Spotkania Sołeckie z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą II półrocze 2018r.

Uwaga mieszkańcy Wzdołu Koloni zorganizowane zostało drugie spotkanie 27 września (czwartek) o godzinie 18.00 w Klubie Rolnika.

Sołectwo Data Godzina Miejsce Uwagi
Ściegnia 24 sierpnia (Pt) 18.00 Mieszkanie Pana Jędrzejczyka, pos. nr 21  
Kamieniec 24 sierpnia (Pt) 19.00 Mieszkanie sołtysa  
Psary Podłazy 27 sierpnia (Pn) 18.30 Leśniczówka  
Hucisko 27 sierpnia (Pn) 17.00 Mieszkanie Sołtysa  
Podgórze 25 sierpnia (So) 18.00 Mieszkanie Sołtysa  
Celiny 25 sierpnia (So) 16.00 Mieszkanie Sołtysa  
Orzechówka 30 sierpnia (Czw) 17.30 Mieszkanie Sołtysa  
Wzdół Parcele 30 sierpnia (Czw) 19.00 Klub Rolnika  
Wzdół Kolonia 27 września (Czw) 18.00 Klub Rolnika  
Wzdół Rządowy 19 września (Śr) 18.00 Klub Rolnika  
Wola Szczygiełkowa 05 września (Śr) 17.00 Szkoła  
Wiącka 05 września (Śr 19.00 Świetlica  
Dąbrowa Dolna 11 września (Wt) 17.00 Działki gminna        ( Wiata)  
Dąbrowa Górna 11 września (Wt) 18.30 Pos. Nr 46.  
Św. Katarzyna 16 września (Nd) 16.00 Szkoła  
Wilków 16 września (Nd) 18.30 Świetlica  
Podmielowiec 20 września (Czw) 17.30 Mieszkanie Sołtysa  
Ściegnia 20 września (Czw) 18.30 Klub Rolnika we Wzdole Wybór Sołtysa oraz f. sołecki
Bodzentyn 23 września (Nd) 16.00 SP Bodzentyn  
Siekierno 25 września (Wt) 17.00 Świetlica  
Leśna 25 września (Wt) 19.00 Szkoła  
Sieradowice 26 września (Śr) 17.30 Świetlica  
Śniadka 26 września (Śr) 19.00 Szkoła  
Psary Stara Wieś 29 września (So) 17.00 Szkoła  
Psary Kąty 29 września (So) 19.00 Szkoła  

Z miast kresowych,
wschodnich osad i wsi,
Z rezydencji, białych dworków i chat
Myśmy wciąż do Niepodległej szli,
Szli z uporem, ponad dwieście lat!

…Bo od września, od siedemnastego,
Dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
Przez lód spod bieguna północnego,
Przez łubiankę, przez Katyński Las!
Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
Wyznaczyły bezimienne krzyże...
Nie zatrzymał nas czerwony kat.
Bo przed nami Polska - coraz bliżej!
I myśmy szli i szli - dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg...
I przez Ludową przeszliśmy - niepokonani
Aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!

                                                        Hymn Sybiraków

 Dnia 17 września 1939 roku nad ranem strona radziecka poinformowała ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, że działania wojenne wykazały, iż „państwo polskie i jego Rząd przestały faktycznie istnieć. Dlatego też straciły ważność traktaty zawarte pomiędzy ZSRR a Polską….”. W ślad za tym wojska sowieckie, łamiąc pakt o nieagresji, bez wypowiedzenia wojny, natarły na Polskę.

Nastapiło to w nawiązaniu do podpisanego 23  sierpnia 1939 r. porozumienia ZSRR z Niemcami (Pakt Ribbentrop-Mołotow). W ten sposób oba państwa wcieliły w życie swój plan podziału strefy wpływów, dokonując IV rozbioru Polski. Potwierdzeniem tych działań był Traktat o granicach i przyjaźni zawarty 28 września 1939 r. w Moskwie pomiędzy niemiecką III Rzeszą i ZSRR, nazywany także II Paktem Ribbentrop-Mołotow.

Po napaści aresztowano ponad 200 tys. Polaków, wśród nich byli m.in. oficerowie, policjanci, ziemianie, prawnicy. Wielu zostało rozstrzelanych w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kuropatach, Bykowni. Na Syberię wywieziono łącznie około 1 milion 350 tys. Polaków. Część z nich nigdy nie wróciła.

W 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Uchwałę w tej sprawie przyjęto przez aklamację. W dniu tym w wielu miejscowościach odbyły się nabożeństwa w intencji poległych i wywiezionych na Sybir, uroczystości w Kielcach pod Pomnikiem Sybiraków i Pomnikiem Katyńskim.

W Bodzentynie zapaliliśmy symboliczny znicz pod pomnikiem mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, który walczył w okolicach Grodna z sowieckim najeźdźcą. W ten sposób oddając hołd tym, którzy podjęli walkę z obydwoma okupantami w latach II wojny światowej i ginęli na „nieludzkiej ziemi”.

                                                                                                                                                                                                                      Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

Harmonogram spotkań mieszkańców z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn II półrocze 2018 r.

 Uwaga, nastąpiła zmiana miejsca spotkania dla mieszkańców Podmielowca.

 

Sołectwo Data Godzina Miejsce Uwagi
Ściegnia 24 sierpnia (Pt) 18.00 Mieszkanie Pana Jędrzejczyka, pos. nr 21  
Kamieniec 24 sierpnia (Pt) 19.00 Mieszkanie sołtysa  
Psary Podłazy 27 sierpnia (Pn) 18.30 Leśniczówka  
Hucisko 27 sierpnia (Pn) 17.00 Mieszkanie Sołtysa  
Podgórze 25 sierpnia (So) 18.00 Mieszkanie Sołtysa  
Celiny 25 sierpnia (So) 16.00 Mieszkanie Sołtysa  
Orzechówka 30 sierpnia (Czw) 17.30 Mieszkanie Sołtysa  
Wzdół Parcele 30 sierpnia (Czw) 19.00 Klub Rolnika  
Wzdół Kolonia 04 września (Wt) 18.00 Szkoła  
Wzdół Rządowy 19 września (Śr) 18.00 Klub Rolnika  
Wola Szczygiełkowa 05 września (Śr) 17.00 Szkoła  
Wiącka 05 września (Śr 19.00 Świetlica  
Dąbrowa Dolna 11 września (Wt) 17.00

Działki gminne          ( Wiata)

 
Dąbrowa Górna 11 września (Wt) 18.30 Pos. Nr 46.  
Św. Katarzyna 16 września (Nd) 16.00 Szkoła  
Wilków 16 września (Nd) 18.30 Świetlica  
Podmielowiec 20 września (Czw) 17.30 Mieszkanie Sołtysa  
Ściegnia 20 września (Czw) 18.30 Klub Rolnika we Wzdole Wybór Sołtysa oraz f. sołecki
Bodzentyn 23 września (Nd) 16.00 SP Bodzentyn  
Siekierno 25 września (Wt) 17.00 Świetlica  
Leśna 25 września (Wt) 19.00 Szkoła  
Sieradowice 26 września (Śr) 17.30 Świetlica  
Śniadka 26 września (Śr) 19.00 Szkoła  
Psary Stara Wieś 29 września (So) 17.00 Szkoła  
Psary Kąty 29 września (So) 19.00 Szkoła  

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia informatyczne dla dorosłych organizowane przez Chorągiew Kielecką ZHP. 

Cykl szkolenia obejmuje 32h lekcyjne - najczęściej jest to 8 spotkań po 4h lekcyjne (3h zegarowe) w godzinach popołudniowych (istnieje możliwość organizacji szkoleń w weekendy w miarę możliwości czasowych prowadzącego oraz dostępności beneficjentów). Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz obiady dla beneficjentów.

II Krajowa Wystawa Psów Rasowych - 30.09.2018 r. - Bodzentyn pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie.

 

 

plakat 2

W dniach 24 - 26 września odbędzie się "XV Internetowa Giełda Pracy". 

Dla poszukujących pracy: 

Na stronie: http://gielda.wup.kielce.pl można będzie znaleźć oferty pracy z kraju i UE, ale nie tylko... 

Dla pracodawców szukających pracownika: 

Na stronie: http://gielda.wup.kielce.pl/pracodawca/index.php

 

 

Szanowni Państwo,

Firma Business School Sp. Jawna zaprasza do udziału w projekcie  „AKADEMIA AKTYWNOŚCI”. Projekt realizowany jest na podstawie umowy z WUP w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Na Narodowe Czytanie w Gminie Bodzentyn w dniu 8 września, zaprosił Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot Marta Janicka.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz ksiądz proboszcz dr Leszek Sikorski podpisali 10 września umowę na dotację związaną z przeprowadzeniem prac konserwatorskich oraz robót budowlanych dotyczących ogrzewania kościoła pw. Świętego Stanisława w Bodzentynie. Parafia otrzymała z budżetu gminy dotację w wysokości 30 000 zł.

Proboszcz Leszek Sikorski złożył podziękowanie Burmistrzowi za uzyskane wsparcie finansowe przy realizacji zadania jakim jest remont kotłowni zasilającej kościół i plebanię.

Jest to kolejny przykład dbałości przez gminę Bodzentyn o zabytki. Urząd Miasta i Gminy wywiązuje się z ustawowych zadań z zakresu opieki nad zabytkami: prowadzi Gminną Ewidencję Zabytków, ale także dofinansowuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W poprzednich latach Gmina także wspierała parafialny kościół. Współpraca gminy z parafią oraz proboszczem jest niemal wzorcowa. Wynika to z niezwykłych pasji społecznych księdza, który szczególnie jest otwarty na współpracę z lokalnym środowiskiem, uczestniczy w uroczystościach organizowanych przez Gminę Bodzentyn, a przede wszystkim udziela się w Domu Seniora współfinansowanym przez Gminę Bodzentyn. Dobra współpraca owocuje dla dobra parafian i mieszkańców Gminy Bodzentyn.

XIX Świętokrzyski Rajd Pielgrzymkowy „Święty Krzyż 2018” odbędzie się w sobotę, 22 września 2018 r.

XIX Swietokrzyski Rajd Pielgrzymkowy Swiety Krzyz 2018 Plakat

Regulamin na stronie: http://rajd.pttkkielce.pl/

 

Burmistrz Dariusz Skiba zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn w wieku 60 lat oraz starszych na bezpłatne szczepienia przeciw grypie

Burmistrz Dariusz Skiba GRYPA 1

W niedzielę w Bodzentynie po raz pierwszy odbyła się impreza kulinarna pn. „ I Bodzentyńskie Smaki Golonki”. Przybyłych gości powitali: Dariusz Skiba – burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn oraz Marcin Sikorski – dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Główną atrakcją imprezy był konkurs kulinarny. Do konkursu stanęło 5 drużyn, trzy z gminy Bodzentyn - Stowarzyszenie Świętokrzyskie Jodły, Stowarzyszenie Miejska Góra, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa oraz z dwie gminy Bieliny – Karczma Dobrego Smaku, Produkcja Wędlin Wiejskich Piotr Brożyna. Jury konkursowe, składające się z przedstawicieli drużyn biorących udział w konkursie, wyłoniło zwycięskie potrawy. Pierwsze miejsce przypadło „Świętokrzyskim Jodłom”, drugie Karczmie Izba Dobrego Smaku, a trzecie firmie Produkcja Wędlin Wiejskich Piotra Brożyny. Pozostałe drużyny otrzymały wyróżnienia. Degustacji golonek towarzyszyła dobra zabawa przy dźwiękach ludowej muzyki. Wszyscy przybyli na to wydarzenie mieli możliwość skosztowania wyśmienicie przyrządzonych golonek. Różne sposoby przygotowania i podania tego tradycyjnego dania zachwycały wszystkich uczestników festynu. Długie kolejki do stoisk z kulinariami potwierdzały jedynie jakość przygotowanych wyrobów. Na scenie prezentowały się zespoły z Gminy Bodzentyn tj. Miejska Góra, Wolanie spod Łysicy oraz Świętokrzyskie Jodły, Zygmunt Szafrański, który wykonał wiele szlagierów muzyki popularnej bawił bodzentyńską publiczność. Na zakończenie imprezy miłośników tańca bawił Dj Maui. Dobra zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.

Zakończono przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wilków w kierunku Krajna Zagórze. Droga po przebudowie stanowi dojazd do pól oraz zabudowań mieszkalnych. Nowo przebudowana droga ma łączną długość 582,20 mb i szerokość 5 m, powstała dzięki środkom pozyskanym z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Bardzo się cieszę, że po wielu staraniach oraz pracy nad regulacją działki gminnej pod tę drogę, wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę oraz przygotowaniem wniosku na dofinansowanie udało nam się doprowadzić do pozyskania środków rządowych, jak również wyłonić w drodze przetargu wykonawcę, oraz zrealizować zamierzone działanie – mówi Burmistrz Dariusz Skiba.

Dotychczas droga nie spełniała swojej funkcji o nieulepszonej nawierzchni, co uniemożliwiało mieszkańcom bezpieczny i komfortowy przejazd. Nowo powstała droga ma bezpieczne pobocza i zjazdy. Wyremontowany został również przepust przy drodze gminnej i powiatowej, a także wybudowany został rów ziemny otwarty oraz kryty, dno i skarpa rowu  zostały wzmocnione płytami ażurowymi.

W tak pięknej okolicy, gdzie powstała ta droga znajdują się atrakcyjne tereny pod zabudowę jednorodzinną, myślę że teraz najprawdopodobniej wiele osób zdecyduje się na wybudowanie domu właśnie w tym miejscu – mówi sekretarz Wojciech Furmanek.

Ze względu na odpowiednio przygotowany wniosek, Gmina Bodzentyn środki na przebudowę drogi Wilków - Krajno Zagórze pozyskała bezpośrednio po złożeniu i weryfikacji wniosku przez komisję: Pieniądze z rządowego programu chciała pozyskać także Gmina Górno na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Krajno-Parcele – Krajno Pogorzele – Wilków w miejscowości Krajno Zagórze. Niestety, wniosek z powodu niespełnienia wymogów formalnych dwukrotnie został odrzucony przez komisję. Warunkiem połączenia Wilkowa z Krajnem jest wykonanie przez Gminę Górno odcinka drogi gminnej w granicach administracyjnych tejże gminy. – twierdzi Wojciech Kózka, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie. Koszt gruntownej modernizacji drogi w Gminie Bodzentyn wyniósł 682 362 ,28 zł brutto w tym dotacje z Urzędu Wojewódzkiego 321 387,00 zł brutto. Prace wykonała firma BUDROMOST.

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY W RAMACH OBCHODÓW JUBILEUSZ 20-LECIA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

plakat 1

Zapraszamy mieszkańców gminy Bodzentyn na spotkanie które się odbędzie 08.09.2018 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bodzentynie (sala gimnastyczna) ul. Rynek Górny 11 dotyczące dofinansowania nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

dobry plakat 1

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS