Po prawie 15 latach mieszkańcy Świętej Katarzyny i gminy Bodzentyn w końcu mogą się cieszyć nową drogą wojewódzką nr 752 wchodzącą w skład tzw. "Małej Pętli Świętokrzyskiej", która uroczyście została oddana dn. 17 września.

W uroczystości z samorządu naszej gminy uczestniczyli Burmistrz Dariusz Skiba, zastępca burmistrza Andrzej Jarosiński, Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Kózka. Władze wojewódzkie reprezentowali m.in. marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak. Ponadto w uroczystościach wzięli udział jeszcze mieszkańcy gminy.

Dzięki ukończonej inwestycji, droga wojewódzka nr 752 spełnia wszystkie niezbędne wymagania techniczne, które zwiększą dostępność komunikacyjną oraz znacznie poprawią jakość przemieszczania się po okolicy nie tylko mieszkańcom, ale również turystom, którzy licznie odwiedzają Świętą Katarzynę.

Całość inwestycji obejmuje poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni, budowę zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudowę skrzyżowań i kolizji energetycznych.

Dzięki tym zmianom, zwiększy się bezpieczeństwo poruszania po drodze, zarówno dla użytkowników zmotoryzowanych, jak i pieszych. Wydzielone ścieżki rowerowe, nowe chodniki i wiaty przystankowe znacznie poprawiły wygląd miejscowości, która w nowej szacie czeka na turystów. Dodatkowo, Burmistrz Dariusz Skiba planuje utworzenie w Świętej Katarzynie parkingu dla autokarów, aby odciążyć ruch drogowy na drodze wojewódzk

Burmistrz Dariusz Skiba podkreśla wagę powstałych zmian dla całej gminy Bodzentyn: " Inwestycja ta jest bardzo ważna zarówno dla mieszkańców Świętej Katarzyny jak i całej gminy. Przebudowa i modernizacja drogi wojewódzkiej nr 752 stanowi ważny element strategii rozwoju gospodarczego gminy Bodzentyn. Inwestując w infrastrukturę wspomagającą ruch turystyczny, zwiększamy atrakcyjność naszego regionu , tym samym zachęcając do odwiedzania go, pozostania dłużej, oraz lepszego zapoznania się z atrakcjami okolicy. Powstałe instalacje nie tylko zwiększa wygodę korzystania z walorów samej miejscowości, ale też zwiększają bezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników drogi. Jest to bardzo ważne dla samych mieszkańców Świętej Katarzyny, którym pragnę podziękować za cierpliwość, wskazówki i pomoc w realizacji tej niezwykle ważnej inwestycji. Poprawa infrastruktury w miejscowościach Święta Katarzyna i Bodzentyn bardzo pozytywnie wpłynie na rozwój pozostałej części gminy Bodzentyn."

Władze gminy planują dalsze inwestycję ułatwiające dostęp dla turystów. Kolejnym działaniem mającym na celu zwiększenie atrakcyjności Gminy Bodzentyn jest realizacja projektu pn. "Bodzentyn jakiego nie znacie" przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Świętej Katarzyny i Doliny Wilkowskiej "Łysica-Sabat". Jego celem będzie zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz historycznego, stanowiących atrakcje turystyczne Gminy Bodzentyn. Przykładowymi działaniami projektu będzie m.in. dostępna dla turystów baza opisanych zasobów występujących na terenie Gminy Bodzentyn oraz ustawienie info-kiosku z emiterem bluetooth i dostępem do strony internetowej z informacjami.

Ponadto, przy współpracy ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Nadleśnictwami i gminami województwa Świętokrzyskiego realizowany będzie projekt, który organizuje i koordynuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Jego najważniejszym celem jest promocja regionu oraz zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez stworzenie tras rowerowych wyposażonych w instalacje rekreacyjne, np. wiaty, ławki, tablice informacyjne, itp.

/Ewa Ślęczek

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA