Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Zapraszamy do udziału w projekcie w ramach poddziałania 10.04.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

 

img20170324 0003

img20170324 0002

Od godziny 13:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie, Gimnazjum im. mjr Jana Piwinka „Ponurego” oraz Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym pracują Okręgowe Komisje Wyborcze.

W słoneczną sobotę 25 marca harcerze z gminy Bodzentyn spotkali się na Sieradowskiej Górze przy  pomniku upamiętniającym miejsce obozu Zgrupowania Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” od października do grudnia 1944 r.

Głosowanie nad projektami do Budżetu Obywatelskiego odbędzie się dnia 08 kwietnia 2017r. (sobota) w godzinach od 16.00 do 19.00 w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. Głos na projekt Budżetu Obywatelskiego może oddać każdy mieszkaniec Bodzentyna.

Budżet obywatelski, często zwany także partycypacyjnym, to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy wspólnie decydują, na co przeznaczyć wyodrębnioną część budżetu gminy. Jest to włączanie społeczności lokalnej w proces sprawowania władzy w samorządach oraz większa przejrzystość działań samorządu terytorialnego. Decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące.

Komunikat:

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu 24.03.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn odbyły się eliminacje gminne XXXX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”.  Organizowany od wielu lat Turniej Wiedzy Pożarniczej jest adresowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich.

Zapraszamy do udziału w projekcie w ramach poddziałania 10.04.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych.

 

img20170324 0003

img20170324 0002

Proponowany porządek obrad

 

 

 

Wraz z początkiem semestru letniego inżynierowie – studenci I roku II stopnia Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej przyjechali do Bodzentyna. To pierwsza wizyta studentów w związku z organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Politechnikę Świętokrzyską konkursem na opracowanie Koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej zespół Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z przyrodniczym otoczeniem.

W ubiegłym tygodniu odbyło się zebranie Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn. W zebraniu pod przewodnictwem prof. Urszuli Oettingen uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.

W zeszły piątek w Domu Seniora przy ul. Świętego Ducha w Bodzentynie zaprezentowano najnowszy album Fundacji Świętokrzyskiej „Góry Historii” pt. „Świętokrzyskie widoki”.

Przedstawiciel Fundacji – Wojciech Kalwat, opowiedział o najnowszym projekcie, a także zaprezentował zebrane materiały w postaci fotografii ukazujących region świętokrzyski sprzed kilkudziesięciu lat, w tym  z okolic Bodzentyna. Przedstawiane fotografie niejednokrotnie były unikatowe, a największa ich zaletą był fakt, że do tej pory nigdzie wcześniej nie były publikowane.

W poniedziałek, 20 marca 2017 r. w Bodzentynie, obyły się 16. Powiatowe Przeglądy Artystyczne zorganizowane przez Komendę Hufca ZHP Kielce – Powiat im. Edmunda Massalskiego oraz MGCKiT w Bodzentynie pod Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn.

Jak co roku w marcu obchodzony jest Dzień Patrona. Tym razem uroczystości obchodzono 17 marca.

Na południowym stoku Sieradowskiej Góry, skąd roztacza się rozległy widok na pasmo Łysogór, położone są obiekty mówiące o przeszłości regionu. Jeden to płyta z fragmentem  tekstu z Dzienników Stefana Żeromskiego, chwalącym okoliczny krajobraz. Drugi to krzyż z tablicą upamiętniającą miejsce obozu Zgrupowania Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” od października do grudnia 1944 r.

Od niedawna właścicielami działki, gdzie znajdują się te pamiątki, są Państwo Agnieszka i Michał Kowalczykowie z Kielc, miłośnicy ziemi świętokrzyskiej.

Warto przypomnieć, że niegdyś znajdowały się tu wiaty, przystosowane dla turystów. Teren został zagospodarowany z inicjatywy społecznika i regionalisty Antoniego Wacińskiego. Również on jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bodzentyna był fundatorem pamiątkowej płyty  upamiętniającej pobyt Stefana Żeromskiego w Sieradowicach. Obecnie po wiatach nie pozostał ślad. Tym bardziej należy docenić inicjatywę Państwa Kowalczyków zadbania o to miejsce.

Organizatorzy konkursu

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Katedra Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie

koncepcji rewitalizacji strefy zabytkowej w Bodzentynie obejmującej zespół Pałacu Biskupów Krakowskich wraz z przyrodniczym otoczeniem

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS