Drukuj

W dniu 16.11.2015 r. w Gospodarstwie Agroturystycznym Pod Bukiem w Śniadce Drugiej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry". Pani Anna Łubek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia otworzyła spotkanie oraz powitała licznie przybyłych członków Stowarzyszenia.

Przewodnicząca rozpoczęła od przedstawienia zmian, których dokonano w Statucie Stowarzyszenia, następnie przeprowadziła głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia zmian, która została podjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu w okresie 2014 -2015. Również Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga Wójcik przedstawiła opinię Komisji Rewizyjnej na temat działalności Zarządu w okresie 2014-2015. Następnie podjęto jednogłośnie uchwałę, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
W imieniu Przewodniczącego Rady Stowarzyszenia, sprawozdanie z działalności Rady w okresie 2014-2015 przedstawiła Przewodnicząca. Uchwała w sprawie jego zatwierdzenia również została podjęta jednogłośnie. Ze względu na zmianę przepisów obowiązujących Lokalne Grupy Działania, pod głosowanie poddano uchwały o odwołaniu członków Zarządu oraz Rady LGD, które zostały przyjęte jednogłośnie.
Z związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu oraz Rady w kadencji 2014-2015, powołano komisję skrutacyjną w składzie: Sebastian Staniszewski, Jadwiga Wójcik oraz Ewa Kaniewska.
W dalszej części spotkania zaprezentowali się kandydaci do Zarząd LGD oraz Rady LGD, których rekomendacje wpłynęły do biura LGD, następnie przystąpiono do głosowania. W trakcie oczekiwania na wyniki wyborów podjęto uchwałę o upoważnieniu Zarządu zaciągania pożyczek do kwoty 300 000,00 zł w roku budżetowym. Po sporządzeniu protokołów z pracy Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Pan Sebastian Staniszewski przedstawił wyniki głosowania. Następnie przyjęto uchwały powołujące Zarząd oraz Radę LGD.

Pani Kazimierze Grzejszczyk, Pani Urszuli Oettingen oraz Pani Agnieszce Barcikowskiej, które zostały wybrane do władz Stowarzyszenia LGD Wokół Łysej Góry z gminy Bodzentyn serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej działalności.