W dniu 27 marca 2024 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn - Dariusz Skiba, Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego - dr Jan Reklewski oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie - Marcin Sikorski podpisali list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji zadań mających na celu ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych Świętokrzyskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Bodzentyn.

Przedsięwzięcie, o którym mowa powyżej, ma na celu rewitalizację budynków znajdujących się we władaniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nadaniu im nowych funkcji edukacyjnych, turystycznych i kulturowych, w taki sposób, aby jak najlepiej służyły lokalnej społeczności oraz turystom zwiedzającym Gminę Bodzentyn i Świętokrzyski Park Narodowy.

Połączenie zespołu drewnianej zabudowy dawnego nadleśnictwa Święta Katarzyna, stawów biskupich oraz Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie pozwoli w przyszłości na stworzenie produktu turystycznego będącego wizytówką naszego miasta i gminy. Podjęte działanie ma na celu scalenie wszystkich atrakcji Bodzentyna w jedną kompleksową ofertę turystyczną skierowaną zarówno do mieszkańców, jak również turystów.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn wielokrotnie podkreśla, iż priorytetowym działaniem jest rozwój turystyki, co niejednokrotnie zostało potwierdzone licznymi działaniami oraz zrealizowanymi inwestycjami. Należy nadmienić, że w dniu dzisiejszym gmina Bodzentyn złożyła wniosek o dofinansowanie budowy kładki prowadzącej przez teren stawów biskupich opiewający na wartość 5 mln zł.

Dziękujemy Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego za możliwość wspólnego działania na rzecz rozwoju turystyki i ochrony dóbr kulturowych oraz przyrodniczych naszego regionu.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA