Bodzentyn, perła Gór Świętokrzyskich, jest kwintesencją, tego co polskie i co charakterystyczne dla naszej Ziemi Świętokrzyskiej. Poprzez swoje szczególne związki z biskupami krakowskimi, wasze miasto i wasi przodkowie byli włączeni w sprawy Kościoła w Polsce i Kościoła Powszechnego –  mówił Ksiądz Arcybiskup Henryk M. Jagodziński. Nuncjusz apostolski w RPA i Lesotho, przewodniczył Mszy św. w kościele św. Stanisława w Bodzentynie,  w 50. rocznicę wizyty kard. Karola Wojtyły.

Abp Jagodziński pochodzi z diecezji kieleckiej i podczas swoich pobytów w ojczyźnie i w rodzinnych stronach chętnie przewodniczy uroczystościom w wielu parafiach.

– Może rodzić się pytanie, co łączy Bodzentyn z Ghaną, gdzie właśnie kończę misję jako przedstawiciel Ojca Świętego, aby udać się na kolejną do RPA i Lesotho. Tym, który sprawa że te dwa miejsca na ziemi są sobie tak bardzo bliskie jest osoba naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Gdziekolwiek ten wielki święty się pojawił, tam zostawiał niezatarty ślad w sercach ludzi, których spotkał i w miejscach, po których kroczył – podkreślił nuncjusz.

Wspomniał papieską wizytę w Ghanie w 1980 r., podczas pierwszej podróży do Afryki, w 120. rocznicę tzw. drugiej ewangelizacji tego kraju, mówił o „odkrywaniu pamiątek papieskich” w Ghanie, o ośrodkach i centrach, którym papież z Polski patronuje.

– Poprzez swoje szczególne związki z biskupami krakowskimi, wasze miasto i wasi przodkowie byli włączeni w sprawy Kościoła w Polsce i Kościoła powszechnego. Tutaj przybywali kardynałowie, arcybiskupi, królowie, uczeni, dostojnicy państwowi i kościelni. Wśród ciągu pokoleń niezwykłych gości, dokładnie 50 lat temu, przybył także Karol Wojtyła, podążając w orszaku za Jasnogórską Panią podczas jej pielgrzymowania po Polsce – przypomniał hierarcha.

Mówił o kulcie Matki Bożej Częstochowskiej oraz o czci Afrykańczyków wobec Maryi. – W Ghanie, Jej obraz znajduje się w kaplicy Nuncjatury Apostolskiej w Akrze. W ubiegłym roku 30 pielgrzymów z Ghany udało się na Jasną Górę przed oblicze Jasnogórskiej Pani, jak również do miejsc związanych z osobą św. Jana Pawła II, w tym do naszej kieleckiej katedry – przypomniał.

Na pamiątkę jubileuszu i wizyty – „spotkania Bodzentyna z Afryką”, nuncjusz apostolski przekazał, na ręce proboszcza ks. dr. Leszka Sikorskiego, relikwie św. Jana Pawła II.

Bodzentyn to miasto z tradycjami, lokowane w 1355 r. na prawie średzkim. Zostało założone przez biskupa Bodzantę w poł. XIV w. na wzgórzu nad Psarką. Bodzentyn bywa nazywany „biskupim miastem”, ponieważ pierwsze wieki w historii miasta łączą się z działalnością kolejnych biskupów, którzy fundowali kościoły, budowali zamek, ratusz, mury miejskie, zakładali szpitale i ogrody, rozbudowywali wodociągi, troszczyli się o handel i cechy rzemieślnicze, animowali kulturę, ogrodnictwo, sztukę.

Począwszy od biskupa Bodzanty, byli to: Florian z Mokrska, Jan Radlicki, Piotr Wysz, Zbigniew Oleśnicki, Jan Konarski, Piotr Myszkowski, Jakub Zadzik, Andrzej Trzebicki, Jan Małachowski, Franciszek Krasicki, Felicjan Szaniawski, Kajetan Sołtyk.

Kolejni królowie polscy potwierdzali przywileje dla miasta, odnoszące się najczęściej do jarmarków.  Miasto straciło prawa miejskie po powstaniu styczniowym, odzyskało je w 1994 r.

 

Tekst źródło: ekai.pl

Zdjęcia: Adam Kręcisz

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA