Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Konkurs adresowany był do dwóch grup dzieci, które uczą się w szkołach na terenie Gminy Bodzentyn.

Pierwsza grupa wiekowa - uczniowie klas 1 – 4 szkół podstawowych, a druga grupa - dzieci z klas 5 – 6 szkół podstawowych oraz uczniowie  1 – 3 klas ze szkół gimnazjalnych.

W sumie do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie wpłynęło 75 prac, w tym 73 prace techniczno-plastycznych i 2 prace zapisane na płycie CD. Spośród wszystkich prac, Komisja Konkursowa wybrała 40 najciekawszych.

Organizatorzy konkursu: Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, Stacja Narciarska „Baba Jaga” w Bodzentynie oraz Portal e-bodzentyn.pl.

Jury oceniało: zgodność z tematem, estetykę pracę, oryginalność, pomysłowość oraz samodzielność.

Poniżej prezentujemy zwycięzców:

I grupa - Klas 1 – 4 ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn.

 1. Anna Niziołek, kl. IV SP w Leśnej
 2. Aleksandra Słoka, kl. IV SP w Leśnej
 3. Maciej Furmańczyk, kl. IV SP w Woli Szczygiełkowej
 4. Patrycja Góźdź, kl. IV SP w Woli Szczygiełkowej
 5. Amelia Zbroszczyk, kl. IV, SP we Wzdole Rządowym
 6. Mikołaj Dziędziela, kl. IV SP we Wzdole Rządowym
 7. Blanka Kalemba, kl. IV SP we Wzdole Rządowym
 8. Karolina Matla, kl. IV SP we Wzdole Rządowym
 9. Bartosz Koniarski, kl. II SP w Św. Katarzynie
 10. Jakub Wzorek, kl. II SP w Św. Katarzynie
 11. Klaudia Zegan, kl. II SP w Świętej Katarzynie
 12. Krzysztof Kempa, kl. III SP we Wzdole Rządowym
 13. Sebastian Dudkiewicz, kl. III SP w Św. Katarzynie
 14. Oliwia Kułaga, kl. III SP w Św. Katarzynie
 15.  Laura Skiba, kl. III SP w Św. Katarzynie
 16. Weronika Skiba, kl. III SP w Św. Katarzynie
 17.  Maria Gryz, kl. I SP w Św. Katarzynie
 18.  Amelia Zawierucha, kl. IV SP w Św. Katarzynie
 19. Patrycja Mika, kl. IV SP w Św. Katarzyna
 20. Krzysztof Matysek, kl. III, SP Św. Katarzyna

II Grupa -  Klas 5 – 6 ze szkół podstawowych oraz uczniów klas 1 – 3 ze szkół gimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn.

 1.  Dawid Sikora, kl. V SP w Leśnej
 2.  Wiktoria Trepka, kl. V SP w Bodzentynie
 3. Alicja Sito, kl. V SP w Św. Katarzynie
 4.  Patrycja Styczeń, kl. V SP w Woli Szczygiełkowej
 5.  Amanda Majecka, kl. V SP w Woli Szczygiełkowej
 6.  Julia Ostrek, kl. V SP w Leśnej
 7.  Bartosz Sikora, kl. VI SP w Leśnej
 8. Wiktoria Płaczkowska, kl. VI SP w Leśnej
 9.  Oliwia Sobieraj, kl. VI SP w Św. Katarzynie
 10.  Gabriela Skrzeczyna, kl. VI SP w Św. Katarzynie
 11. Natalia Biskup, kl. VI SP w Psarach Starej Wsi (praca na nośniku)
 12.  Karolina Ryba, kl. I GM we Wzdole Rządowym
 13. Angelika Babiarz, kl. I GM w Bodzentynie
 14. Anna Piwko, kl. I GM w Bodzentynie
 15.  Kamila Wzorek, kl. I GM w Bodzentynie
 16.  Angelika Michta, kl. II GM w Bodzentynie
 17.  Katarzyna Telka, kl. II GM w Bodzentynie
 18. Wiktoria Wzorek, kl. III GM w Bodzentynie
 19.  Wiktor Adamiec, kl. III GM w Bodzentynie
 20.  Julia Róg, kl. III GM w Bodzentynie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! 

Galeria prac I grupy wiekowej:

Galera prac II grupy wiekowej:

 

Centralne Obchody 154. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęły się w piątek w Szydłowcu, a zostały zakończone w niedzielę w Wąchocku.

 

W dniu 18.01.2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, odbyło się spotkanie dotyczące "Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, w którym wzięli udział Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski, główny specjalista ds. ochrony przyrody Leszek Sepioło, BurmistrzMiG Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie.

W trakcie spotkania Dyrektor ŚPN udzielał wyczerpujących odpowiedzi na pytania zadawane przez Radnych nie tylko w sprawie samego "Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego”. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przygotowanego projektu "Planu ochrony ŚPN” Dyrektor wyraził chęć spotkania z mieszkańcami gminy Bodzentyn celem zapoznania ich z wyżej wymienionym Planem. Ponadto w najnowszym numerze „Głosu z Bodzentyna” ukażą się wyczerpujące informacje od pracowników parku.

Sam projekt "Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego” został pozytywnie zaopiniowany przez Radnych na sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, która odbyła się tego samego dnia.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy BODZENTYN dotycząca możliwości wsparcia montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach lub posesjach.

plakat-marsz

W terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego należy złożyć sprawozdanie końcowe z realizacji zadania wraz z załącznikami, w celu rozliczenia się z udzielonej dotacji.

W niedzielę na Rynku Górnym w Bodzentynie grali dla dzieci i seniorów. Zbierano na sprzęt do ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Od 30 stycznia 2017 r. rozpoczynają się ferie w naszym województwie. Dlatego też, Urząd Miasta i Gminy w Bodzenie wraz ze Stacją Narciarską "Baba Jaga" oraz Portalem e-bodzentyn.pl przygotowali konkurs "Aktywna zima 2017" dla uczniów ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu Gminy Bodzentyn. 

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry" informuje, o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na przedsięwzięcia:

 • I.I.10 Współpraca podmiotów z obszaru objętego LSR w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktu lub usług lokalnych

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 150 000 zł (w przypadkujednostki sektora finansów publicznych dofinansowanie nie może być wyższe niż 95 445 zł)
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%

 • I.III.3 Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

Beneficjenci: jednostki sektora finansów publicznych, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty
Wartość dofinansowania: 50 000 zł do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: jednostki sektora finansów publicznych: 63,63%, podmioty (osoby) podejmujące lub wykonujące działalność gospodarczą: 70%,  pozostałe podmioty: 100%

Termin naborów wniosków: od 9 stycznia do 7 lutego 2017 roku

Proponowany porządek obrad

 

Bodzentyn w latach 2014 -2016 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podsumowanie dwóch lat kadencji Burmistrza Dariusza Skiby

Gwiazdeczka zabłysła...czyli o spotkaniu wigilijnym w Woli Szczygiełkowej.

Gwiazdeczka zabłysła radość w nas sie budzi,

  A z tą gwiazdka trysła wiara w sercach ludzi.

               Okres Świat Bożego Narodzenia to czas niezwykłych przeżyć i wspólnych spotkań przy świątecznym stole w naszych domach, rodzinach, szkołach i zakładach pracy. Szczególnie w tych dniach chcemy być bliżej siebie, łamiąc się opłatkiem, składając sobie życzenia i wspólnie śpiewając kolędy. I chociaż może być coś, co nas dzieli, to na pewno więcej nas łączy. Łączy nas wiara i chrześcijańska radość Bożego Narodzenia oraz ten biały opłatek symbolizujący rodzącego się w naszych sercach Jezusa. I zapewne rodzi się w naszych sercach nadzieja na chrześcijańską odmianę naszych serc w duchu wzajemnej bliskości oraz łączności ze wszystkimi potrzebującymi wsparcia i pomocy.

       Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Wola Szczygiełkowa było również organizatorem spotkania w przeddzień Świąt Bożego Narodzenia w swojej lokalnej społeczności. Spotkanie wigilijne odbyło się w niedzielny wieczór, 20 grudnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Woli Szczygiełkowej. Organizatorzy skorzystali z gościnności Pani Dyrektor szkoły, by w miejscowej szkole przygotować spotkanie bożonarodzeniowe z udziałem władz samorządowych oraz miejscowej społeczności, a w szczególności osób starszych i samotnych. Zaproszenie przyjął Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz członek Zarządu Powiatu Józef Szczepańczyk. Ponadto w uroczystości wzięli udział Proboszcz parafii Dębno ksiądz Marian Jakubowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka, Dyrektor MGCKiT w Bodzentynie Marcin Sikorski, a także zaproszeni przedstawiciele wiejskiej społeczności. Obok wigilijnie przygotowanego stołu nie mogło zabraknąć stoiska z ozdobami i stroikami bożonarodzeniowymi autorstwa grupy rękodzieła. Czytanie fragmentów Pisma Świętego, wspólna modlitwa, opłatek i życzenia stworzyły uroczysty, ale pełen serdeczności nastrój Bożego Narodzenia. Dla wielu była to jedyna i niepowtarzalna okazja połamania się opłatkiem i złożenia sobie osobiście życzeń świątecznych. Dla niektórych to spotkanie w wielkiej rodzinie, której nie mogą spotkać we własnym domu. Dopełnieniem uroczystości był koncert zapomnianych już pastorałek przygotowany przez Zespół "Wolanie spod Łysicy", a potem wspólne śpiewanie kolęd przy wigilijnej wieczerzy. A wieczerza była przednia i bogata w potrawy, których nie mogło zabraknąć na stole tego dnia. A to wszystko za sprawą pań ze stowarzyszenia i zespołu "Wolanie spod Łysicy ".

     To wspaniałe być razem w tych dniach, gdy Boże Dziecię wyciąga do nas swe ręce, błogosławiąc wszystkim, którzy chcą być razem, przełamując wzajemne urazy i składając sobie bożonarodzeniowe życzenia.

Bożena Wyglądacz

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie informuje, że zgodnie z art. 5 pkt 1. ppkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 29 lutego 2016r. poz. 250- tekst jednolity) „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych”. Obowiązek ten wynika także z prawa własności, z którego wynikają określone obowiązki społeczne.

Federacja Kapituła Równość-Wolność-Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863r. zaprasza na Centralne Obchody 154 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

pOWSTANIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki, Stowarzyszenie Biegacz Świętokrzyski zapraszają na bieg charytatywny dla WOŚP

000000000000wo p 3363 w780

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS