W wyniku spotkań Komitetu Rozwoju Turystyki Gór Świętokrzyskich, we wtorek 29 maja, w Gminie Bodzentyn w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki, odbyło się spotkanie przedstawicieli sektora turystycznego, w którym wzięli udział samorządowcy, organizacje pozarządowe, firmy i osoby zaangażowane w rozwój naszego regionu.

To ważne wydarzenie nie tylko dla samego Bodzentyna, ale  dla całego województwa. Na spotkaniu rozmawiano o aktualnym stanie ścieżek rowerowych oraz o planach rozwojowych naszego regionu pod względem turystyki rowerowej. Włodarze gmin Pawłów, Nowa Słupia, Masłów i Bodzentyna przedstawiali swoje pomysły wzbogacenia oferty turystyki rowerowej na swoich terenach. Również Dyrektor Parku Narodowego przedstawił koncepcję rozwoju szlaków rowerowych na terenie Parku, która usprawniłaby komunikację między gminami Nową Słupią, a Bodzentyn. Zdecydowano także o realizacji ścieżki rowerowej, która będzie biegła śladem po nasypie dawnej kolejki ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi.

Ważnym punktem spotkania była decyzja o powołaniu Rady Programowej ds. Turystyki w Górach Świętokrzyskich, której priorytetowym działaniem byłby rozwój marki turystycznej „Góry Świętokrzyskie”. Honorowym Przewodniczącym został Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, który nie krył zaskoczenia.

Dyrektor departamentu promocji, turystyki i sportu Urzędu Marszałkowskiego, Jacek Kowalczyk uważa, że trasy rowerowe czy w ogóle turystyka rowerowa jest przyszłością szczególnie dla takich obszarów jak Góry Świętokrzyskie, dlatego bezwzględnie trzeba w nią inwestować środki. - Uważam, że miejscem magicznym dla turystyki rowerowej może stać się Święta Katarzyna. Chyba jedna z najmocniejszych marek w regionie, ale dzisiaj, rzeczywiście rzadko wykorzystywana przez turystów rowerowych. Nie mówię tu o kolarzach, ale o rodzinach z dziećmi, które chcą bezpiecznie jeździć. Warto tę trasę jak najszybciej wybudować, tak żeby włączyć ją w wyremontowaną aktualnie trasę wojewódzką i wyprowadzić ten ruch rowerowy na Dąbrowę, a potem w kierunki Nowej Słupi, czy Rudek. To są marzenia, wcale nie bardzo odległe. Myślę, że za jakiś rok będziemy jeździć zupełnie nowymi trasami.

Burmistrz Miasta i Gminy Dariusz Skiba uważa, że wtorkowe spotkanie jest historycznym wydarzeniem: - W jednym miejscu spotkało się wiele ważnych osobistości, Marszałek Województwa, Dyrektor ROTu, Pan Jacek Kowalczyk, Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego, wielu przedstawicieli firm prywatnych, samorządów, a także osób, które angażują się w problematykę tras rowerowych. Sądzę, że to niebywała rzecz, że zaczęliśmy nowy proces współpracy na rzecz budowy tras rowerowych w Górach Świętokrzyskich.

Na zakończenie spotkania Marszałek Adam Jarubas stwierdził, że wszystkie wypracowane pomysły i koncepcje należy zebrać w jeden duży projekt, aby kompleksowo rozwinąć sieć ścieżek rowerowych wokół Gór Świętokrzyskich w przyszłej perspektywie unijnej.

Dariusz Skiba, burmistrz Bodzentyna nie ukrywa swej radości: - Ogromnie się cieszę że to o czym marzyłem od lat powoli się spełnia: ścieżka rowerowa Św. Katarzyna-Bodzentyn, ścieżka rowerowa przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego trasą starej kolejki oraz rewitalizacja wzgórza zamkowego w Bodzentynie. Dziękuję Panu Marszałkowi Adamowi Jarubasowi za patronat i duże wsparcie dla naszej gminy, dziękuję również dyrektorowi Świętokrzyskiego Parku Narodowego Janowi Reklewskiemu za współpracę i kontynuację wcześniej zaplanowanych inwestycji. Wyrażam nadzieję, że podjęte na spotkaniu ustalenia zaowocują w przyszłości.

Przypomnijmy, że Gmina Bodzentyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu budowy ścieżki rowerowej w Świętej Katarzynie, przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 752. Dodatkowo w ramach projektu w Świętej Katarzynie powstanie zabudowa miejsc obsługi rowerzystów taka jak: ławki, stół, tablice edukacyjno-informacyjne, stojaki na rowery oraz wiata. Całkowite szacunkowe koszty realizacji projektu „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, wyniosą 3.123.187,00 zł, z czego przyznana kwota dofinansowania to 2.654.807,95 zł.

Fot /MGCKiT

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA