Proponowany porządek obrad

Dzisiaj podczas Sesji Rady Miejskiej, harcerze z naszej gminy przekazali Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn Betlejemskie Światło Pokoju.

W dniu wczorajszym w zajęciach plastycznych odbywających się w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie uczestniczył Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Pan Dariusz Skiba oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Pan Marcin Sikorski.

W atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz w obecności przybyłych gości: burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusza Skiby, dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie – Marcina Sikorskiego, radnego Rady Powiatu Józefa Szczepańczyka, księdza dziekana Leszka Sikorskiego, mieszkańcy Sieradowic spotkali się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.

Na początku tego tygodnia, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, troje nauczycieli z Gminy Bodzentyn, otrzymało tytuł „Nauczyciel na medal 2019”.

Organizatorem plebiscytu było Echo Dnia.

Na szczeblu powiatowym i wojewódzkim wybierani byli najlepsi nauczyciele klas I – III, IV – VIII oraz szkół ponadpodstawowych.

W dniach 6 – 7 grudnia 2019r. odbył się w naszej gminie „Weekend Cudów” organizowany przez Szlachetną Paczkę. 4 wolontariuszkom pod przewodnictwem lidera regionu Pani Agaty Jędrzejczyk udało się zorganizować pomoc dla 7 rodzin naszej gminy oraz jednej rodziny z gminy Górno.

Światło, które daje moc…

Takie hasło przyświecało tegorocznemu Ogniobraniu w Zakopanem, gdzie harcerze z gminy Bodzentyn już po raz trzeci pojechali po Betlejemskie Światło Pokoju. Ogień odebrali z rąk Naczelniczki ZHP hm. Anny Nowosad na Górze Głodówce. Betlejemskie Światło Pokoju symbolizuje Jezusa Chrystusa, który wprowadza nas w rzeczywistość piękna, służby drugiemu człowiekowi i wzajemnego zrozumienia.

Przywieziony Ogień nasi harcerze będą roznosić swoim przyjaciołom, życzliwym sobie osobom, szkołom i urzędom dzieląc się radosną nowiną  krzewiąc tym samym wartości braterstwa  i pokoju. Harcerze i harcerki przywożąc i roznosząc Betlejemski Ogień pełnią służbę dobru starając się jednocześnie sprawić, aby świat stał się lepszy a ludzie dla siebie życzliwsi.

Inga Świderska

W dniu 13 grudnia 2019 roku w Sali Konferencyjnej PCRE w Skarżysku-Kamiennej odbył się etap rejonowy XXVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Do olimpiady przystąpiło 21 uczniów w wieku 14-19 lat. Uczniowie odpowiadali na pytania zawarte w teście wyboru. Niepubliczną Szkołę Podstawową w Leśnej reprezentowała uczennica kl. VIII - Gabriela Milanowska, która w kategorii szkół podstawowych zdobyła II miejsce. Każdy uczestnik Olimpiady nagrodzony został brawami oraz nagrodą rzeczową. SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!
 opiekun Anna Telka -Maciejska

2

 

Proponowany porządek obrad

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie internetowej, anonimowej ankiety dotyczącej funkcjonowania Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”. Informacje z ankiet pozwolą nam jeszcze trafniej dobierać metody przekazywania informacji dla Państwa, jak również zwiększą jakość prowadzonych działań przez LGD – Wokół Łysej Góry. Ankiety zostały opracowane na potrzeby prowadzenia ewaluacji, której wyniki zostaną wykorzystane do sporządzania corocznych sprawozdań z realizacji LSR.

W dniach 6 – 7 grudnia 2019r. w Wołowie odbył się już po raz trzynasty Mikołajkowy Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w Stylu Wolnym o Puchar Burmistrza Gminy Wołów. Wzięło w nim udział prawie 290 zawodników i zawodniczek z Polski, Czech i Słowacji. ULKS „Guliwer” reprezentowali zapaśnicy trenujący w grupie dzieci oraz młodziczek, zdobywając 9 medali, a dwie nasze młodziczki uplasowały się tuż za podium, tj. na wysoko punktowanych V miejscach:

O godzinie 6 rano 13 grudnia 1981 r. Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

W piątkowe popołudnie, 6 grudnia do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie przybyło kilkadziesiąt dzieci z Gminy Bodzentyn wraz ze swoimi rodzicami i opiekunami, aby spotkać się ze Świętym Mikołajem.

05.12.2019 w Szkole Podstawowej w Śniadce odbył się wieczór czytania, połączony z wigilią społeczności Śniadka. Podczas tego wieczoru zaproszeni goście czytali fragmenty książki Lucjana Krogulca „ O każdy kamień i drzewo w lesie”.

3 grudnia uczniowie klas 6-8 Szkoły Podstawowej im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie uczestniczyli w artystycznym programie profilaktyki „Idź pod prąd”. Warsztaty prowadził instruktor terapii uzależnień, autor wielu książek i programów profilaktycznych Leszek Korzeniecki wspierany muzycznie przez rapera Emenzino.

Realizowane projekty

     

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS