/rajd/trasa-rajdu-wykus-2018/

4. Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w rajdzie muszą ZAREJESTROWAĆ SIĘ się przez stronę. Po dokonaniu rejestracji otrzymają maila z kartą uczestnika, którą należy oddać na starcie.

5. Osoby mające problem z rejestracją online mogą zarejestrować się w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie – pokój 8, tel. 41 311 50 10 wew. 36, codziennie w godzinach pracy urzędu.

6. Podczas Rajdu przewidziane są: Puchar dla najstarszego i najmłodszego uczestnika Rajdu oraz 3 wyróżnienia dla najlepiej ubranych uczestników w barwy narodowe.

Zapraszamy!

plakat

Burmistrz Miasta i Gminy zaprasza na WYKUS 2018

Uroczystości na Polanie Wykusowej rozpoczną się 16 czerwca 2018 r. o godz. 16:00.

Rozpoczęły się prace remontowe związane z realizacją projektu pn. „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3  „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Ogólnie projektem objęto siedem budynków użyteczności publicznej z terenu naszej Gminy tj.

 1. Budynek Gminny w Bodzentynie (ul. Kielecka 83)
 2. Budynek UMiG w Bodzentynie
 3. Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie
 4. Ośrodek Zdrowia w miejscowości Wzdół Rządowy
 5. Szkoła Podstawowa w miejscowości Wzdół Rządowy
 6. Szkoła Podstawowa w Psarach
 7. Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie

W trzech z nich prace remontowe już się rozpoczęły.

 

DSC 0648

Budynek Gminnym w Bodzentynie przy ul. Kieleckiej 83- zakres prac obejmuje:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych z położeniem nowej elewacji
 • Termomodernizację stropodachu oraz docieplenie kominów,
 • Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych,
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w tym m.in.: wymiana grzejników, wymiana instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, montaż zestawu z powietrzną pompą ciepła z wbudowaną grzałką elektryczną 2,5kW dla c.w.u.,
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu,
 • Wymiana istniejących wewnętrznych opraw oświetleniowych na ledowe,
 • Montaż licznika ciepła dla całego obiektu

 

DSC 0853

Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie- zakres prac obejmuje:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych z położeniem nowej elewacji
 • Termomodernizację stropodachu oraz docieplenie kominów,
 • Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych,
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w tym m.in.: wymiana kotła, wymiana grzejników, wymiana instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, montaż zestawu z powietrzną pompą ciepła z wbudowaną grzałką elektryczną 2,5kW dla c.w.u.
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu
 • Wymiana istniejących wewnętrznych opraw oświetleniowych na ledowe
 • Montaż licznika ciepła dla całego obiektu

 

DSC 0859

Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie - zakres prac obejmuje:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych z położeniem elewacji
 • Termomodernizację stropodachu oraz docieplenie kominów
 • Wymiana pustaków szklanych na okna zewnętrzne
 • Wymiana drzwi zewnętrznych
 • Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w tym m.in.: wymiana kotła, wymiana grzejników, wymiana instalacji c.o., montaż zaworów termostatycznych, montaż zestawu
  z powietrzną pompą ciepła z wbudowaną grzałką elektryczną 2,5kW dla c.w.u.
 • Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu
 • Wymiana istniejących wewnętrznych opraw oświetleniowych na ledowe
 • Montaż licznika ciepła dla całego obiektu

Celem całego projektu jest głęboka, kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zmniejszająca zapotrzebowanie na energię końcową o około 82%, jak wynika z przeprowadzonych audytów efektywności energetycznej.

Ostateczny termin zakończenia prac to 17 września tego roku.

Burmistrz Miasta i Gminy w Bodzentynie przekazuje informację dla rolników w sprawie zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS. 

Informacja

Effect Glass S. A. zaprasza na spotkanie w dniu 30.05.2018r. o godz. 16.00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Rynek Górny 11.

plakat ogloszenie

Zakończyły się prace związane z budową długo oczekiwanej drogi gminnej w miejscowości Grabowa. Dotychczas droga nie spełniała swojej funkcji, zmienne warunki atmosferyczne utrudniały ludziom dotarcie do domów a szkolny bus nie miał możliwości przejazdu. Mieszkańcy okolicy od wielu lat domagali się wybudowania nowej drogi.

- Jest to bardzo ważny odcinek, na który czekało wiele osób z miejscowości Grabowa, Święta Katarzyna, Wilków. To piękny trakt zarówno dla samochodów jak i dla rowerzystów. Teren spokojny, mało zurbanizowany. Wydaje mi się, że nowo powstała droga w przyszłości zachęci do budowy domostw. Na tę inwestycję czekali dość długo mieszkańcy, wiele, wiele lat, wydawało się to nie możliwe a jednak zostało zrealizowane – powiedział Burmistrz Dariusz Skiba.

Inwestycja zrealizowana jest w ramach projektu „ Przebudowa dróg gminnych w msc. Bodzentyn ( ul. Błotna i Podgórska), Śniadka Pierwsza, Kamieniec, Orzechówka, Wilków, ul. Łysogórska – Grabowa i Święta Katarzyna (ul. Spacerowa i Świętokrzyska)”. Projekt jest współfinansowana przez Unię Europejską w  ramach Program Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Dofinansowanie 63,63 % koszty kwalifikowalna.

- W imieniu swoim i mieszkańców, składam serdeczne podziękowania Burmistrzowi Dariuszowi Skibie za zaangażowanie w dążeniu do założonych celów, za zrozumienie i przychylność dla potrzeb naszej społeczności –powiedział Grzegorz Sobieraj Sołtys Świętej Katarzyny.

Inwestycja pozytywnie wpłynie na estetykę wsi jak również przyczyni się do poprawy życia mieszkańców a przede wszystkim umożliwi dojazd szkolnemu busowi oraz otworzy tereny pod budowę domów.

W dniu 21.05.2018, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn została podpisana umowa na kwotę brutto 25 625 820 zł, na zadanie polegające na „Rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Bodzentynie w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn”. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W obecności Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, Zastępcy Burmistrza – Andrzeja Jarosińskiego umowy z przedstawicielem Wykonawcy – VARIA TECH Sp. z o.o., Prezesem Zarządu – Andrzejem Witkowskim podpisali Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Bodzentyn Sp z o.o. --Marek Kitliński oraz Zastępca Prezesa, Pełnomocnik ds. Projektu nr POIS.02.03.00-00-0120/17 - Monika Jamróz.

Dzięki realizacji umowy rozbudowana i gruntownie zmodernizowana zostanie oczyszczalnia ścieków w Bodzentynie. Działania prowadzone w ramach ww. umowy pozwolą na przystosowanie obiektu do spełnienia standardów i norm europejskich. Umożliwią przyjęcie zwiększonej ilości ścieków z terenów nowo przyłączanych w ramach realizacji projektu.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach informują o wydarzeniu promującym honorowe krwiodawstwo pn. "Trasa Czerwonej Nitki", które odbędzie się 9 czerwca 2018 r. w Amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach.