Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7 Sprawne usługi publiczne 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” na projekt pn. „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez ulepszenie infrastruktury i wyposażenia Ośrodków Zdrowia w Gminie Bodzentyn”. Oznacza to, że wszystkie trzy placówki z gminy Bodzentyn – w Świętej Katarzynie, Bodzentynie i Wzdole Rządowym - Starej Wsi zostaną wyremontowane. Prace remontowe zostały zakończone już w dwóch z nich: we Wzdole Rządowym Starej Wsi i Świętej Katarzynie, od poniedziałku są już czynne. Do dyspozycji pacjentów są odnowione gabinety lekarskie a także przestronne poczekalnie z rejestracją. Ośrodki zdrowia są nie tylko wyremontowane ale także doposażone w nowy sprzęt medyczny który zostanie niebawem dostarczony i  zamontowany. Prace remontowe nadal trwają w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie. Wkrótce rozpocznie się kolejny etap który zakłada termomodernizacja tych budynków. Siedem budynków w   gminie Bodzentyn w tym: Ośrodek Zdrowia Wzdół Rządowy Stara Wieś, Ośrodek Zdrowia w Bodzentynie, Ośrodek Zdrowia w Świętej Katarzynie zmienią się na korzyść. Wymienione budynki przejdą termomodernizację z wykorzystaniem OZE, zostaną docieplone, a niektóre z nich zyskają nowoczesny i atrakcyjny wygląd dzięki nowym elewacjom zewnętrznym. W poszczególnych placówkach wykonany zostanie także szereg dodatkowych prac, wpływających na ich funkcjonalność. Rezultatem inwestycji będzie przede wszystkim redukcja ubytków ciepła, która pozwoli na oszczędności w zakresie kosztów energii elektrycznej oraz ogrzewania. Środki na termomodernizacje pochodzą z projektu „Głęboka termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bodzentyn” współfinansowanego z   Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 ,,Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi III ,,Efektywna i zielona energia ” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Dzięki funduszom unijnym przeprowadzone zostały remonty wewnątrz budynków,  ośrodki zdrowia zostały doposażone w sprzęt medyczny i umeblowanie. Działania te pozwolą na rozszerzenie i  podwyższenie jakości świadczonych usług zdrowotnych, w tym znacznie poprawią komfort lekarzy i samych pacjentów.

                

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Realizowane projekty

 

     

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA