Drukuj

Dyrekcja Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie w związku z błędnymi informacjami rozpowszechnianymi wśród mieszkańców Gminy Bodzentyn, a dotyczącymi planowanych zmian w funkcjonowaniu Gabinetu Fizjoterapii (Rehabilitacji) oświadcza, że zmiany restrukturyzacyjne nie będą miały wpływu na dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych dla pacjentów.

Nadal będą one bezpłatne.

Po zmianie zasad funkcjonowania Gabinetu Fizjoterapii pacjent będzie dodatkowo miał możliwość wykupienia zabiegów bez długotrwałego oczekiwania w kolejce, co w chwili obecnej jest niemożliwe, (poza zabiegami krioterapii nie finansowanymi przez NFZ).

Małgorzara Szymańska
Dyrektor Samorządowego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Bodzentynie