Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie otrzyma wóz gaśniczy marki STAR. Samochód przez ostatnie lata służył Druhom Ochotnikom z OSP Mąchocice. W dniu 4 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podpisał umowę z Wójtem Gminy Masłów Tomaszem Lato dotyczącą przyjęcia ww. auta pożarniczego.

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn wielokrotnie pokazuje, że jest mocno zaangażowany w sprawy OSP z terenu gminy Bodzentyn. Pragniemy nadmienić, że przejęcie samochodu było możliwe dzięki podjęciu na ostatniej sesji przez Radę Miejską w Bodzentynie uchwały w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Gminy Masłów.

Warto podkreślić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie wznowiła swoje funkcjonowanie po blisko 40 latach przerwy.

Reaktywacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie po blisko 40 latach przerwy jest wydarzeniem niezwykle istotnym dla lokalnej społeczności. Po latach nieobecności, ponowne uruchomienie straży pożarnej symbolizuje nie tylko powrót do tradycji i historii miejscowości, ale przede wszystkim ożywienie ducha społecznego oraz gotowość do działania na rzecz bezpieczeństwa i wspólnego dobra.

- Po 40 latach nieobecności, z ogromną radością ogłaszamy reaktywację Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej ukochanej miejscowości Wilków. To moment pełen emocji i dumy, który podkreśla naszą jedność i gotowość do działania dla dobra społeczności lokalnej. – pisał na swoim profilu społecznościowym współinicjator reaktywowania OSP w Wilkowie Wojciech Kózka.

Decyzja o wznowieniu działania OSP w Wilkowie to wyraz determinacji i zaangażowania społeczności lokalnej w budowanie bezpiecznego i solidarnego środowiska. Warto docenić wysiłek i zaangażowanie wszystkich osób zaangażowanych w proces reaktywacji Ochotniczej Straży Pożarnej.

Reaktywacja OSP w Wilkowie podkreśla również znaczenie kontynuacji tradycji i dziedzictwa lokalnego. Wznowienie działalności straży pożarnej, która działała od 1930 roku do 1980 roku, jest hołdem dla tych, którzy w przeszłości poświęcili się dla bezpieczeństwa i dobra społecznego oraz zachętą dla nowych pokoleń do kontynuowania tej szlachetnej tradycji.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA