Pierwszoklasiści ze szkół Podstawowych we Wzdole Rządowym, Bodzentynie (gdzie obecni byli także uczniowie ze szkoły w Leśnej, Śniadce i Psarach) oraz Świętej Katarzynie gościli 14 grudnia nadzwyczajnego gościa. Podczas trwania warsztatów pn. „Bezpieczne pierwszaki”, które zorganizowało Starostwo Powiatowe w Kielcach, do drzwi zapukał koziołek SPOKO. Wszyscy uczestnicy prelekcji byli bardzo zdziwieni, jednak wielkiego pluszaka pokochali niemalże od razu.

Prace zabezpieczające tymczasowo mury zamku biskupów krakowskich w Bodzentynie dobiegły końca. W dniu 12 grudnia dokonano ich odbioru, w którym udział wzięli: pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn Justyna Wiśniewska, Jarosław Dziedziński, przedstawiciele firmyJAR-BUD Jarosław Boćkowski prowadzącej prace;ze strony ŚwiętokrzyskiegoWojewódzkiego Konserwatora Zabytków Anna Adamczyk,inspektor nadzoru Bogdan Met, kierownik budowy Janusz Wołowiec, dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen.

Trwa druga edycja kampani społecznej pn. "Kampania społeczna "Czad i ogień. Obudź czujność".

- Chcemy zrobić wszystko, żeby liczba ofiar czadu i ognia był jak najmniejsza. Chcemy zapewnić bezpieczeństwo, stąd nasza kampania – mówi szef MSWiA.

Celem kampani jest upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym. Każdy z nas w obliczu zagrożenia czadem i ogniem powinien wiedzieć, jak prawidłowo zachować się, aby się przed nim uchronić.

Czad (tlenek węgla) jest „cichym zabójcą” – jednym z pierwszych objawów zaczadzenia jest ból głowy. Sam czad jest bezwonny i bezbarwny, w wyniku jego działania dochodzi do niedotlenienia organizmu. Zatrucie tlenkiem węgla sprawia, że utrudniony zostaje transport tlenu do płuc. W zeszłym sezonie grzewczym z powodu czadu zmarło 61 osób, w tym już ponad 12. Aby prawidłowo rozpoznać zagrożenie czadem, potrzebujemy specjalnych czujników.

Szczegółowe informacje oraz spot dotyczący kampanii znajdziecie Państwo na stronach internetowych: www.mswia.gov.pl oraz www.straz.gov.pl

źródło: www.mswia.gov.pl

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie zaprasza wolontariusz sportowych na szkolenie "od wolontariatu do kariery"

Każda kobieta choć na chwilę pragnie zapomnieć o swoich obowiązkach i poświęcić wolny czas wyłącznie dla siebie. Nie od dziś wiadomo, iż panie uwielbiają kosmetyki i wszystko co się z nimi wiąże. Dlatego idealną okazją do zanurzenia się w świecie piękna były warsztaty pielęgnacji i makijażu. 

Pod patronatem burmistrza Dariusza Skiby, 11 grudnia w sali konferencyjnej UMiG w Bodzentynie obyły się warsztaty dotyczące profilaktyki raka piersi. Spotkanie poprowadziła prof. nadzw. dr hab. Bożena Zboina, która przedstawiła uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące przeciwdziałania i wczesnego wykrywania raka piersi.

W Muzeum Narodowym w Kielcach 7 grudnia 2017 r. odbył się wernisaż wystawy "Uczeń i pierwszy mistrz", na której można obejrzeć prace Józefa Szermentowskiego i jego nauczyciela Franciszka Kostrzewskiego. Udział w uroczystości wzięli licznie zgromadzeni pasjonaci malarstwa obydwu twórców, w tym Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Furmanek i dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen.

W dniu 29 listopada 2017r. zgodnie z  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn Nr 85/2017 z dnia 29 września 2017r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, po opracowaniu wymaganej dokumentacji przeprowadzono GMINNE ĆWICZENIE OBRONNE na temat :

„OSIĄGANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ CZASU KRYZYSU W GMINIE W TYM PRAKTYCZNE ROZWINIĘCIE AKCJI KURIERSKIEJ SIŁAMI BURMISTRZA MIASTA I GMINY”.

W ćwiczeniu udział wzięli : Burmistrz Miasta i Gminy, Sekretarz Miasta i Gminy, Skarbnik MiG, Kierownicy Referatów UMiG, z-ca Kierownika USC, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Burmistrzowi, Obsada personalna Stałego Dyżuru, Obsada MGZZK, Obsada Akcji Kurierskiej, Komendant Miejsko-Gminny Związku OSP RP, Komendant Komisariatu Policji w Bodzentynie, pracownicy Urzędu przydzieleni do poszczególnych zespołów funkcyjnych.

Celem Ćwiczenia było :

  • Ugruntowanie wiedzy o istocie wyższych stanów gotowości obronnej państwa

     sposobach realizacji zadań obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony  

     cywilnej,

  • Wyrobienie i utrwalenie w uczestnikach ćwiczenia umiejętności i nawyków działania zespołowego, w ramach określonych zespołów funkcjonalnych, na rzecz skutecznego kierowania podległymi zespołami i komórkami organizacyjnymi,
  • Zgrywanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w wykonywaniu zadań wynikających z wprowadzenia stanu gotowości obronnej czasu kryzysu (w tym sprawdzenie sprawności rozwinięcia stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy),
  • Doskonalenie funkcyjnych akcji kurierskiej (kurierów-łączników, kurierów wykonawców i kurierów) w wykonywaniu zadań na określonych funkcjach (trening praktyczny).

W godz. 7.00 – 12.00 odbyły się 2 pierwsze fazy ćwiczenia. W pierwszej kolejności zgodnie z założeniem przyjmującym wprowadzenie stanu gotowości obronnej czasu kryzysu dokonano uruchomienia Stałego Dyżuru i rozwinięcie Miejsko-Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Następnie pracownik ds. Obronnych przedstawił informację na temat wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej i zasadach realizacji zadań w poszczególnych stanach gotowości obronnej.

Przeprowadzono odprawę informacyjną podczas której przedstawiona została ogólna sytuacja wynikająca ze scenariusza ćwiczenia. Poszczególne osoby funkcyjne udzielały informacji zgodnie z planem przeprowadzenia odprawy i zakresem swych kompetencji. Po odprawie informacyjnej był czas na przygotowanie danych do wypracowania decyzji burmistrza. Następnie odbyła się odprawa decyzyjna na której nastąpiło złożenie meldunków przez kierowników podległych komórek i jednostek organizacyjnych o realizacji zadań w czasie gotowości obronnej czasu kryzysu.

Po zakończeniu odprawy decyzyjnej ogłoszony został zamiar burmistrza o realizacji zadań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, porządku publicznego i realizacji zadań obronnych wynikających z konieczności rozwinięcia Akcji Kurierskiej na terenie gminy Bodzentyn w czasie gotowości obronnej czasu kryzysu.          

Po części teoretycznej przystąpiono do trzeciej fazy ćwiczenia - przeprowadzenia części praktycznej. W godz. 12.00 – 16.00 kontynuowano działanie Stałego Dyżuru i obieg informacji po otrzymaniu poszczególnych sygnałów a także, zrealizowano epizod praktyczny polegający na rozwinięciu i prowadzeniu Akcji Kurierskiej. Epizod praktyczny został ograniczony do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie. W czasie ćwiczenia przetrenowano prowadzenie Akcji Kurierskiej Burmistrza od chwili otrzymania hasła o uruchomieniu AK do hasła o zakończeniu Akcji Kurierskiej.

W ćwiczeniu udział wzięło łącznie 47 osób, zakładane cele zostały osiągnięte.

 

(-) Adam Kręcisz
Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej,
Zarządzania Kryzysowego oraz Informacji Niejawnych
Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie

 

Z inicjatywy dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen 4 grudnia uczniowie Szkoły Podstawowej w Leśnej odwiedzili ośrodek szkolenia wojskowego Sił Zbrojnych RP w Kielcach na Bukówce.

Mjr Andrzej Szostak przybliżył uczniom historię powstania jednostki w tym miejscu, gdzie po zakończeniu I wojny światowej stacjonował 4 Pułk Piechoty Legionów. Przedstawił udział żołnierzy w misjach pokojowych ONZ. Uczniowie obejrzeli wystawę ilustrującą działalność Wojska Polskiego w naszym regionie.

St. szer. Jacek Pastuszka, saper z 31. patrolu rozminowania, obejmującego swoim zasięgiem przeważającą część województwa świętokrzyskiego, zapoznał uczniów z zasadami postępowania z przedmiotami wybuchowymi i niebezpiecznymi w sytuacjach ich znalezienia. Uczniowie obejrzeli najczęściej podejmowane niewybuchy i niewypały.

Pomimo upływu wielu lat od zakończenia II wojny światowej dalej odnajdywane są jej niebezpieczne pozostałości. W 2016 r. 31 patrol rozminowania zlikwidował blisko 5000 sztuk różnego rodzaju niewybuchów, m.in.miny przeciwpancerne i przeciwpiechotne, bomby lotnicze, granaty, pociski artyleryjskie i rakietowe.

Uczniowie zapoznali się z aktualnym osobistym wyposażeniem żołnierzy: pistoletem Wist 94, karabinem szturmowym Wz. 96 „Beryl”, karabinem maszynowym UKM-2000D. Przymierzali strój saperski. Oglądali wojskowy sprzęt transportowy. Mogli do niego wsiąść i zobaczyć wyposażenie pojazdów.

Wizyta w kieleckiej jednostce była ważną lekcją historii, podkreślającą rolę wojska w czasach wojny i pokoju. Pokazała jak odpowiedzialna jest praca saperów dbających o bezpieczeństwo ludności.Uczuliła również na zachowanie ostrożności w przypadkach znalezienia niebezpiecznych materiałów, co również zdarzało się na terenie naszej gminy.

Beata Domańska-Kózka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśnej

Fot. Urszula Oettingen

Zakończyły się prace związane z przebudową dróg we Wzdole Rządowym i Bodzentynie. Dotychczas drogi te nie spełniały swojej funkcji, a zmienne i trudne warunki pogodowe utrudniały ludziom dotarcie do swoich domostw. Mieszkańcy tych miejscowości od wielu lat domagali się modernizacji dróg, jednak dopiero teraz udało się zrealizować to zadanie. Przebudowano 3 odcinki dróg, na których położono asfalt. Ich łączna długość to 392 mb.

Mieszkańcy ulicy Miejskiej w Bodzentynie na nową drogę czekali 15 lat. Woda, która podczas deszczu spływała do tej pory z pól podmywała całą powierzchnię drogi i wypłukiwała kruszywo, którym droga była utwardzona. Teraz wszystko zmieniło się na lepsze. Zmodernizowana droga ma 3 m szerokości i ok. 100 m długości.

Także przy ulicy Armii Krajowej w Bodzentynie stara i zniszczona droga była dla mieszkańców tej części miejscowości znacznym utrapieniem. Ciągłe podmywanie kruszywa drogowego sprawiało, że na drodze tworzyły się dziury, w których zalegała woda – teraz w tym miejscu jest już położony asfalt. Przebudowana droga ma 3 m szerokości i 182 m długości.

Zanim przebudowano drogę we Wzdole Rządowym, ludzie nieustająco musieli borykać się z błotem oraz spływającą z góry wodą wprost na ich posesję. W pobliżu powstają także nowe domy. Asfaltowa droga z pewnością będzie dla mieszkańców Wzdołu znacznym ułatwieniem. Przebudowany fragment ma 3 m szerokości i 110 m długości.

Przebudowa trzech odcinków dróg wyniosła 133 539,87 zł brutto. Pieniądze w całości pochodziły z budżetu Gminy. Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy przypomina rolnikom o obowiązku dokonania spisu zwierząt.

Powiatowy Zespół Szkół w Bodzentynie oraz ULKS „Jodła” Bodzentyn we współpracy z KS „Mechanik” w Kielcach był organizatorem Sportowego Turnieju Strzeleckiego pod honorowym patronatem Starosty Kieleckiego. Imprezę zaszczycił swoją obecnością Wicestarosta Kielecki Pan Zenon Janus oraz pan Wiesław Pióro -inspektor ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Między 13:00 a 17:00, 6 grudnia młodzież z Gminy Bodzentyn oddawała głosy na swoich kandydatów.

Młodzi wyborcy mogli głosować w dwóch lokalach wyborczych: w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz w Szkole Podstawowej imienia Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie. Wybory musiały się odbyć, ponieważ obecnie w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Bodzentynie zasiadało 9 członków, dlatego skład rady musiał być uzupełniony o 6 nowych członków.

Po ostatecznym zliczeniu głosów przez Okręgową Komisję nr 4, wybrani zostali:

  1. Aleksandra Białek
  2. Szymon Marzec
  3. Karol Bzówka
  4. Mateusz Sikora

Natomiast w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 5:

  1. Dominik Żmuda
  2. Patryk Adamczyk

Nowym radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Bodzentynie serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. nowych przepisów dotyczących, obowiązku przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT), Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie zorganizował 5 grudnia spotkanie informacyjne dla mikroprzedsiębiorców i rolników z terenu Gminy Bodzentyn, na którym pojawili się przedstawiciele z Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Skarbowego oraz z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Specjaliści prowadzący szkolenie przekazali uczestnikom informacje na temat dotacji przeznaczonych dla przedsiębiorców i rolników. Uczestnicy mogli także zapoznać się z formami pomocy oraz dowiedzieć się więcej na temat staży, czy też innych form zatrudnienia. Ważnym elementem spotkania było dokładne omówienie programów unijnych przeznaczonych dla rolników.

Minął termin składania projektów w ramach drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Bodzentynie. W tym roku budżet gminy na ten cel wynosi ponad 80 tys. zł. Do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło pięć wniosków. Teraz trwa ich szczegółowa weryfikacja.

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego jego kwota wyniosła 66 481,40 zł. Pieniądze zostały rozdzielone pomiędzy dwa zwycięskie projekty. Pierwszy z nich „Żyj zdrowo i aktywnie w Bodzentynie” dotyczył budowy siłowni zewnętrznej na terenie Gminy, natomiast drugi „Zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni zielonej Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych”, w swoich założeniach miał przede wszystkim udogodnienia dla osób starszych, które na co dzień przebywają w placówce. Tegoroczny Budżet Obywatelski wynosi aż 80 143,93 zł.

W tym roku do UMiG w Bodzentynie wpłynęło pięć projektów. Pierwszy z nich dotyczy modernizacji 6-cio stopniowej strzelnicy na broń ostrą w Bodzentynie mieszczącą się przy Powiatowym Zespole Szkół, kolejny budowy chodnika przy ul. Południowej w Bodzentynie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, następny dotyczy zagospodarowania terenu przy gimnazjum w Bodzentynie i przy "Orliku". W założeniach jest wybudowanie wiaty grillowej, utwardzenie podłoża kostką brukową oraz zachowanie elementów małej architektury, w tym ławek, stolików, koszy, hamaków oraz stojaków na rowery. Czwarty projekt związany jest z zagospodarowaniem części działki w Bodzentynie pod potrzeby osób odwiedzających cmentarz parafialny (plac położony przy południowym wejściu na cmentarz). Ostatni ze złożonych projektów to „Żyj zdrowo - Nowoczesna Fizjoterapia w Samorządowym Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie”, który polegałby na zakupie niezbędnego wyposażenia do pracowni fizjoterapii.

Wszystkie złożone projekty, przejdą teraz dokładną weryfikacje, mającą na celu sprawdzenie, czy spełniają wszelkie wymagania formalne. Ten etap potrwa do końca grudnia. Jeżeli projekty pomyślnie przejdą weryfikację, zostaną poddane w styczniu pod głosowanie mieszkańców Gminy Bodzentyn. Głosowanie odbędzie się do końca stycznia.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA