Program uroczystości:

9.45 -   Zbiórka Pocztów Sztandarowych i zaproszonych gości – MGCKiT (Rynek Górny 11)

10.00 - Msza Święta w intencji Ojczyzny w Kościele Parafialnym w Bodzentynie

11.05 - Występ Artystyczny Uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bodzentynie (Rynek Górny 11)

11.30 – Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP z Bodzentyna

12.00 – Wspólne śpiewanie Hymnu – Niepodległa do Hymnu

Niepodlegla

Jak co roku w pierwszych dniach listopada, Towarzystwo Przyjaciół Bodzentyna zorganizowało już XX kwestą na renowację zabytkowych pomników. W czasie trzech dni udało się zebrać 11 009,95zł i 1 funt brytyjski – o 3,5 tysiąca więcej niż rok temu.

Dnia 30.10.2019 roku w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

 Uczniowie przygotowali okolicznościowy program pod kierunkiem wychowawczyni Anny Strachowskiej. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: rodzice pierwszoklasistów, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzentynie Marcin Sikorski oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Obecni byli również uczniowie starszych klas. Pierwszoklasiści zaprezentowali swój program wykazując się wiedzą o szkole, najbliższym środowisku, ojczyźnie, znajomością zasad bezpieczeństwa na drogach. Zapewnili, że będą starali się być wzorowymi uczniami. Wyrazili również wdzięczność swoim rodzicom za ich trud. Delegacja klasy pierwszej złożyła kwiaty pod tablica upamiętniającą Patrona Szkoły.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał dyrektor szkoły pan Roman Pytel. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym. Wychowawczyni wręczyła każdemu pierwszoklasiście pamiątkowy dyplom.

Także uczniowie klas drugich pod kierunkiem swoich wychowawczyń: pani Agaty Pytel i pani Teresy Lipiec przywitali swoich młodszych kolegów wierszem i piosenka oraz wręczyli im upominki.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce oraz radosnych chwil spędzonych w szkole.

 Zespół Szkół we Wzdole

We wtorek, 5 listopada 2019 r. w godz.10.00 -13.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn będzie można skorzystać z bezpłatnych konsultacji na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszy Europejskich.

 

Ten Plakat Bodzentyn

28 października do grona uczniów naszej szkoły dołączyło sześcioro uczniów z klasy pierwszej. Przygotowali na tę okoliczność występ, który urozmaicili ciekawymi utworami muzycznymi. Podopieczni Barbary Czernikiewicz złożyli uroczyste ślubowanie. Pasowania dokonała dyrektor szkoły Beata Domańska- Kózka. Pierwszoklasiści obiecali być pilnymi uczniami, godnie reprezentującymi swoją szkołę. Przyrzekli pilnie się uczyć, aby stać się dumą nauczycieli i rodziców. Starsi koledzy z klasy drugiej wraz ze swoją wychowawczynią Aleksandrą Mendak przygotowali dla uczniów klasy pierwszej drobne upominki, które wywołały wiele uśmiechu i radości.

Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn reprezentował sekretarz- Pan Wojciech Furmanek. W imieniu Pana Burmistrza Dariusza Skiby serdecznie podziękował za zaproszenie, złożył pierwszoklasistom oraz ich rodzicom życzenia oraz wręczył upominki.

Dołączamy się do życzeń i mamy nadzieję, iż nasi pierwszoklasiści będą osiągać same sukcesy w nauce!

Aleksandra Wójcik

 

II TURNIEJ SPORTÓW OBRONNYCH O PUCHAR  MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

30 października 2019 roku Świętokrzyskie Stowarzyszenie Sportowe w Kielcach przy wsparciu i pomocy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Związku Strzelectwa Sportowego było organizatorem II Turnieju Sportów Obronnych o Puchar Przechodni Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zawody zostały przeprowadzone na strzelnicy sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach przy ulicy Jagiellońskiej 32. Honorowy Patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego.

Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data obowiązywania: 31.10.2019 r. – 07.11.2019 r.

17 października uczniowie klas VII i VIII oraz kilka reprezentantek klas młodszych wraz z wychowawczyniami udali się na wycieczkę po Regionie Świętokrzyskim.

Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Pierwszy etap stanowił Oblęgorek- miejsce, gdzie mieszkał i tworzył polski noblista Henryk Sienkiewicz. Choć przez chwilę mogliśmy poczuć ducha minionej epoki i poznać wiele ciekawostek z życia pisarza.

Następnie udaliśmy się do Podzamcza, gdzie mogliśmy poeksperymentować zwiedzając stałe ekspozycje Centrum Nauki Leonarda da Vinci.

W Kielcach udaliśmy się na Kadzielnię, gdzie piękna jesienna pogoda pozwoliła nam podziwiać amfiteatr i skałki wapienne w całej okazałości.

Bogatsi o nowe wspomnienia i doświadczenia wróciliśmy do Bodzentyna.

D.Surowiec, J. Milanowska, B. Gajek, A. Drabik

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie zapraszają na IV Przegląd Pieśni Patriotycznych Bodzentyn - 2019 10 listopada 2019 r. godz. 11.00

 Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Oświadczenie uczestnika

 

plakat na IV Przegld Pieni Patriotycznych 2019

 

 

Podczas Ogólnopolskiego Turnieju "Pierwszy Krok Zapaśniczy" w zapasach w stylu wolnym młodzików i dzieci, który został zorganizowany 12 października br. w Połańcu z okazji 40-lecia tamtejszej Elektrowni nasi zapaśnicy zdobyli wiele medali. W poszczególnych kategoriach wagowych przywieźliśmy łącznie w klasyfikacji chłopców 3 medale złote, 6 medali srebrnych i 3 medale brązowe.

  • Kurtek Tomasz waga 25                 miejsce 2
  • Babiarz Wojciech waga 27              miejsce 3
  • Kowalik Michał waga 28                 miejsce 2
  • Płaczkowski Aleksander waga 32   miejsce 1
  • Babiarz Maciej waga 32                 miejsce 3
  • Kowalik Michał waga 28                 miejsce 2
  • Kozera Wojciech waga 30              miejsce 1
  • Kwieciński Maciej waga 36             miejsce 2
  • Kuś Mateusz waga 35                    miejsce 2
  • Rubinkiewicz Łukasz waga 32         miejsce 2
  • Wilczyński Bartosz waga 38           miejsce 1
  • Staszewski Kacper waga 57           miejsce 3

Natomiast dziewczęta wywalczyły 2 złote medale, 1 medal srebrny i 1 medal brązowy:

 •  Spurek Zuzanna waga 35       miejsce 3
 • Kozera Amelia waga 46          miejsce 1
 • Kowalska Gabriela waga 46    miejsce 2   
 • Hajdenrajch Julia waga 46       miejsce 1

Nasze zawodniczki wystartowały ponadto w Ogólnopolskim Turnieju Młodziczek w zapasach w stylu wolnym, który odbył się w dniach 25-26 października br. w Miliczu. Rywalizacja była zacięta, jednak Wiktoria Płaczkowska nie ustąpiła żadnej przeciwniczce i zdobyła złoto. Jej klubowe zawodniczki Julia Hajdenrajch i Julia Kowalik wywalczyły odpowiednio 5 i 7 miejsce:

 • Hajdenrajch Julia waga 50                miejsce 5
 • Płaczkowska Wiktoria waga 58        miejsce 1
 • Kowalik Julia waga 58                      miejsce 7

Karol Kucharczyk

 W imieniu całej rodziny Pauliny Bernatek, pragniemy podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w tą formę niesienia pomocy drugiemu człowiekowi i oddali krew dla Pauliny.

 

0001 72

 

 

Dnia 26 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Bodzentyn Andrzej Jarosiński , wiceprezes Aneta Mróz, przewodnicząca Rady Rodziców Matylda Frąk, ks. Proboszcz Radosław Sobalkowski, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty". Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Śniadce. Dowodem były wręczone dzieciom legitymacje szkolne. Ślubowani otrzymali od zaproszonych gości wspaniałe pomoce dydaktyczne, kubki, zabawki oraz słodycze. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

SP w Śniadce

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688).

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu Współpracy Miasta i Gminy Bodzentyn z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie składania opinii, stanowisk, wniosków na piśmie w terminie od 29.10.2019 r. do 08.11.2019 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Bodzentyn.

 

Zarządzenie nr 96/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 29.10.2019 r.

 

Dnia 22 października 2019 roku słowa ślubowania wypowiedziało zgodnym chórem 7 uczniów i 3 uczennice klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

Uroczystość pasowania na ucznia rozpoczęła się o godz. 1100. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego przywitała zebranych gości: Sekretarza Gminy pana Wojciecha Furmanka, panią Dyrektor Szkoły Ewę Orzechowską, nauczycieli, rodziców i uczniów, po czym nastąpiła część artystyczna. Pierwszaki pod kierunkiem pani Ewy Hajduk prezentowały swoje zdolności artystyczne. Recytowały wiersze i śpiewały wesołe piosenki przy akompaniamencie pana Roberta Puchały. Kulminacyjnym punktem było uroczyste ślubowanie. Po ślubowaniu pani Dyrektor dokonała pasowania na ucznia i wręczyła pierwszakom pamiątkowe dyplomy. Starsi koledzy obdarowali bohaterów dzisiejszego dnia drobnymi upominkami. Resztę dnia w szkole dzieci spędziły na wesołej zabawie oraz na pałaszowaniu smakołyków przygotowanych przez troskliwych rodziców.

Ewa Hajduk

Od 1 do 3 listopada 2019 r. ( od piątku do niedzieli) w rejonie cmentarza parafialnego w Bodzentynie w godz. 8 – 16 zostanie przeprowadzona kwesta. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację i ratowanie zabytkowych pomników i nagrobków. Zwracamy się z gorącym apelem do odwiedzających cmentarz, by dobrowolnymi datkami pieniężnymi poparli tę inicjatywę, składając datki do puszek, które będą mieli kwestujący.

Tegoroczna kwesta jest już organizowana po raz XX z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna.

W roku ubiegłym podczas XIX kwesty udało się łącznie uzbierać aż 7 538,10 PLN i 500 HUF (forinty). Zebrane fundusze zostały przeznaczone na renowacje grobowca Państwa Majewskich z początku XX wieku. Dzięki dotychczasowo zebranym środkom udało się odrestaurować kilkadziesiąt zabytkowych nagrobków.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS