W tym roku Święto Niepodległości zbiegło się w czasie z ukoronowaniem dwóch konkursów i z wręczeniem dyplomów oraz nagród dla uczniów biorących w nich udział. W naszej szkole w dniach 30 października i 6 listopada 2019 roku odbył się Szkolny Konkurs Historyczny – „Sylwetki Józefa Piłsudskiego i Witolda Pileckiego”. Była to kontynuacja warsztatów historycznych w IPN w Kielcach, „Żołnierze niezłomni” – Witold Pilecki oraz projekcji filmu „Piłsudski”, w których uczestniczyła młodzież naszej szkoły. 

W dniu 4 października 2019 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Bodzentyn” w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku ze wzrostem całkowitych kosztów realizacji zadań objętych projektem, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększył kwotę przyznanej dotacji zgodnie niżej przedstawionym modelem finansowania:

W związku z organizacją spotkania dla przedsiębiorców dotyczącego drugiego naboru na udzielenie voucherów na usługi doradcze w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” Operator Systemu Popytowego, informujemy o planowanym spotkaniu wśród przedsiębiorców prowadzących działalność.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 2 grudnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 13:00 w sali konferencyjnej ul. Ściegiennego 8 w Kielcach (budynek Stadionu Piłkarskiego). Organizatorzy proszą o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 28 listopada br.

Więcej informacji: zaproszenie

 

W związku z przystąpieniem do opracowywania przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w Kielcach koncepcji gazyfikacji nowych gmin, w imieniu Spółki Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety: 

Ankieta

00014

Ponad 200 osób uczestniczyło w spotkaniu zorganizowanym przez Fundację Promocji i Rozwoju Sportu PROLAND-SPORT we współpracy z Powiatowym Zespołem Szkół w Bodzentynie. Projekt pod nazwą „Psychologia hejtu w mediach społecznościowych” skierowany był do młodzieży w wieku od 12 lat oraz do osób dorosłych, którzy we współczesnym świecie posługują się mediami społecznościowymi i chcą poznać techniki komunikacji oraz zagrożenie jakie niesie ze sobą niewłaściwe wyrażanie opinii o innych w mediach społecznościowych.

Spotkanie na sali gimnastycznej rozpoczął Prezes Fundacji PROLAND-SPORT pan Arkadiusz Nowak, który przedstawił jedno z głównych założeń szkolenia - uświadomienie młodym ludziom, że wizerunek człowieka tworzy się od najmłodszych lat. To co teraz umieszczamy w Internecie, może przełożyć się na nasze późniejsze życie zawodowe i osobiste. Nieprzemyślane zdjęcie, film, komentarz umieszczony pod postem w mediach społecznościowych może w przyszłości zniszczyć nasze osobiste lub zawodowe plany i marzenia.

Szkolenie prowadzone przez specjalistę w dziedzinie komunikacji medialnej Pana Krzysztofa Ślusarza z Krakowa niezwykle zaciekawiło zarówno młodych odbiorców ze szkół podstawowych z Psar, Wzdołu Rządowego i Bodzentyna, jak i ich starszych kolegów goszczących ich w Powiatowym Zespole Szkół w Bodzentynie. Uczestnicy uzyskali odpowiedzi na pytania m,in. skąd bierze się hejt, jakie emocje mu towarzyszą, jak sobie z nim radzić, gdzie szukać pomocy, jak zgłosić obraźliwe komentarze do administratora popularnej strony mediów społecznościowych itp. Na koniec każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy certyfikat oraz skorzystał z poczęstunku zapewnionego przez Organizatora.

"Myślę, że temat hejtu nie jest większości osób obcy. Najważniejsze to umieć rozpoznać emocje osoby, która stosuje wobec nas przemoc słowną i nie dać jej satysfakcji nieprzemyślaną odpowiedzią. Gniew i nienawiść to główne emocje hejtera, który sobie z nimi nie radzi i szuka ulgi publikując nieprawdziwe informacje w mediach” mówiła na spotkaniu dyrektor szkoły Magdalena Tusień-Kuzka.

Projekt współfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

/Magdalena Tusień-Kuzka

/Fot. Archiwum szkoły

 

W sobotę 9 listopada 2019 r. W Szkole Podstawowej w Śniadce odbyło się spotkanie pod hasłem „Śniadka wczoraj i dziś”. Inicjatorem uroczystości było Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Śniadka. Przy realizacji tego przedsięwzięcia pracowali; członkowie KGIGW Śniadka pod przewodnictwem pani Marianny Drobniak, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Śniadce. Piękny program artystyczny poświęcony 101 rocznicy Niepodległości Polski przedstawiły przedszkolaki i dzieci szkolne. Gospodynie i gospodarze zaprezentowali opracowanie „Mapa zasobów, potencjału i potrzeb sołectwa Śniadka”. Tomasz Garbacz pokazał ciekawostki przyrodnicze i fotograficzne wykorzystując przy tym środki audiowizualne. Pani Jadwiga Krysiak opowiedziała tragiczną historię z czasów II wojny światowej. Pod wpływem tej opowieści, pani Marianna Drobniak napisała wiersz:

Stała na progu drewnianej chaty,
Na czołach synów krzyże kreśliła.
Stefan i Andrzej szli w „partyzanty”
Na Wykus – taka ich wola była.

Jesienne chłody, mrozy zimowe,
Niepewność losu, głód, poniewierka...
I błysk uśmiechu – bochny chlebowe
Pieczone w nocy w rodzinnym domu.

O czym myśleli bracia ze Śniadki,
Kiedy na Wykus się wybierali,
Czy o dziewczynie,
Czy o łzach matki?

Nawet rodzina już nie pamięta.
Ojce pomarli, wieś nie ta sama.
I jakże inne dziewczęta...

A w październiku, hen, na Wykusie,
Wielki rozgrywał się dramat!
Andrzej był ranny, cierpiał okrutnie,
A w ręku wciąż trzymał granat.

Stefan nie bacząc na świstu kule
Swojego brata chciał chronić.
Klęknął przy rannym, chcąc go osłonić
I wtedy usłyszał słowa:

Bracie kochany, na rany Boga,
Dobij mnie, o to proszę.
Nie chcę się dostać w niewolę wroga,
Od Niemców tortur nie zniosę.

Nawet tak nie mów, przecież wciąż żyjesz!
I zaraz cię stąd wyniosę!
Wtem z samolotu seria pocisków...
Dopadła pod drzewem, obu...
Polana leśna krew ich przyjęła...
I razem poszli do grobu.

Sołtys wsi, pani Aneta Mróz przekazała klucze do sołectwa nowo osadnikom, których urzekł krajobraz Śniadki i postanowili tu zamieszkać. Na spotkanie przybyli goście, mieszkańcy Śniadki i ościennych miejscowości.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Szczególne podziękowania kierujemy do osób najstarszych i do Tomka, który na nasze spotkanie przyleciał z zagranicy.

/Elżbieta W.

 

.

 

 

 

W piątek w Centrum Biznesu w Kielcach odbyła się uroczysta Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz, honorowi krwiodawcy oraz zaproszeni goście. Wśród zasłużonych krwiodawców uhonorowanych odznaką w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny- bezinteresowne oddawanie krwi był Dariusz Skiba. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn krew oddaje od 1995 roku z przerwami. Uważa że warto się dzielić dobrem.

Gala z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa była idealną okazją do wręczenia honorowych odznaczeń Polskiego Czerwonego Krzyża.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Bodzentyn,

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych jelita grubego (możliwość kolonoskopii ze znieczuleniem) w ramach projektu „Rak na wspak – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania jelita grubego w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wraz z partnerami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Podczas Mistrzostw Polski Młodziczek w zapasach kobiet, które odbyły się w Dzierżoniowie w dniach 15-17 listopada br. zawodniczka ULKS „Guliwer” Wiktoria Płaczkowska odniosła wielki sukces i startując w kategorii wagowej 58 kg wywalczyła srebrny medal.
 
Jej klubowe koleżanki, mimo dużej konkurencji, również uzyskały na swoim koncie kilka wygranych walk. W rezultacie Julia Kowalik (kat. wag. 62 kg) zdobyła 11 miejsce, a Julia Hajdenrajch i Gabriela Kowalska (obydwie walczące w kat. wag. 50 kg) zajęły odpowiednio miejsca 23 i 25.
 
Zawodniczkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 
 
/ULKS "Guliwer"

 

Proponowany porządek obrad.

W bieżącym roku Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna wraz ze Szkołą Podstawową w Leśnej realizowało projekt „Strażacka Niepodległa” w nawiązaniu do 100. rocznicy odrodzenia straży pożarnych na ziemiach polskich. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Bodzentyn.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom socjalnym najserdeczniejsze życzenia niesłabnącego entuzjazmu, wiary w drugiego człowieka oraz satysfakcji z niesienia pomocy innym.

PS2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. ogłosiło nabór na wolne stanowiska pracy: 

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI oraz 

KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ

 

Zapraszamy na „Święto Muzyki” w Bodzentynie CECYLIADA 2019 - 24 listopada 2019 r. godz.10.00 Uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Bodzentynie ku czci Św. Cecylii patronki muzyki kościelnej z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Bodzentynie

CECYLIADA

Indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy)
od 1 stycznia 2020 r. służy do wpłat podatków PIT, CIT i VAT

 

Co to jest mikrorachunek podatkowy

Jest to indywidualny rachunek podatkowy, który służy do wpłat PIT, CIT i VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy i pracodawcy-płatnicy zapłacą PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego za jego pomocą. 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS