W dniu 3 kwietnia br. Ochotnicza Straż Pożarna we Wzdole otrzymała nowy wóz ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4, który pomieści 7 tys. litrów wody oraz 700 litrów środka pianotwórczego. Strażacy Ochotnicy ze Wzdołu z wielkim entuzjazmem powitali nowe auto. Wóz marki SCANIA zwiększy efektywność akcji ratowniczych oraz skuteczność usuwania zagrożeń. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych, a zwłaszcza zakup wozu wymaga dużych nakładów finansowych. Gmina Bodzentyn przy dobrej współpracy ze Związkiem Gmin Gór Świętokrzyskich zakupiła samochód strażacki, którego wartość to ponad 1 mln 524 tys. złotych, z czego część środków pochodziła z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Starania o doposażenie OSP Wzdół w nowy wóz trwały od trzech lat.

Warto podkreślić, że w dniu 4 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba przekaże samochód gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowie, który Gmina Bodzentyn przyjęła jako pomoc rzeczową z Gminy Masłów.

Kolejną bardzo ważną informacją jest fakt, że w piątek, 5 kwietnia br. Burmistrz Dariusz Skiba podpisze umowę z Marszałkiem Andrzejem Bętkowskim na zakup nowego wozu strażackiego dla OSP Bodzentyn o wartości blisko 2 mln złotych. Natomiast OSP Bodzentyn przekaże swój dotychczasowy wóz strażacki dla OSP Sieradowice.

Pragniemy nadmienić, że w ubiegłym roku zakupiono wóz ratowniczo-gaśniczy marki MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

Ochotnicze straże pożarne są kluczowymi podmiotami w sytuacjach klęsk żywiołowych czy katastrofach naturalnych. Ich elastyczność, mobilność i gotowość do działania sprawiają, że są one często pierwszymi, którzy ofiarują pomoc i wsparcie poszkodowanym. Działania te wykraczają poza granice lokalne, gdyż ochotnicy często biorą udział w akcjach ratunkowych na obszarach dotkniętych katastrofą na całym świecie.

Wszystkie te aspekty potwierdzają, że ochotnicze straże pożarne są niezwykle ważnym elementem społeczeństwa, który przyczynia się nie tylko do bezpieczeństwa fizycznego, ale także do budowy wspólnoty i solidarności.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA