W piątek, 7 czerwca br. Pan Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Podpisana ustawa przedłuża legalność pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 r. i wprowadza szereg zmian w zakresie narzędzi wsparcia uchodźców.

W załączeniu informacja dotycząca wprowadzanych zmian, zamieszczona na stronie:

https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy-podpisane/ustawy-podpisane-w-czerwcu-2024-r,86884

MSWiA na swojej stronie zamieściło komunikat dotyczący wygaszenia art. 13, czyli zakończenia wypłaty świadczeń dla osób prywatnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy wraz z numerami telefonów infolinii w urzędach wojewódzkich dedykowanych dla osób poszukujących zakwaterowania:

https://www.gov.pl/web/mswia/nowelizacja-ustawy-pomocowej-z-podpisem-prezydenta

Jednocześnie zwracamy uwagę na wprowadzenie w ustawie art. 68 ust. 2:

Art. 68. [Użyczenie obywatelowi Ukrainy budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych - wyłączenie stosowania niektórych przepisów]

1. W przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, budynku lub jego części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725) oraz art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327, 1429, 1723, 1860, 2029 i 2740).

2. Osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc na zasadach określonych w art. 12.

Nowe przepisy wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 roku.

 

 

Źródło: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA