Szkoła Podstawowa w Leśnej 11 grudnia gościła Pana Dionizego Krawczyńskiego Prezesa Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych „Jodła”. Stowarzyszenie od blisko 10 lat kultywuje pamięć o polskiej historii i jej bohaterach. Swoją działalność koncentruje na przypominaniu o dziejach ziemi świętokrzyskiej podczas II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań Armii Krajowej.

Nawiązuje również do historii 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego powstałego w latach wojny polsko-bolszewickiej i kończącego swoją wojenną drogę w styczniu 1945 r. w lasach kieleckich. Sekcja polska odtwarza oddział kawalerii, posiada również prawo do używania barw 27 pułku ułanów.

Podczas spotkania uczniowie wysłuchali opowieści o walkach o niepodległość w okresie I i II wojny światowej zwłaszcza w okolicach Bodzentyna i Wzdołu Rządowego. Pan Dionizy Krawczyński swoją wypowiedź skupił na służbie ułańskiej i wyposażeniu żołnierza takiej formacji. Dokładnie omówił elementy munduru i wyposażenia, podając ich nazwy z uwzględnieniem barwy i kroju wojskowej kurtki, spodni, butów, guzików, wzoru orzełka. Uczniowie mogli przymierzyć czapki różnego rodzaju, dowiedzieć się o różnicach między mundurem galowym, wyjściowym i polowym, w jaki sposób posługiwać się bronią, jak ją nosić.

Największe zainteresowanie wzbudziła przywieziona broń. Poznano jej historię, konstrukcję, użycie w walce. Obejrzeliśmy szablę tzw. „Ludwikówkę” występującą w polskich pułkach kawalerii w latach 1935–1939. Jej nazwa pochodziła od miejsca wytwarzania, tj. Huty „Ludwików” w Kielcach.

Następnie zapoznaliśmy się z konstrukcją radzieckiego pistoletu maszynowego PPS z okresu II wojny światowej. Kolejnym eksponatem był Sten – brytyjski pistolet maszynowy. Dotarł on drogą zrzutów powietrznych na ziemie okupowanej Europy. Dzięki niewielkim rozmiarom i możliwości rozłożenia na krótsze podzespoły Sten był idealną bronią do działań partyzanckich i akcji miejskich. W zajętej przez Niemcy Polsce podjęto konspiracyjną produkcję Stenów w ponad 20 warsztatach. Wytwarzano je w Suchedniowie, Warszawie, Krakowie.

Starszą prezentowaną bronią był niemiecki karabin Mauser Gewehr 98, będący na żołnierskim wyposażeniu w latach I wojny światowej i w okresie międzywojnia.

Spotkanie z Panem Dionizym Krawczyńskim było dla wszystkich ważną patriotyczną lekcją historii, wpisującą się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Serdecznie dziękujemy!

                                                                                             Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA