Burmistrz Dariusz Skiba podpisał 29 stycznia umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. To już kolejna pomoc i wsparcie dla osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy.

Na podstawie zawartej umowy nowe stanowisko dla pracownika zostanie wyposażone w: komputer stacjonarny i monitor, niszczarkę, telefon, szafkę, biurko, fotel biurowy, drukarkę. Stanowisko zostanie także doposażone o aparat fotograficzny, rzutnik wraz z ekranem oraz sprzęt do rejestracji dźwięku – wszystko po to, by sprostać nowym zasadom, które już niedługo zaczną funkcjonować. Nowe przepisy nakładają na samorządy obowiązek rejestracji i transmisji na żywo, za pośrednictwem internetu, obrad sesji Rady Miejskiej – mówi Sekretarz MiG Bodzentyn Wojciech Furmanek, obecny przy podpisaniu umowy.

Równolegle tworząc miejsce pracy przy urzędzie przygotowano także specjalnie oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Zdaniem Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału PFRON Andrzeja Michalskiego, warto zatrudniać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności: osoby te są bardzo dobrymi, rzetelnymi pracownikami – są po prostu bardzo wdzięczne za zatrudnienie. Warto dodać, że Gmina Bodzentyn jest pierwszym samorządem w powiecie kieleckim, który podpisał ze Świętokrzyskim Oddziałem PFRON umowę w ramach programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. To wspaniały przykład otwartości na osoby niepełnosprawne.

PFRON dokonuje refundacji na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pracodawcy, który przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy zatrudnia osobę niepełnosprawną, zarejestrowaną jako bezrobotna albo poszukująca pracy, która nie pozostaje w zatrudnieniu.

Ze względu na zatrudnienie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie nie będzie także musiał odprowadzać składek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Łącznie na przystosowanie stanowiska pracy Gmina Bodzentyn pozyskała z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 17 990 zł.

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA