Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba serdecznie zaprasza na CENTRALNE OBCHODY 161. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO.

 

Harmonogram Obchodów:

Piątek 19.01.2024 r.  – Szydłowiec

15:15 – Rozpoczęcie centralnych obchodów 161. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego – Rynek Wielki w Szydłowcu.

15:30 – Msza św. w intencji Powstańców 1863r. i Ojczyzny – Kościół św. Zygmunta

16:20 – Złożenie kwiatów pod tablicą ks. Adama Malanowicza

16:30 – Przejazd na groby Powstańców na cmentarz parafialny

16:50 – Złożenie kwiatów przy Kapliczce u zbiegu ulic: Kąpielowej, Narutowicza, Sowińskiego

17:00 – Spektakl słowno-muzyczny w Szydłowieckie Cenrum Kultury (Zamek w Szydłowcu)

 

Rozpoczęcie XXXI  Marszu Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863r.

Suchedniów – Bodzentyn

Sobota 21.01.2023 r. – Suchedniów – Bodzentyn

7:30 – Msza św. w kościele pw. Św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie w intencji poległych w Powstaniu Styczniowym mieszkańców Suchedniowa          

8:10 – Rozpoczęcie Marszu (plac przed kościołem), przemarsz ulicą Bodzentyńską

8:40 – Złożenie kwiatów oraz zniczy przy krzyżu przedpowstańczym ul. Bodzentyńska 

9:00 – Wymarsz XXXI Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. Suchedniów – Bodzentyn 

10:00 – Odpoczynek w Michniowie, kawa, herbata – świetlica Centrum Kształceniowo Integracyjne

10:30 – Złożenie kwiatów przy mogile w Mauzoleum Wsi Polskich 

12:00 – Wejście do Wzdołu  Rządowego, odpoczynek (Zespół Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy”)                                                             

13:15 – Wymarsz na szlak Marszu    

14:50 – Przybycie do Bodzentyna, postój przy Urzędzie Miasta w Bodzentynie (dołączenie pocztów sztandarowych, uczniów szkół, gości, formowanie kolumny). Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej Marszałka Józefa Piłsudskiego (Urząd Miasta Bodzentyn)                                             

15:00 – Przemarsz przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Bodzentyna, prezentacja oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci                                   

15:20 – Uroczystości na Górnym Rynku, salwa honorowa, apel poległych oddziału Rekonstrukcji Historycznej Pułk Żuawów Śmierci, wręczenie odznak za trzy i pięciokrotny udział w Marszu, złożenie kwiatów przy Tablicy 150. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego i na grobach Powstańców (delegacje), zakończenie Marszu                                         

16:30 – Poczęstunek – Szkoła Podstawowa im. Antoniego Wacińskiego w Bodzentynie, Rynek Górny 11.             

 

Niedziela 21.01.2024 r.-Wąchock       

9:00 – 10:45 – Zwiedzanie muzeum „Walk narodowowyzwoleńczych” w Opactwie Cystersów  

11:00 – Rozpoczęcie uroczystości (dworek ul .Langiewicza). Złożenie kwiatów przy tablicy upamiętniającej 150. Rocznicę Wybuchu Powstania Styczniowego, przemarsz pod pomnik Generała Mariana Langiewicza                                                                                  

11:15 – Uroczystości rocznicowe przy pomniku Generała Mariana Langiewicza.                                               

12:00 – Uroczysta Msza św. Centralnych Obchodów 161.  Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego

13:15 – Zakończenie uroczystości, poczęstunek – Zespół Placówek Oświatowych.  

 

plakat marsz xxxi marsz 002

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA