Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaTelefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych dla mieszkańców

gminy Bodzentyn oraz informacji o szczepieniach przeciwko

wirusowi SARS-Cov-2 (infolinia)

tel. 600 715 659

 

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia

lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Masz ochotę zwiedzić Naszą Małą Ojczyznę bez wychodzenia z domu? Jest to możliwe!

Zapraszamy na wirtualny spacer po ciekawych miejscach Naszej Gminy.


Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie znajduje się specjalna zakładka zatytułowana „Wirtualny Spacer po Gminie”.

Na ponad trzydziestu specjalnie przygotowanych panoramach można podziwiać przepiękny teren Gminy Bodzentyn m.in. zabytkowe obiekty, niektóre lokacje czy też wspaniałe widoki z lotu ptaka. Każda z panoram ma załączony krótki opis miejsca, w którym obecnie znajduje się wirtualny turysta. W niektórych przypadkach zamieszczone są również pojedyncze zdjęcia, które z pewnością wzbogacą wrażenia wirtualnych odkrywców.

Przemierzając wirtualnie Naszą Gminę, nacieszysz oczy malowniczymi krajobrazami, odkryjesz skarby ukryte w bodzentyńskiej kolegiacie oraz poznasz zabytkowy układ urbanistyczny miasta. Natomiast rodacy, którzy obecnie mieszkający poza gminą, mogą z sentymentem podziwiać bliskie im okolice.

Wirtualny spacer można „odbyć” zarówno na komputerze, jak i na ekranie smartfonu, jednak mamy nadzieję, że ukazane atrakcje zachęcą Państwa do odwiedzenia nas niebawem…

Bezpośredni link do zakładki:

Bez tytułu.jpg

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności zawodowej na obszarze województwa świętokrzyskiego poprzez udzielnie wsparcia w zakresie Indywidualnego Planu Działania oraz Stażu Zawodowego dla osób do 30 roku życia w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Projekt „GIEŁDA STAŻY” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Grupa docelowa:

- firmy z woj. świętokrzyskiego,

- osoby fizyczne /spełniające poniższe kryteria/. 

Kryteria dot. osób na staż:

Projekt skierowany jest do 90 (54K/36M) osób w wieku 18 - 29 lat (do dnia 30 urodzin), biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, zamieszkujących lub uczących się na obszarze województwa świętokrzyskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. (80% uczestników projektu) a także osób z grupy w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z kategorii NEET, osób z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach, odchodzących z rolnictwa, imigrantów i reemigrantów, kobiet (20% uczestników projektu).

Wynagrodzenie stażysty (dofinansowanie z projektu!): 1536,50 zł netto/mc płatne przez 4mc.

Czas pracy stażysty: cały etat

Termin stażu: prowadzimy nabór ciągły zgłoszeń, staże rozpoczną się po podpisaniu umowy stażowej pomiędzy stronami. Rozpoczęcie staży: marzec-sierpień 2021r.

Łączenie stażystów z firmą: Rekrutacja do projektu odbywa się dwu-torowo: szukamy stażystów i firm, po czym łączymy ich względem kwalifikacji/branży.

Korzyści dla stażystów:

 1. Wzrost aktywności zawodowej,
 2. Rozwój kompetencji,
 3. Zdobycie doświadczenia,
 4. Wynagrodzenie podczas stażu,
 5. Nawiązanie współpracy z firmą po odbyciu stażu.

Korzyści dla firmy:

 1. Wsparcie młodej osoby w bieżących działaniach firmy,
 2. Dofinansowanie do wynagrodzenia stażysty, w okresie cztero-miesięcznego stażu,
 3. Możliwość przyuczenia pracownika wg. potrzeb firm, celem dalszej efektywnej współpracy,
 4. Rozwój firmy.

Zobowiązania firmy przyjmującej osobę na staż:

 1. W okresie stażu, firma musi zapewnić odpowiednie warunku pracy dla osoby odbywającej staż,
 2. W okresie stażu, firma musi wyznaczyć opiekuna stażysty, który czuwać będzie nad właściwym rozwojem osoby odbywającej staż,
 3. Po zakończeniu stażu, firma zobowiązana jest zatrudnić osobę na co najmniej 3mc na umowę o pracę (min ½ etatu) – warunek konieczny.

…………………………………………………………………………………………

WIĘCEJ INFORMACJI oraz DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE: https://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/projekt-gielda-stazy

…………………………………………………………………………………………

 

grafika GS

„Śniłaś mi się Ojczyzno pełna słońca i malw,
                                                                 Wolna, wolnością upojona, bez okiennic i krat”

                                                            kpt. Marian Pypeć „Puch”, żołnierz „Szarego”

W bieżącym roku po raz kolejny będziemy obchodzić Narodowy Dzień  Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” To święto państwowe ustalone na 1 marca poświęcone jest upamiętnieniu żołnierzy i osób cywilnych niepodległościowego podziemia działających przeciwko sowietyzacji Polski. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu mokotowskim wykonano wyroki śmierci na siedmiu członkach IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Historia podziemia antykomunistycznego to temat wywołujący dyskusje i potrzebę przybliżania dokumentów i faktów. Ciągle odnajdywane są groby zamordowanych. Badania dotyczące narodowego powstania w latach 1944-1953 prowadzone są cały czas. Trwają poszukiwania grobów Żołnierzy Niezłomnych. Dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej, środowisk naukowych i różnych organizacji wiedza o „Żołnierzach Wyklętych” jest coraz szersza.

W latach 1944-1956 w szeregach tzw. drugiej konspiracji walczyło ok. 200 tys. osób, w tym żołnierze Armii Krajowej i innych organizacji niepodległościowych. Ich walkę wspierały setki tysięcy cywilnych Polaków. Ostatni z żołnierzy niepodległościowego podziemia Józef Franczak ps. „Lalek” zginął w walce w październiku 1963 r. „Żołnierze Wyklęci” przez nowy komunistyczny system zostali skazani na zniesławienie, całkowite zapomnienie. Mieli zostać usunięci z pamięci i polskiej historii, zniknąć na zawsze – dlatego mordowano ich bez litości, chowano nocą w bezimiennych dołach śmierci. Naszym obowiązkiem jest przywracanie o Nich pamięci.

Święto obchodzone jest od 2011 r. Od 2013 r. Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna wspólnie ze Szkołą Podstawową w Leśnej-Starej Wsi przy wsparciu władz samorządowych organizuje obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Uroczystości odbywają się w budynku Szkoły Podstawowej w Leśnej z udziałem uczniów, grona pedagogicznego i mieszkańców. W 2014 r. obchody zorganizowano w Siekiernie-Podmieściu przy siedzibie Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna.

W  2014 i 2016 r. gościem honorowym obchodów była mjr Józefa Życińska pseud. „Zośka” – żołnierz Armii Krajowej, później działała w organizacji „Wolność i Niezawisłość”. Razem z mężem działała w podziemiu antykomunistycznym. Jej męża Aleksandra Życińskiego pseud. „Wilczur” skazano trzykrotnie na karę śmierci. We wrześniu 1948 r. został rozstrzelany. Jego grób odnaleziono w 2016 r. w lesie w Zgórsku pod Kielcami i pochowano na cmentarzu paraf. w Bliżynie. W czerwcu 2018 r. obok męża spoczęła Józefa Życińska, która swoją postawą udowadniała, że można być Polakiem zawsze, nawet w zniewolonym kraju.

W przeddzień narodowego święta zapalono znicze przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej Okręgu „Jodła” w Bodzentynie. To wyraz pamięci o tych, którzy w latach powojennych walczyli o wolną Polskę.

W zał. fot. z obchodów z poprzednich lat w Siekiernie-Podmieściu i Szkole Podstawowej w Leśnej.

                                                                                

                                                                                                                                                                             Urszula Oettingen

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen, Urząd Miasta i Gminy Bodzentyn

Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach oraz Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza SP. Z O.O. zapraszają do udziału w projekcie -
POWER Twoją szansą na przedsiębiorczość

Power plakat 1

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 13/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2021 r. w dniu 11 lutego 2021 r. oraz 18 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bodzentynie zebrała się powołana Komisja Konkursowa, która dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych ofert.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - [LINK]

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - [LINK]

 

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 

Data wystąpienia - 24.02.2021 r. (godz.00.00-24.00).

Stężenia dobowe pyłu PM10 na stacjach - Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na stacjach: Kielce, ul. Targowa (SkKielTargow) – 148,4 μg/m³, Nowiny, ul. Parkowa (SkNowiParkow) – 127,0 μg/m³.

Obszar przekroczenia - Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował: miasto Kielce (centralna część miasta), część powiatu kieleckiego (gminy: Nowiny, Chęciny, Piekoszów, Morawica).

Ludność narażona - Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie poziomu informowania: ok. 156 tys.

Przyczyny - Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i emisji ze źródeł przemysłowych.

Więcej informacji: [LINK]

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie wraz z Instruktorami wychodząc naprzeciw prośbom harcerzy i rodziców zorganizowali dla wszystkich drużyn z gminy Bodzentyn wyjazd na basen. Harcerze bardzo aktywnie wykorzystali ten dwugodzinny czas na naukę pływania i zabaw w wodzie. Uczestnictwo w zajęciach wodnych to przede wszystkim aktywność ruchowa, dobra zabawa a przy okazji poprawa kondycji, zrzucenie zbędnych kilogramów i integracja – tak bardzo wskazana w dzisiejszych czasach. Pływanie ma nieoceniony wpływ na zdrowie a młodzież spędzająca dużo czasu przed komputerami szczególnie potrzebuje takiej właśnie aktywności fizycznej.
Korzystając z okazji chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować panu dyrektorowi MGCKiT za dofinansowanie harcerskiego wyjazdu.
 
 

Nie blokujmy terminów do Wydziału Komunikacji! 160 osób TYGODNIOWO, czyli 640 osób MIESIĘCZNIE! Tylu klientów Wydział Komunikacji i Trasportu Starostwa Powiatowego w Kielcach nie przychodzi na umówiony termin wizyty lub zgłasza się bez wymaganego kompletu dokumentów. Powoduje to wydłużenie kolejki oczekujących i dezorganizuje pracę wydziału. Po raz kolejny apelujemy o anulowanie wizyt, z których nie możemy skorzystać! 

nie blokujmy terminw

 

Wykaz niezbędnych dokumentów

Zakup środków ochrony osobistej dla powiatowych szkół, szpitali oraz 19 gmin i służb mundurowych to jedno z działań samorządu powiatu kieleckiego podjętych w walce z koronawirusem. W ubiegłym roku na ten cel pozyskano ponad 6 milionów złotych.

– Na przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa w powiecie kieleckim uzyskaliśmy w 2020 roku środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – mówi Mirosław Gębski starosta kielecki.

Przypomnijmy, powiat realizuje projekt pod nazwą „Powiat Kielecki w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 – działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalczania epidemii”. Jego wartość to 7 mln 655 tys. zł, z czego unijne dofinansowanie wyniosło 6 mln 500 tys. zł. Zadanie potrwa do końca czerwca 2021.

–  Ten projekt wyróżnia się nie tylko wartością, ale przede wszystkim zasięgiem. Chcemy dotrzeć ze wsparciem do jak największej liczby mieszkańców. Stąd założenie, aby pomoc skierować do jednostek, z których korzystają mieszkańcy powiatu kieleckiego. To gminne ośrodki pomocy społecznej, SZOZ, OSP czy komisariaty policji. Łącznie takich podmiotów na terenie powiatu wspieramy 206, co jest ogromnym wyzwaniem logistycznym, ponieważ wzięliśmy na siebie całą procedurę zakupu i dystrybucji tych środków. Udaje się to dzięki świetnej współpracy z włodarzami gmin – dodaje wicestarosta kielecki Tomasz Pleban.

Powiat kielecki przekazał podstawowe środki ochrony osobistej: rękawiczki nitrylowe jednorazowe, maseczki chirurgiczne czy z filtrem FFP3, przyłbice, gogle, fartuchy jednorazowe, kombinezony, dozowniki i płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Takie zestawy materiałów przekazano już w 2020 roku do powiatowych szpitali, powiatowych młodzieżowych ośrodków wychowawczych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach oraz rodzinnych domów dziecka. W tym roku środki otrzymają powiatowe szkoły i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Dodatkowo do Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka w Kielcach zakupiono w ramach projektu aparat do szybkiej diagnostyki SARS-Cov-2 wraz z systemem do pobierania próbek oraz odczynnikami. Na ten cel przeznaczono 275 tys. 830 zł. Szpital otrzymał też lampy bakteriobójcze, jednorazowe zestawy do zabiegów cięcia cesarskiego. Do Szpitala Powiatowego w Chmielniku kupiono bronchoskop, sterylizator podręczny, wideolaryngoskop z endoskopem intubacyjnym, aparaty EKG, pompy infuzyjne, aparat do dekontaminacji, myjnie-dezynfektory, materace przeciwodleżynowe, kombinezony, prześcieradła i ubrania zabiegowe jednorazowe. Bezdotykowe termometry medyczne, lampy bakteriobójcze i ozonatory przekazano Powiatowemu Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

Powiat w swoich działaniach nie pominął gmin i ich jednostek. – W tych trudnych czasach zapotrzebowanie na materiały ochrony osobistej jest bardzo duże. Warto zaznaczyć, że niektóre artykuły były deficytowe na rynku  – mówi starosta. Do gmin trafiły środki za łączną kwotę 2 mln zł.

Powiat nie zapomniał również o służbach mundurowych. – Wiemy, że policja i strażacy, zarówno zawodowi, jak i ochotnicy, odgrywają szczególną rolę w walce z epidemią. Niejednokrotnie realizują czynności związane z koronawirusem na tzw. pierwszej linii.  Zadbaliśmy też o ich ochronę – dodaje wicestarosta. Dla strażaków i policjantów działających na terenie powiatu przekazano nie tylko środki ochrony osobistej, ale i półmaski filtracyjne wielokrotnego użytku (200 szt.), półmaski filtracyjne z zaworem wydechowym (6000 szt.), kombinezony (5520 szt.) czy bezdotykowe termometry medyczne.

Na podjęte w 2020 roku działania przeznaczono około 4 mln zł z projektu. W tym roku planowany jest m.in. zakup tomografu dla PCUM w Kielcach.

Tekst: Starostwo Powiatowe w Kielcach

 

W Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powstało internetowe Centrum wsparcia językowego dla obywatela i urzędnika „Prosty język w urzędzie” (https://ilij.ujk.edu.pl/).

Innowacyjny w skali całego kraju projekt, którego celem jest realne redukowanie komunikacyjnych barier między obywatelem a instytucjami publicznymi. Na stronie Centrum obywatele korzystający z usług urzędu mogą zadać pytanie dotyczące znaczenia i funkcji terminów prawnych, wyrażeń prawniczych i urzędowych. To właśnie tu dowiedzą się czym różni się 7 dni od tygodnia, to tu wyjaśnimy, że ‘bez zbędnej zwłoki’ to nie jest ‘niezwłocznie’, to tu będą mogli zrozumieć różnicę między małoletnim, nieletnim i młodocianym. Otrzymają odpowiedź w prostej, zrozumiałej formie.

Centrum wsparcia językowego dla obywatela i urzędnika likwiduje bariery komunikacyjne!

Główna idea projektu:
Korzystasz z usług urzędu? Nie rozumiesz jakiegoś terminu prawnego lub wyrażenia w dokumencie, który otrzymałeś? A może jesteś urzędnikiem i chcesz mieć pewność, że Twoje wypowiedzi są poprawne i zrozumiałe dla klientów urzędu? Napisz do internetowego Centrum wsparcia językowego dla obywatela i urzędnika, a uzyskasz odpowiedź napisaną w prostej formie, tak abyś mógł wszystko zrozumieć.
Jesteś klientem urzędu?
Zadaj pytanie w zakładce „Strefa Obywatela”: https://ilij.ujk.edu.pl/strefa-obywatela-pytania/.
Jesteś pracownikiem urzędu?
Zadaj pytanie w zakładce „Strefa Urzędnika”: https://ilij.ujk.edu.pl/strefa-urzednika-pytania/.

Serdecznie zachęcamy do umieszczenia informacji o Centrum wsparcia językowego dla obywatela i urzędnika „Prosty język w urzędzie” na stronie internetowej Urzędu. Dzięki temu zarówno klienci Urzędu, jak i jego pracownicy dowiedzą się, że mogą korzystać z nowego, bezpłatnego punktu konsultacji.

 

6f13ee2d

Proponowany porządek obrad

W ubiegłym roku ustanowiono nowe Polskie święto państwowe, czyli Dzień Nauki Polskiej, obchodzimy je 19 lutego. Data ta ma szczególne znaczenie, ponieważ właśnie 19 lutego 1473 roku na świat przyszedł wybitny polski astronom Mikołaj Kopernik, który niezaprzeczalnie miał olbrzymi wpływ na kierunek rozwoju ludzkiej cywilizacji.

Polscy naukowcy przez stulecia dokonując wielkich odkryć, mają olbrzymi wkład w polskie, jak i światowe dziedzictwo nauki. Dlatego 5 lutego 2020 r. przez Sejm została uchwalona specjalna ustawa stanowiąca nowe święto honorujące polski dorobek naukowy. Jak można przeczytać w uzasadnieniu ustawy, ustanowienie święta państwowego było „wyrazem najwyższego uznania dla dokonań rodzimych naukowców w ponad 1000-letniej historii naszego narodu i państwa”. W zamyśle Dzień Polskiej Nauki ma być również inspiracją dla społeczeństwa do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnienia zainteresowania nauką. Jak wiadomo, nauka przez stulecia stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, gospodarczego, jak i społecznego. 

Wśród najwybitniejszych rodzimych naukowców, oprócz Mikołaja Kopernika, wskazano również Marię Skłodowską-Curie (polska fizyk i chemik, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla), Jana Heweliusza (gdański astronom, matematyk i konstruktor instrumentów naukowych), Ignacego Łukasiewicza (polski farmaceuta i przedsiębiorca, założyciel pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego w Europie, rewolucjonista i działacz niepodległościowy), Karola Olszewskiego (polski fizyk i chemik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Zygmunta Wróblewskiego (polski fizyk, członek Akademii Umiejętności, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), Henryka Arctowskiego (polski geograf, geofizyk, geolog, meteorolog, glacjolog i podróżnik, związany z badaniami krajów polarnych), Ludwika Hirszfelda (polski lekarz, bakteriolog i immunolog, twórca polskiej szkoły immunologicznej oraz nowej dziedziny nauki – seroantropologii), Jana Czochralskiego (polski chemik, metaloznawca, wynalazca powszechnie stosowanej do dzisiaj metody otrzymywania monokryształów krzemu, nazwanej później metodą Czochralskiego, podstawy procesu produkcji układów scalonych) i Stefana Banacha (polski matematyk, jeden z przedstawicieli lwowskiej szkoły matematycznej, członek PAU).

Nauka jest przyszłością narodu, gdyż dzięki niej możemy weryfikować rzeczywistość, tworzyć rzeczy pozornie niemożliwe i odkrywać to, co nieznane.

Z okazji Dnia Nauki Polskiej wszystkim Polskim Naukowcom składamy serdeczne podziękowania za dotychczasowy dorobek naukowy oraz życzmy owocnych odkryć i dalszej popularyzacji Polski na arenie międzynarodowej.

E.Kita

Czy wiesz, że na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązuje Program ochrony powietrza i ,,uchwała antysmogowa"?  

Czyste Świętokrzyskie - Nie rób świata na szaro

Materiały szkoleniowe do pobrania

14 01 48 KW 64126 SO plik2 1

Wystarczy, że rozliczając się z podatku jako adres zamieszkania, wskażesz miejscowość z terenu Gminy Bodzentyn. O adresie zamieszkania możemy mówić wtedy, gdy przebywamy na danym terenie, mamy zamiar tam stale przebywać, a miejsce to jest naszym centrum interesów osobistych lub majątkowych.

Do budżetu gminy "wraca” 38,16% całkowitej kwoty pobieranego podatku dochodowego (od podatników). Stanowi to dość istotną część finansów naszej gminy, które przeznaczane są na różnego rodzaju inwestycje lokalne, w tym np. remonty dróg, budowy chodników, wymianę oświetlenia ulicznego, czy też realizację funduszu sołeckiego itp.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, ustala się mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez 0,3934, z zastrzeżeniem art. 89, i wskaźnik równy udziałowi należnego w roku poprzedzającym rok bazowy podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy, w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku.

Jednak wielkość kwoty, która zasili budżet gminy, zależna jest od tego ilu tak naprawdę mieszkańców w zeznaniu podatkowym, wskaże ją jako swoje miejsce zamieszkania i urząd skarbowy właściwy miejscowo dla danej gminy. Jednocześnie przypominamy, że w PIT-cie adres zamieszkania nie musi być jednoznaczny z adresem zameldowania. Wyjaśniając – jeżeli mieszkaniec zameldowany jest na terenie innej gminy, a zamieszkuje w gminie Bodzentyn, jako adres powinien wskazać miejsce zamieszkania z terenu gminy Bodzentyn.

Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców by w „części identyfikacyjnej” PIT-u (patrz zdjęcie niżej) jako adres zamieszkania podali właściwą miejscowość z terenu naszej gminy, w której rezydowali na dzień 31 grudnia 2020 r.

Pozyskane w ten sposób pieniądze z podatków pozwolą na sprawniejszą realizację zaplanowanych zadań gminy, upiększenie jej terenów, poprawę infrastruktury, finansowanie usług publicznych, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i osoby odwiedzające.

Warto też wiedzieć, że ok. 10% PIT trafia do budżetu powiatu a ok. 1% do budżetu województwa, w którym mieszka podatnik PIT.

W ten prosty sposób zadbajmy więc wspólnie o naszą gminę poprzez wsparcie jej dalszego rozwoju, na którym skorzystają wszyscy mieszkańcy.

E.Kita

pit37 27 07 1

Nie od dziś wiadomo, że miód działa jak naturalny antybiotyk i ma właściwości prozdrowotne. Jest wysokoenergetyczny i podnosi odporność organizmu, jest wspaniałą odżywką dla osób osłabionych. Nasz organizm szybko go wchłania. Ale czy na pewno wiemy o nim to, co powinniśmy wiedzieć?

Zapraszamy na stronę internetową Polskiego Związku Pszczelarskiego www.pzp.biz.pl gdzie w zakładce „Warto wiedzieć” można poszerzyć swoją wiedzę na temat miodów i innych produktów pszczelich. Dowiecie się Państwo co zrobić, żeby miód nie tracił swoich właściwości, jak poszczególne rodzaje miodu wpływają na nasze zdrowie, co to jest pyłek kwiatowy, pierzga, propolis oraz mleczko pszczele, a także jak je stosować.

Polski Związek Pszczelarski w ramach akcji promującej produkty pszczele (zadanie finansowane z Funduszu Promocji Roślin Oleistych) zaprasza również na bezpłatny wykład on-line o produktach pszczelich i apiterapii, który odbędzie się 20.02.2021 r. o godzinie 11:00.

Zapraszamy!  

Webinar o produktach pszczelich.

 

zaproszenie na wykad on line web PZP 004

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech