Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn ogłasza Otwarty Konkurs Ofert i zaprasza organizację pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571 z późn. zm.) do składania ofert na realizację zadania publicznego Gminy z zakresu:

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób poprzez „Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta i Gminy Bodzentyn”.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

KLAUZULA_informacyjna_-_UMiG_Bodzentyn

OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO

Aktualizacja_oferty

SPRAWOZDANIE-Z-WYKONANIA-ZADANIA-PUBLICZNEGO

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA