Obecnie w trzech szkołach w Gminie Bodzentyn trwają prace remontowe. Jeszcze w czerwcu i na początku lipca Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z wykonawcami na wykonanie modernizacji bloków sportowych w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym, Gimnazjum i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja „Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego” mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD w oparciu o istniejące zasoby ludzkie poprzez stworzenie punktu doradztwa oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej

1„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja „Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego” mająca na celu rozwój kapitału społecznego obszaru LGD w oparciu o istniejące zasoby ludzkie poprzez stworzenie punktu doradztwa oraz podnoszenie wiedzy i umiejętności społeczności lokalnej, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w ramach realizacji operacji własnej pn. „Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego” utworzyło punkt doradztwa dla podmiotów sektora pozarządowego oraz sektora ekonomii społecznej, który obejmuje swoim wsparciem organizacje pozarządowe i ich członków z terenu 7 gmin LGD Wokół Łysej Góry (Bieliny, Bodzentyn, Górno, Łączna, Masłów, Suchedniów, Wąchock). Osoby odwiedzające darmowy punkt doradztwa mogą uzyskać informacje m. in. z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych, obowiązków spoczywających na członkach organizacji jak również informacje na temat możliwości pozyskania środków finansowych.

Punkt został utworzony w siedzibie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” w Bielinach ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Więcej informacji na stronie www.wokollysejgóry.pl w zakładce Lokalny system wsparcia rozwoju kapitału ludzkiego.

W dniu 12 lipca odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę pacyfikacji Michniowa. Jest to dzień szczególnie ważny dla mieszkańców wsi oraz naocznych świadków tych bolesnych wydarzeń. W tym roku po raz pierwszy obchodzono także Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W obchodach uczestniczyli min. Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Adam Jarubas, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta – Wojciech Kolarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa - Arkadiusz Bąk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Jan Krzysztof Ardanowski, Prezes Instytutu pamięci Narodowej - Jarosław Szarek, licznie zgromadzeni posłowie, senatorowie, przedstawiciele władz gminnych, kombatanci oraz mieszkańcy Michniowa i zaproszeni goście. Uroczystości rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji pomordowanych w Michniowie w dn. 12- 13 lipca 1943r. pod przewodnictwem ks. Proboszcza Parafii Wzdół – Stanisława Pichety. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. List od Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, który objął Patronatem Honorowych uroczystości w Michniowie odczytał Pan Wojciech Kolarski. Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski odczytał list od Premiera RP Mateusza Morawieckiego. Przemawiający zwracali uwagę na bohaterską i niezłomną postawę mieszkańców wsi Michniów, którzy za pomoc partyzantom zostali w okrutny sposób zamordowali i spaleni żywcem w stodołach a zabudowania zostały doszczętnie zniszczone. Łącznie Niemcy pozbawili życia 204 osoby - 52 dzieci, gdzie najmłodsze dziecko miało 9 miesięcy, 48 kobiety oraz 104 mężczyzn. Wieś położona u stóp Gór Świętokrzyskich stała się symbolem pamięci o ofiarach martyrologii ponad 800 wsi polskich. Po części oficjalnej zgromadzeni goście mieli czas na chwilę zadumy podczas koncertu Masovia Baroque Orchestra. Na zakończenie pod pomnikiem pomordowanych zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze. W imieniu Gminy Bodzentyn hołd ofiarom Pacyfikacji Michniowa złożył Burmistrz Dariusz Skiba wraz z Radnymi Rady Miejskiej.

MGCKiT

fot. MGCKiT

W Kielcach w dniach od 7 do 19 sierpnia 2018 r. odbywać się będzie Turniej Finałowy Mistrzostw Świata Kobiet do lat 18 w Piłce Ręcznej. 

W stolicy w województwa świętokrzyskiego rywalizować będą 24 najlepsze drużyny z całego świata. 

Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej (IHF), Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Miasto Kielce zaprasza do podziwiania rywalizacji piłkarek ręcznych oraz kibicowania reprezentacji Polski. Wstęp na wszystkie mecze turnieju będzie bezpłatny. 

Dokładny harmonogram meczów, które odbywać się będą w Hali Legionów oraz w hali sportowej Politechniki Świętokrzyskiej, dostępny jest na oficjalniej stronie Mistrzostw Świata: www.handballpoland2018.pl

 

W ramach ZUS rozpoczął wysyłkę listów! W całym kraju otrzyma je blisko 19 mln ubezpieczonych, a  świętokrzyskim ponad 550 tys. osób. Gdy go otrzymasz otwórz i przeczytaj,  bo to będzie informacja o stanie Twojego konta w ZUS. Warto do niego zajrzeć i sprawdzić wielkość odłożonych składek oraz wyliczoną hipotetyczną emeryturę. Całość korespondencji, ma trafić do klientów do końca sierpnia.

„Urodziłam się w Polsce, w małym miasteczku Bodzentyn, 15 grudnia 1931 jako najmłodsza z pięciorga dzieci Jechiela i Miriam Rywki Szachter. Lata mojego wczesnego dzieciństwa wypełnione były radością i szczęściem, których tylko małe dzieci mogą doświadczać w pełni”.
(Goldie Szachter Kalib, Z Bodzentyna do Auschwitz i Bergen-Belsen, Bodzentyn 2009)

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data obowiązywania:

12.07.2018 r. – 19.07.2018 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK6/2018

Rodzaj zadania: (art. 4 pkt 7, 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 poz.1817)

  • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Tytuł zadania publicznego:Organizacja turnieju piłki nożnej dla osób niepełnosprawnych Sokół Cup 2018”

Nazwa oferenta: Towarzystwo Sportowe „Sokół”, ul. Wojewódzka 21; 25-536 Kielce, poz. 130 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonych przez Prezydenta Miasta Kielce.

Termin realizacji zadania: 13.08.2018 r. – 20.09.2018 r.

Wysokość finansowania zadania publicznego: 4 000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych)

Całkowita wartość zadania publicznego: 4 900,00 złotych (cztery tysiące dziewięćset złotych)

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 19.07.2018 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta PZK6/2018

Formularz uwag

Zapraszamy na wystawę prac powstałych podczas pleneru rysunkowo- malarskiego studentów II roku kierunku Architektura Politechniki Świętokrzyskiej która odbędzie się 14 lipca (sobota) godzina 12:00 w budynku MGCKiT w Bodzentynie.

arch planery 2018 b

Krakowska Fundacja Korzenie, która od 2012 roku prowadzi badania terenowe w regionie Gór Świętokrzyskich poświęcone niematerialnemu dziedzictwu tego terenu, obecnie poszukuje osób (mieszkanek wsi) z okolic Bodzentyna znających tradycyjne kołysanki - śpiewane dawniej dzieciom na wsiach do snu. Kołysanki zostaną zarchiwizowane i wydane na płycie w listopadzie b.r.

Miniony weekend w naszej Gminie upłynął na wspólnym świętowaniu XXXV Dni Bodzentyna. Sobota minęła sportowo i rekreacyjnie z akcentem historycznym, zaś niedziela z zespołem Akcent na czele z Zenkiem Martyniukiem.

Serdecznie zapraszamy na XI Konkurs na Najsmaczniejszą Potrawę Powiatu Kieleckiego

15 lipca 2018 r. na Rynku w Rakowie

6 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, Burmistrza Dariusz Skiba podpisał umowę z KONSORCJUM firm: Lider - RE–MAR Usługi Remontowo Budowlane, Partner- MAR-BUD, na wykonanie modernizacji pomieszczeń bloku sportowego w Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika Ponurego w Bodzentynie.

Zakres prac obejmuje: wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej, wymianę baterii umywalkowych i natryskowych, cyklinowanie posadzki na sali sportowej wraz z malowaniem linii i lakierowaniem, odnowienia ścian i sufitów ciągu sportowego wraz z wykonaniem rusztowań, wymiana wykładziny PCV. Wartość robót wynosi 166 523,23 zł brutto.

Cały projekt składa się z dwóch etapów i dotyczy trzech szkół: Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym (modernizacja w trakcie realizacji), Zespołu Szkolno-przedszkolnego w Bodzentynie (modernizacja w trakcie realizacji) i Gimnazjum w Bodzentynie. Pierwszy etap już został zrealizowany, dotyczył wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w szczególności pracowni matematycznych, przyrodniczych i komputerowych. Etap drugi obejmuje modernizację bloków sportowych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7: „Sprawne usługi publiczne” Działania 7.3 :„Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”. Wartość dofinansowania wynosi 75%.

Zapraszamy wszystkie dzieci do uczestnictwa w dniu 7 lipca w grach i zabawach na terenie Pałacu Biskupów Krakowskich. 

W ramach programu Pierwszy Biznes-Wsparcie w Starcie udzielane są niskooprocentowane (0,44% w skali roku) pożyczki dla osób młodych – absolwentów, studentów ostatnich lat studiów oraz osób bezrobotnych.

W dniu 4 lipca br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, odbyło się szkolenie dla mieszkańców z gminy Bodzentyn. Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonych pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach i dotyczyło wynajmu lokali mieszkalnych lub miejsc noclegowych przez mieszkańców gminy dla osób wypoczywających . Podczas spotkania omówione były następujące kwestie :

- kiedy powstaje przychód z najmu,

- jak opodatkować przychody z najmu (formy opodatkowania),

- jakie formularze należy złożyć w urzędzie skarbowym,

- konsekwencje podatkowe – sposób obliczenia podatku i termin zapłaty,

Na uwagę zasługuje fakt, że szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczestników które zaowocowało planami kolejnego spotkania.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS