Urząd Statystyczny w Kielcach informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostaną badania ankietowe realizowane przez ankieterów statystycznych w losowo wybranych gospodarstwach domowych lub rolnych.  Zebrane w trakcie wywiadów ankieterskich dane są poufne i wykorzystywane wyłącznie do zbiorczych zestawień i analiz statystycznych. Ankieterzy kontaktują się z respondentami osobiście – telefonując lub odwiedzając ich w domach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową i ma obowiązek wylegitymować się na prośbę respondenta. Posiada również upoważnienie do prowadzenia badań ankietowych z podpisem dyrektora i pieczęcią Urzędu Statystycznego. 

 

kalendarium2019 3 1

11 marca br. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Sołtysa. Z tej okazji w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn odbyło się spotkanie władz samorządowych z sołtysami z terenu naszej gminy. Przedstawiciele gminy Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza – Andrzej Jarosiński, Sekretarz – Wojciech Furmanek złożyli sołtysom życzenia, wytrwałości w rozwiązywaniu najpotrzebniejszych spraw społeczności lokalnej, wzajemnego zrozumienia, dobrej współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i władzami gminy, zadowolenia z realizacji celów, radości i powodzenia w życiu prywatnym, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Każdy z sołtysów otrzymał pamiątkowy list gratulacyjny.

Tegoroczne spotkanie z okazji Dnia Kobiet odbyło się 9 marca o godzinie 16.00 w Szkole Podstawowej w Bodzentynie. Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski.

Obserwując zjawisko spadku empatii wśród dzieci i młodzieży, nasza szkoła postanowiła temu przeciwdziałać. W ramach zajęć plastycznych uczniowie pod kierunkiem p. J. Szydy wykonali kartkę walentynkową dla chorych dzieci z Centrum Onkologii Dziecięcej w Kielcach. Budujące było to z jak wielkim zaangażowaniem i zapałem dzieci przystąpiły do tego projektu. Nie tylko wykonały piękne i pracochłonne karty, ale i samodzielnie napisały bardzo osobiste i zindywidualizowane życzenia.

Radość była podwójna. Chore dzieci dostały miłe upominki, a uczniowie naszej szkoły mieli możliwość doświadczyć szczęścia jakim jest czynienie dobra.

Celem było uwrażliwienie młodych ludzi i zwiększenie umiejętności współodczuwania. Został on osiągnięty. Nasze dzieci stanęły na wysokości zadania i pokazały jak wielki potencjał dobra tkwi w młodym pokoleniu.

Joanna Szyda

W dniu 9 marca zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Guliwer uczestniczyli w Otwartych Mistrzostwach Województwa Łódzkiego Dzieci w zapasach w stylu wolnym. Najlepsze miejsca wywalczyli:  Wojciech Babiarz -III miejsce 25 kg., Kacper Wilczyński -V miejsce 27 kg., Aleksander Płaczkowski – I,  Maciej Babiarz – III miejsce, Wojciech Kozera – V miejsce, Olgierd Grudziecki – XI miejsce, Michał Kowalik – XIII miejsce 29kg., Borys Rzęsista – VII miejsce 44 kg., Wiktor Iwan – I miejsce, Jan Marzec – V miejsce 50 kg., Martyna Ważna – II miejsce,   Anna Marzec – V miejsce 24kg.W punktacji drużynowej wywalczyliśmy III miejsce. Gratulujemy !!!!

ULKS Guliwer

 

 

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom, a w szczególności Mieszkankom Gminy Bodzentyn składamy najserdeczniejsze życzenia

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie uprzejmie informuje mieszkańców Bodzentyna, że nie prowadzi poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości na terenie miasta Bodzentyn w drodze inkasa. Wszelkie wpłaty wyżej wymienionych podatków należy dokonywać:

- w kasie urzędu,

- na rachunek bankowy urzędu.

 5 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba spotkał się z reżyserem a zarazem scenarzystą Konradem Łęckim twórcą między innymi filmu „Wyklęty”. Spotkanie dotyczyło realizacji profesjonalnego – pełnometrażowego – historycznego filmu fabularnego w reżyserii Konrada Łęckiego „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”. Film oparty jest na niezwykle popularnej i kultowej książce dr Cezarego Chlebowskiego o tym samym tytule. Akcja książki dzieje się na terenach Kielecczyzny i opowiada o wydarzeniach mających tu miejsce podczas II Wojny Światowej. Odkrywa indywidualne bohaterstwo wielu ludzi na czele z płk. Janem Piwnikiem „Ponurym”. Jesienią 2019 roku ruszą zdjęcia do filmu „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie” na terenie gminy Bodzentyn.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił II nabór Grantobiorców w ramach projektu partnerskiego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Głównym założeniem projektu jest wybór oraz realizacja minimum 5 modeli kształcenia zawodowego w miejscu pracy oraz przyznanie na ten cel grantów. Grantobiorcami mogą być zarówno szkoły zawodowe – technika, jak i JST jako organy prowadzące oraz centra kształcenia praktycznego, a także instytucje otoczenia biznesu. Innowacją w projekcie będzie przeniesienie minimum 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół zawodowych do przedsiębiorstw w celu dostosowania umiejętności uczniów do wymagań rynku pracy. Wszelkie koszty bezpośrednio związane z organizacją zajęć uczniów w firmach będą finansowane w ramach grantu.

W związku z powyższym  zapraszamy na spotkania grantowe, na których przedstawione zostaną zasady aplikowania, wdrażania i zasady realizacji grantu.

15 marca –  Kielce: sala audytoryjna Starostwa Powiatowego w Kielcach,

ul. Wrzosowa 44, od godziny 9.00. Spotkanie obejmuje powiat  kielecki oraz m. Kielce.

Osoba do kontaktu: Barbara Jakubowska, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, nr tel. 41 306-70-16

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy o zakazie wprowadzania wód opadowych, roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi lub innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierząt.

Poniżej publikujemy praktyczne wskazówki dla Rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią opracowane przez Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie

na obchody święta "DZIEŃ KOBIET"

9 marca 2019 r., godzina 16:00

w budynku Szkoły Podstawowej w Bodzentynie

Od 2011 roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystości na terenie Gminy Bodzentyn kolejny raz odbyły się 2 marca w Szkole Podstawowej w Leśnej-Starej Wsi. Rozpoczęły się modlitwą za Poległych, którą poprowadził ks. Piotr Kotwica z Parafii Bodzentyn.

Następnie po odśpiewaniu Hymnu Narodowego uczniowie miejscowej szkoły przedstawili program artystyczny poświęcony żołnierzom Armii Krajowej w latach II wojny światowej i działaniom polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Historyk Leszek Bukowski z Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury Kieleckiej mówił o znaczeniu walki i oporu przeciw sowietyzacji Polski i narzuconemu siłą ustrojowi. Wspomniał o Witoldzie Pileckim, Danucie Siedzikównie „Ince” i wielu innych osobach zamordowanych przez komunistyczne służby bezpieczeństwa, również o poszukiwaniach ich grobów.

Głos zabrali przybyli goście. Ppłk Mirosław Wolski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach podkreślił rolę wojska w wychowaniu patriotycznym. Szczególnie zwrócił się do młodzieży zachęcając do związania życiowej drogi z służbą wojskową.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski podzielił się swoimi refleksjami na temat obchodzonego święta. Starosta Kielecki Mirosław Gębski nawiązał do rodzinnych wspomnień i osób związanych z ruchem niepodległościowym. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba mówił o konieczności przypominania polskiej historii, zwłaszcza tej najnowszej, podziękował również organizatorom za przygotowanie uroczystości.

Prof. Urszula Oettingen przypomniała, że święto obchodzimy 1 marca, gdyż tego dnia w 1951 r. w więzieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. W antykomunistycznym powstaniu walczyło ok. 200 tys. osób. Podziękowała uczestnikom, Dyrektorce Szkoły Beacie Domańskiej-Kózce, Gronu Pedagogicznemu i uczniom za kultywowanie pamięci historycznej i aktywne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych. W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek przekazała dla szkoły komplet patriotycznych gier planszowych „Droga do Niepodległości. Szlakiem I Kompanii Kadrowej”, w przygotowaniu której uczestniczyła jako konsultant merytoryczny. Grę wręczyła również uczniowi Bartoszowi Sikorze za dobre wyniki w nauce, zwłaszcza z historii.

Obchody zakończyły się patriotycznym występem Zespołu Pieśni i Tańca Leśnianie.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli radni z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bodzentynie Teresą Bzymek, okoliczni mieszkańcy, harcerze pod opieką drużynowej Ingi Świderskiej. W przygotowanie wydarzenia zaangażowani byli nauczyciele Barbara Czernikiewicz, Aleksandra Wójcik, Piotr Kita, radna Katarzyna Sikora, sołtys Leśnej Beata Babiarz.

Dzień wcześniej Urszula i Mirosław Oettingen wzięli udział w uroczystościach w Kielcach pod Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego, gdzie w imieniu Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i mieszkańców gminy Bodzentyn złożyli kwiaty zaś pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej przy kościele w Bodzentynie zapalili znicze pamięci.

Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych wpisało się na stałe w kalendarz obchodów rocznicowych w Mieście i Gminie Bodzentyn. Ważny jest udział w uroczystościach młodzieży – oni są najlepszym gwarantem ocalenia od zapomnienia tych, którzy walczyli o niepodległość Polski.

Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen, Piotr Kita

Komisja Konkursowa powołana do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2019 r. dokonała oceny formalnej i merytorycznej. Poniżej dostępny protokół.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS