Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach informuje, że we wtorek 2 lipca 2024 roku odbędzie się konferencja naukowa pt. „Colloquium VII: Pogromy ludności żydowskiej w różnych częściach Polski (1945-1946). Podobieństwa i różnice”. Obrady naukowców rozpoczną się o godzinie 17.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach. Zapraszamy serdecznie!

Wydarzenie organizowane jest przez kielecką Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w partnerstwie z Instytutem Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach cyklu konferencji „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy”.

Holocaust i zajścia antyżydowskie po 1945 r. w dalszym ciągu wpływają na stosunki między oboma narodami. Pogrom Żydów 4 lipca 1946 r. ma tutaj najbardziej symboliczny wymiar a spory naukowe wokół wydarzeń w Kielcach wywołują żywe dyskusje i skrajne emocje. Autorzy referatów postarają się wyjaśnić okoliczności, złożoność powojennej rzeczywistości oraz odtworzyć najważniejsze zdarzenia z zajść antyżydowskich w Rzeszowie, Krakowie i Kielcach. Warto zwrócić uwagę na postulowaną przez naukowców potrzebę interdyscyplinarności badań nad zjawiskiem antysemityzmu i przemocy wobec Żydów. Referenci wyjdą także poza jednoznaczne oceny i nie zaprezentują historii w wymiarze czarno-białym.

Program konferencji:
17.00 – 17.15 – otwarcie obrad
Moderator: dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (IH UJK)
17.15 – 17.35 – prof. dr hab. Tomasz Gąsowski (IH UJ) – „Pod jednym niebem. Polacy i Żydzi przed Zagładą”
17.35 – 17.55 – dr Tomasz Domański (IPN Kielce) – „Zagłada Żydów i relacje polsko-żydowskie w czasie okupacji niemieckiej”
17.55 – 18.05 – przerwa
18.05 – 18.25 – dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów) – „Pogrom, którego nie było. Rzeszów, 11-12 czerwca 1945 r.”
18.25 – 18.45 – dr hab. prof. AGH Julian Kwiek (AGH Kraków) – „Pogrom 11 sierpnia 1945 r. w Krakowie”
18.45 – 19.05 dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce) – „Pogrom pod nadzorem. Wydarzenia antyżydowskie w Kielcach 4 lipca 1946 r.”
19.05 – 19.30 – dyskusja i zamknięcie obrad

Patronat medialny: TVP3 Kielce, Echo Dnia, Radio eM Kielce, Polskie Radio Kielce, Telewizja Świętokrzyska

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach

 

Konferencja Pogromy ludnoci ydowskiej w rnych czciach Polski

 

Konferencja Pogromy ludnoci ydowskiej w rnych czciach Polski 2

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA