W 1918 r. Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaborów. Wiele środowisk już teraz zastanawia się nad uczczeniem tego niezwykle ważnego faktu w polskich dziejach, którego 100. rocznicę będziemy obchodzić w przyszłym roku. Działania takie podjęto również w Gminie Bodzentyn z inicjatywy dr hab. prof. UJK Urszuli Oettingen Prezesa Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna i Pana Witolda Combra znanego regionalisty.

W dniu 29 października w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyło się spotkanie poświęcone obchodom Narodowego Święta Niepodległości w 2018 r. Uczestniczyli w nim Dariusz Skiba Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Barbara Derlatka Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Wąchock, Karolina Gałczyńska-Szymczyk z Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów, Daniel Woś ze Związku Strzeleckiego „Strzelec” reprezentujący również Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Jodła”, Urszula Oettingen i Witold Comber.

W trakcie spotkania dokonano wstępnych ustaleń dotyczących obchodów, które odbędą się na terenie trzech gmin: Bodzentyn, Wąchock, Suchedniów. Najważniejszym wydarzeniem będzieI Marsz Szlakiem 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich w Górach Świętokrzyskich. Marsz nawiązuje do historycznych wydarzeń z końca października 1914 r. Wtedy oddział Józefa Piłsudskiego działający w ramach armii austro-węgierskiej przechodził, po nieudanej ofensywie na Dęblin i Warszawę, przez Góry Świętokrzyskie kierując się w stronę Śląska i Krakowa.

Żołnierze w kilku kolumnach maszerowali, toczyli drobne potyczki z wojskami rosyjskimi, kwaterowali m.in. w Parszowie, Wielkiej Wsi, Mostkach, Suchedniowie, Wzdole Rządowym, Bodzentynie, Świętej Katarzynie. Poszczególne miejscowości będące na szlaku planowanego Marszu włączą się ze swoimi inicjatywamiupamiętniającymi 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W Bodzentynie planuje się również renowację cmentarza z I wojny światowej oraz umieszczenie tablicy poświęconej walce Polaków o niepodległość wraz z podaniem nazwisk osób, mieszkańców miasta i gminy Bodzentyn, którzy służyli w latach I wojny światowej w Legionach Polskich i innych narodowych formacjach, bronili granic Państwa Polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Warto przypomnieć, że w ramach trzech armii zaborczych walczyli również Polacy, o czym mówią m.in. nazwiska umieszczone na krzyżach.

Marsz szlakiem historycznego przejścia polskich legionistów wraz z towarzyszącymi wydarzeniami o charakterze patriotycznym oraz wydaniem okolicznościowej publikacji będzie wyrazem pamięci o czynie zbrojnym Polaków w wojnie, na gruzach której zrodziła się niepodległość Polski.

dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA