Uchwałą Rady Miejskiej w Bodzentynie uruchomiano kolejną, piątą już edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bodzentyn. Do 30 listopada można zgłaszać zadania w ramach ww. inicjatywy

Po rocznej przerwie uruchomiono koleją edycję Budżetu Obywatelskiego, która umożliwi mieszkańcom naszego miasta bezpośredni wpływ na zmiany zachodzące w Bodzentynie.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn zadecydował, aby na projekty zgłaszane przez mieszkańców przeznaczyć ponad 113 tys. zł - Duże zainteresowanie Budżetem Obywatelskim jest wynikiem zaufania mieszkańców, ponieważ to właśnie ich głosy znajdują odzwierciedlenie w realizowanych inwestycjach.

 

Propozycję projektu może zgłosić każdy pełnoletni mieszkaniec Miasta Bodzentyn oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta i Gminy Bodzentyn, pod warunkiem uzyskania już na etapie zgłaszania poparcia co najmniej 15 mieszańców Bodzentyna. W ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane projekty zadań, które należą do zadań własnych gminy.

Wnioski z propozycjami zadań można składać do 30 listopada 2021 r. Po upływie wyznaczonego terminu nastąpi weryfikacja złożonych wniosków przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta
i Gminy, a następnie Zespół Opiniujący opracuje ostateczną listę projektów, które zostaną poddane pod głosowanie.

Zachęcamy mieszańców Bodzentyna do składania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok !

Niezbędne formularze do pobrania tutaj.

               

Poniżej prezentujemy harmonogram konsultacji Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

tabela

Przypomnijmy

Pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2017 roku. Dotychczas w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Bodzentyn udało się zrealizować inwestycje o łącznej wartości ponad 320 tys. zł.  W ramach ww. kwoty doposażono OSP Bodzentyn, zagospodarowano teren przy Domu Dziennego Pobytu  dla osób starszych, doposażono i wyremontowano Samorządowe Przedszkole w Bodzentynie, zakupiono wyposażenie do pracowni fizjoterapii w budynku Ośrodka Zdrowia w Bodzentynie.  

K.Furmańczyk

Zielony Fotografia Uniwersytet Rekrutacja Plakat2 1

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA