Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Zarządzenie Burmistrza dotyczące przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Chcąc podążać śladami historii, dotrzemy do Woli Szczygiełkowej, wsi położonej w Gminie Bodzentyn, kiedyś będącej wsią biskupstwa krakowskiego - pod pomnik poświęcony ofiarom II wojny światowej. W dniu 25 maja 1943 roku rozegrały się tam wydarzenia straszne, jednak warte zapamiętania i przywoływania pamięci osób tragicznie zamordowanych w tym miejscu.
Tego dnia żandarmi niemieccy odebrali 21 mieszkańcom wsi to co najcenniejsze, powodem była współpraca z partyzantami na tamtejszych ziemiach. Zwłoki zostały pochowane na polu, zaraz obok miejsca gdzie odbyła się egzekucja. Tego dnia odebrano życie 20 mężczyznom i 1 kobiecie.
Jednak po zakończeniu wojny zwłoki zamordowanych zostały ekshumowane na pobliski cmentarz w Dębnie.
W książce pt.: „Obrońcom świętokrzyskich wsi” możemy znaleźć fragmenty opisujące pacyfikację wsi Wola Szczygiełkowa i dokładny opis wydarzeń, dalej zamieszczona jest lista osób pomordowanych oraz zdjęcie pomnika, poświęconego poległym.
Pomnik ten ma na celu przypomnieć wydarzenia z dnia 25 maja 1943 roku oraz osoby bestialsko zamordowane. Obok pomnika, w 2010 roku została ufundowana nowa płyta z nazwiskami ofiar.
„(…) Hitlerowcy nie mordowali wszystkich ofiar jednocześnie, lecz rozstrzeliwali po trzy wybrane przypadkowo osoby. Liczyli, że ktoś z prowadzonych na śmierć lub ich rodzin złamie się i zacznie mówić. Ludzie szli pod kule i milczeli.”
Źródło: Fąfara Eugeniusz „Obrońcom świętokrzyskich wsi”
Zdjęcia: Miejsko - Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
 
Powiatowy Przegląd Pieśni Patriotycznych został rozstrzygnięty. Wydarzenie zainicjonowane przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie tym razem miało przebieg zdalny. Mimo tej formy przebiegu konkursu zgłosili się do nas wykonawcy prezentujący aż 32 utwory. Takie zainteresowanie przeglądem mimo trwającej pandemii niewątpliwie świadczy o jego dużej renomie wśród przeglądów organizowanych na terenie naszego powiatu.

W roku obecnym jak również w latach poprzednich mieliśmy możliwość wysłuchania wielu utworów patriotycznych, wykonanych zawsze z ciekawą interpretacją i dużym zaangażowaniem. Duże zróżnicowanie wiekowe uczestników, a szczególnie liczna grupa młodzieży pozwala optymistycznie patrzeć na promowanie śpiewu i myśli patriotycznej w naszym społeczeństwie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłanie utworów i włączenie się w taki sposób obchodzenia Święta Niepodległości. Zgłoszeni uczestnicy reprezentowali połowę gmin z naszego powiatu, w tym gminę: Bodzentyn, Bieliny, Górno, Daleszyce, Łagów, Pierzchnice, Raków oraz Kielce.

Komisja oceniająca w składzie:

1)      Maria Paluch

2)      Marcin Sikorski

3)      Jerzy Łapiński

dokonała oceny wszystkich nadesłanych utworów, pod względem walorów głosowych, doboru repertuaru, interpretacji utworu i dykcji oraz poziomu trudności wykonywanego utworu.

Mamy przyjemność ogłosić wyniki V Powiatowego Przegląd Pieśni Patriotycznych gratulując wszystkim jednocześnie zajętych miejsc. W poszczególnych kategoriach komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca:

Soliści – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

I miejsce – Aleksandra Gąska,  utwór „Zanim padnie strzał”

II miejsce – Klaudia Kaleta,  utwór „W listopadzie”

III miejsce – Anna Wieleńska,  utwór „Major Ponury”

Soliści – dorośli

III miejsce – Kamil Zapała,  utwór „Miasto”

Zespoły – szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

I miejsce – Cantus Puellis +, utwór „Polska Moja”

II miejsce – Rakowskie Fijołecki,  utwór „ Idą Leśni”

III miejsce – Duet Oliwia Pająk i Antoni Pawłowski utwór „Przybyli Ułani”

Zespoły ludowe – dorośli

I miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Celinianki”, utwór „Matko o twarzy jak Polska ziemi czarnej”

II miejsce – Stowarzyszenie „Dąbrowa” ,  utwór „Ostatni mazur”

GRATULUJEMY :) !!!

Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznym Przeglądzie i już zapraszamy do udziału w przyszłym roku w naszym konkursie. Mamy nadzieję, że już w starej tradycyjnej formule.

W sprawach przyznanych nagród organizatorzy będą kontaktować się indywidualnie z laureatami konkursu.

Autor tekstu - Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie

Wspaniały sukces odniosły dzisiaj młodziczki Łysicy które w Kielcach zajęły II miejsce w województwie. W turnieju organizowanym na sztucznym boisku przy Ściegiennego w Kielcach nasza drużyna wystąpiła w składzie:
Oliwia Furmańczyk ,Zuzanna Ksel ,Oliwia Świetlik ,Karolina Bogacka ,Magdalena Wąs,
Weronika Rubinkiewicz ,Maria Skowron, Izabela Sikora ,Oliwia Nowak , Zuzanna Hajdenrajch
Warto wspomnieć że nasze zawodniczki były dwa lata młodsze od swoich rówieśniczek.
1 miejsce KSP Kielce
2 miejsce Łysica Bodzentyn
3 miejsce Wisła Nowy Korczyn
Dziewczyny uzyskamy także awans do dalszego etapu rozgrywek ogólnopolskich.
Brawa oraz Gratulacje dla zespołu oraz trener Mirosława Rubinkiewicza.
 

Mieszkańcy gminy Bodzentyn, którzy złożyli wnioski o usunięcie azbestu z pokryć dachowych, skorzystali w tym roku z programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W dniu 9 lipca 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podpisał umowę dotacji Nr 3109/20 na dofinansowanie „Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2020 roku” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W tym roku dofinansowanie wynosi 100%. Na kwotę dotacji składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 47.500,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania oraz środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie także w wysokości 47.500,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt zadania wynosi 95.000,00 tys. zł.

Do wskazanej umowy sporządzono aneks 01/2020, zmieniający koszty kwalifikowane zadania z kwoty 95.000,00 zł na kwotę 80.216,41 zł na którą składają się środki:

  • WFOŚ i GW w Kielcach tj. 40.108,21 zł
  • NFOŚ i GW w Warszawie tj. 40.108,20 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia w 2020 r. został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ilości: 255,063 Mg.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podkreśla, że maksymalne dofinansowanie jest dla nas bardzo istotne. Jesteśmy gminą miejsko –wiejską i bardzo duża część budynków gospodarczych pokryta jest nadal eternitem. Zdrowie i ekologia są dla mnie bardzo ważne. Azbest ma zniknąć z polskich dachów do 2032 roku, dlatego nasza gmina co roku realizuje ten program.

Program usuwania azbestu na terenie gminy Bodzentyn jest realizowany od 2015 roku. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowanego „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2016-2032. Celem opracowanego programu jest przede wszystkim wyeliminowanie oddziaływania azbestu na środowisko i zdrowie mieszkańców.

Wnioski na usuwanie azbestu można składać w Referacie Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w pok.nr 1 w UMiG Bodzentyn, tel. (41)3115-010 wew. 13.

wfonfos

W bieżącym roku mijają 102 lata od pamiętnej daty 11 listopada 1918 roku. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała władzę nad Wojskiem Polskim Józefowi Piłsudskiemu. Na froncie zachodnim zawarto rozejm z Niemcami. To data symboliczna, będąca uwieńczeniem krwawej drogi Polaków do wolności.

16 listopada 1918 r. w depeszy do wszystkich rządów świata Naczelnik Państwa Józef Piłsudski ogłosił powstanie niepodległego państwa polskiego: „Państwo Polskie powstaje z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych. Rząd Polski zastąpi panowanie przemocy…”.

W niepodległej Polsce uchwałą Sejmu z 29 kwietnia 1919 r. świętem narodowym ustanowiono 3 Maja. Wśród pierwszych sejmowych dokonań znalazła się Ustawa o przyznaniu stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 1848 i 1863 – przyjęta 18 grudnia 1919 r. Był to wyraz hołdu dla Bohaterów polskich zrywów narodowych.

Mocą ustawy z 23 kwietnia 1937 r. ogłoszono, że „dzień 11 listopada jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięstwem Wodza Narodu w walkach o Wolność Ojczyzny” – jest uroczystym Świętem Niepodległości. Po II wojnie światowej dopiero od 1989 r. na mocy uchwały Sejmu dzień 11 Listopada jest obchodzony jako Narodowe Święto Niepodległości.

W przeddzień narodowego święta przedstawiciele Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna zawiązali biało-czerwone kokardy i zapalili znicze w miejscach upamiętniających Tych, którzy oddali życie w imię miłości Ojczyzny. Wśród miejsc pamięci narodowej, na których zapłonął symboliczny ogień znalazły się w Bodzentynie: krzyż upamiętniający miejsce powieszenia przez Rosjan powstańca styczniowego Stanisława Zygadlewicza w 1864 r., tablica mówiąca o pobycie Józefa Piłsudskiego w Bodzentynie 30 i 31 października 1914 r., na budynku dawnej organistówki; mogiła Antoniego Pałysiewicza poległego w 1919 r. i płyta Nieznanego Żołnierza wojny polsko-bolszewickiej, przy ul. Kieleckiej. Nie zapomniano o Skwerze Wolności w Bodzentynie, gdzie w 2018 r. dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości posadzono dęby pamięci poświęcone płk. Janowi Piwnikowi ps. „Ponury”, Józefowi Piłsudskiemu, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, Wincentemu Witosowi, Kazimierzowi Szermentowskiemu.

W Świętej Katarzynie pamiętano o mogiłach powstańca 1863 r. oraz ofiar II wojny światowej przy tzw. kapliczce Żeromskiego (Janikowskich); w Wilkowie o pomniku żołnierzy oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”; w Starej Wsi o pomniku mieszkańców Wzdołu Rządowego i okolic poległych i pomordowanych w walce o niepodległość Polski w latach 1939-1945.

W Siekiernie-Starej Wsi zapalono znicze przy kamieniu upamiętniającym działalność Szkoły Leśnej Praktycznej w Siekiernie od 1828 do 1831 r. i prof. Wiktora Kozłowskiego, jej kierownika, zasłużonego badacza przyrody. Od 1819 r. Kozłowski był nadleśnym w Bodzentynie, gdzie z podwładnych strzelców i strażników powołał orkiestrę. Wraz z słuchaczami szkoły uczestniczył w Powstaniu Listopadowym. Natomiast w Siekiernie-Podmieściu przy dębie pamięci „Kazimierz” uczczono postać Kazimierza Jana Piątka ps. „Herwin”, który 12 sierpnia 1914 r. w początkach I wojny światowej wkroczył na czele I Kompanii Kadrowej do Kielc.

W imieniu władz Miasta i Gminy Bodzentyn reprezentowanych przez Burmistrza Dariusza Skibę złożono kwiaty i zapalono znicze na mogile przy ul. Kieleckiej, przy tablicy Józefa Piłsudskiego na d. organistówce i tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Bodzentyn, w budynku Urzędu Miasta.

Czas pandemii ograniczył przebieg wielu patriotycznych inicjatyw. Pomimo to droga Polaków do niepodległości trwa w naszej pamięci i staramy się ją uzewnętrzniać w różny sposób. W kościołach odbywają się uroczyste nabożeństwa, udajemy się w miejsca pamięci zachowane w krajobrazie kulturowym. Pokazujemy swoje przywiązanie do historii Polski wywieszając biało-czerwone flagi. Tak wzmacniamy polską tożsamość i wybiegamy również w przyszłość pytając o nasz patriotyzm, o to jak budować  wspólną Ojczyznę.

Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen

Prezes Stowarzyszenia Siekierno Nasza Ojczyzna

Fot. Urszula i Mirosław Oettingen

 

Proponowany porządek obrad

 

Za pozyskane fundusze w wysokości 75 000,00 zł Gmina Bodzentyn zakupiła przenośny sprzęt komputerowy w ilości 30 sztuk, zestawy słuchawkowe oraz torby umożliwiające bezpieczne przenoszenie sprzętu.

Komputery w dniu 28 października zostały przekazane następującym szkołom z terenu Gminy Bodzentyn z przeznaczeniem na użytek uczniów ze wskazaniem na osoby z rodzin wielodzietnych:

  •  Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym.
  • Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi.
  • Szkoła Podstawowa w Woli Szczygiełkowej.
  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bodzentynie.
  • Szkoła Podstawowa im. Poetów Doliny Wilkowskiej w Świętej Katarzynie.

Projekt ma na celu ułatwienie nauki zdalnej  uczniom z rodzin wielodzietnych  i jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z wirusem COVID-19.

Zakup sfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dot. realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

P.Hajduk

W dniach 6-7 listopada br. w Dzierżoniowie odbyły się Drużynowe Wojewódzkie Mistrzostwa Polski Kadetek w Zapasach Kobiet .
Zawodniczki ULKS GULIWER : Dominika Śniada , Wiktoria Płaczkowska i Klaudia Hajdenrajch , jednocząc siły z zawodniczkami z klubów - Czarni Połaniec i Znicz Chęciny , reprezentowały Województwo Świętokrzyskie.
Pomimo wspaniałych walk pełnych emocji , naszej drużynie nie udało się stanąć na podium.
Na szczególną uwagę zasługuje Wiktoria Płaczkowska " Nasza Mistrzyni " która wygrała wszystkie swoje pojedynki , oraz Klaudia Hajdenrajch przegrywając tylko jedną walkę turnieju .
Jesteśmy jednak dumni z postawy naszej całej reprezentacji województwa, a zdobyte doświadczenia zaprocentują w przyszłości.
 
Trenerzy: Karol Kucharczyk i Zbigniew Płaczkowski
 
W ramach współpracy ośrodków kultury gmin położonych wokół Łysogór zapraszamy Państwa do codziennego oglądania naszej strony w celu poznania miejsc pamięci i mogił z terenu Gór Świętokrzyskich. Prezentowane materiały będą przedstawiać jedynie wybrane miejsca upamiętniające zmarłe osoby, wydarzenia z naszego regionu. Mamy nadzieję, że prezentacje te przypomną lub choć częściowo przybliżą nam wszystkim miejsca o których warto pamiętać, szczególnie w miesiącu listopadzie"
Już na rozpoczęciu wspólnej akcji dziękujemy wszystkim dyrektorom ośrodków kultury za wspólne kultywowanie naszej historii, prezentowanie świętokrzyskiego dziedzictwa kulturowego i pamięć o tych którzy już odeszli.
Zbiorowa mogiła ofiar pacyfikacji z 1 czerwca 1943r. w Bodzentynie.
Pomnik ofiar terroru hitlerowskiego. W dniu 1 czerwca 1943 roku hitlerowcy rozstrzelali 39 mieszkańców Bodzentyna przeważnie mężczyzn w wieku od 20-70 lat. Bodzentyn, podobnie jak wiele innych miejscowości w województwie kieleckim, dotknięty został w latach II wojny światowej krwawym terrorem niemieckiego okupanta, a dzień 1 czerwca 1943 r., do bogatej historii miasteczka, dopisał kolejną tragiczną datę.
Zgodnie z opisami tego wydarzenia ten tragiczny dzień przedstawiał się następująco: Był to wtorek, piękny, ciepły i pogodny poranek. Wtenczas Leutant/ Oberleutnant A.H. Schuster, osławiony kat Gór Świętokrzyskich, na czele 62 zmotoryzowanego plutonu żandarmerii, wspomaganego przez 3 kompanię 955 batalionu zabezpieczającego Wehrmachtu, we wczesnych godzinach porannych, rozpoczął akcję pacyfikacyjną przeciwko mieszkańcom zaangażowanym w działalność konspiracyjną. Z krzykiem i wrzaskiem społeczność lokalna została wypędzona ze swoich domów na Rynek Dolny, gdzie w kształcie czworoboku ustawiono osobno kobiety z dziećmi, osobno mężczyzn. W pobliskim budynku Policji Polskiej przesłuchiwano i bestialsko torturowano podejrzanych. Rozstrzeliwano ich trójkami, wyczytując nazwiska z listy. Gdy tych nazwisk zabrakło, wybierano dowolne ofiary z szeregu. Dramat mieszkańców rozegrał się w sadzie Władysława Czernikiewicza przy ul. 3 maja. Tego samego dnia do ciał pomordowanych, na miejsce egzekucji przyszły rodziny i znajomi, aby odszukać i rozpoznać swoich. Zwłoki rozstrzelanych były zmasakrowane i w wielu przypadkach trudne do zidentyfikowania.
Egzekucja zakończyła się w godzinach popołudniowych. Obecni na Rynku mieszkańcy musieli podziękować Niemcom za okazane „miłosierdzie”, a jednocześnie otrzymali ostrzeżenie, że jeżeli jakiś Niemiec zginie w Bodzentynie, wówczas całe miasteczko zostanie spalone.
Tego samego dnia, ciała pomordowanych pogrzebano w miejscu egzekucji. W 1993 r. w 50. rocznicę pacyfikacji w miejscu straceń ustawiono kamień pamiątkowy. Tuż obok na ścianie Zagrody Czernikiewiczów został zwieszony krzyż i tablica z listą mieszkańców Bodzentyna straconych w czasie pacyfikacji.
W 1945 roku ekshumowano zwłoki ofiar na miejscowy cmentarz do wspólnej mogiły. Rok później ustawiono pomnik z czarnego granitu w formie kolumny na wysokim cokole. Na jego płytach umieszczono nazwiska pomordowanych.
Zdjęcia:
Miejsko – Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie
Zdjęcie 1, 2 – Zbiorowa mogiła ofiar pacyfikacji z 1.06.1943 r.
Zdjęcie 3,4 – Kamień pamiątkowy w miejscu straceń przy ul. 3 Maja.

źródło:

Artemiusza Wołczyka  - Gawędy znad dróg i opłotków,

Lidia Michalska- Bracha, Marek Przeniosło, Marek Jedynak, Maria Domańska – Nogajczyk (Biblioteka Uniwersytecka, Kielce) -  Z dziejów Bodzentyna  w okresie II wojny światowej W 70. Rocznicę pacyfikacji 1943-2013

Bolesław Boczarski, Mieczysław Edelbaum -  Przewodnik – Informator  po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa w województwie kieleckim  1939 – 1945.

 
 

Mieszkańcy Siekierna-Przedgrab mogą już cieszyć się nowo wyremontowaną drogą.

W dniu 4 listopada br. Sekretarz Miasta i Gminy Bodzentyn Wojciech Furmanek oraz dwóch pracowników urzędu dokonało odbioru dróg nr 311003T i nr 311031T w miejscowości Siekierno. Wykonawcą ww. dróg o łącznej długości 1,144 km była firma BUDROMOST STARACHOWICE Sp. z o. o. Całkowity koszt remontu dróg gminnych w Siekiernie wyniósł 458 527,03 zł. brutto. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ponad 275 000,00 zł. Prace remontowe polegały na wymianie nawierzchni na mineralno-bitumiczną na całej długości drogi, uzupełnieniu poboczy tłuczniem kamiennym, wymianę barier ochronnych po obydwu stronach drogi oraz montażu znaków drogowych. W ramach remontu utwardzona została także zatoka autobusowa.

Przypomnijmy, iż przed remontem drogi znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym. Posiadały liczne spękania, ubytki oraz „dziury”, a pobocza były zarośnięte trawą. Z roku na rok liczba wyremontowanych dróg w Gminie Bodzentyn stale się powiększa. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba nieustannie podkreśla, że inwestycje drogowe są dla niego priorytetowe, ponieważ mają one znaczący wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. E.Kita

 

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie również przyłączył się do akcji pomocy dla sprzedawców i producentów chryzantem. Dzięki akcji prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne instytucje publiczne mogą odebrać kwiaty od posiadaczy, którzy ich nie sprzedali w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią. Gmina Bodzentyn na chwilę obecną pozyskała 60 doniczkowych kwiatów od przedsiębiorcy z gm. Górno. Chryzantemy ozdobiły figurę św. Floriana znajdującą się na Rynku Górnym, cały Rynek Dolny oraz pomniki i przydrożne krzyże w Bodzentynie. Gatunek tych kwiatów od zawsze kojarzy się z czasem smutku, zadumy oraz ze świętami listopadowymi, jednak jak widać, nie zawsze musi tak być. Kwiaty przepięknie się prezentują oraz nadają naszemu Miastu radosny i kolorowy akcent w te szare jesienne dni. Akcja pomocy przedsiębiorcom jeszcze się nie zakończyła, dlatego zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w tę jakże ważną inicjatywę.

Więcej informacji na temat akcji można znaleźć na stronie: https://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-posiadacza-chryzantem-w-pelnej-fazie-dojrzalosci-przeznaczonych-do-sprzedazy-ktorzy-poniesli-straty-w-zwiazku-z-ograniczeniami-na-rynku-spowodowanymi-epidemia-covid-19/pomoc-dla-posiadaczy-chryzantem-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania.html?fbclid=IwAR28kD4lGUYC141pyumC4n74qecN3oXVwXY-jtvDxFMOsRga4x5PxjBrBWM

 

OGŁOSZENIE
Informujemy, że w związku z planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Bodzentyn ul. Opatowska,
w dniu 12 listopada 2020 r. od godziny 8:00 do godziny 14:30
mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach:
Śniadka Pierwsza, Śniadka Druga, Śniadka Trzecia, Parcele, Sieradowice Pierwsze, Sieradowice Drugie oraz Bodzentyn ul. Opatowska.
Za utrudnienia przepraszamy.

Z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego choroby COVID-19 oraz z konieczności zachowania bezpieczeństwa Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach informuje, iż od dnia 04.11.2020 r. do odwołania obsługa klientów odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie lub poprzez e-mail.

PUP w Kielcach jednocześnie informuje, iż od dnia 04.11.2020 r. do odwołania Lokalne Punkty Informacyjno – Konsultacyjne Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach będą nieczynne.

Od 04.11.2020r. zawieszone są również spotkania z pracodawcami w ramach cyklu „Popołudnia Pracodawcy", odbywające się w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00.

Szczegółowe informacje dot. bieżącej obsługi klienta znajdą Państwo na stronie internetowej https://kielce.praca.gov.pl/ .

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech