Drukuj

Drodzy Mieszkańcy Gminy Bodzentyn,

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych jelita grubego (możliwość kolonoskopii ze znieczuleniem) w ramach projektu „Rak na wspak – wsparcie profilaktyki w kierunku wczesnego wykrywania jelita grubego w województwie świętokrzyskim” realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach wraz z partnerami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Wszelkie informacje uzyskać można bezpośrednio w siedzibie Ośrodków Zdrowia na terenie Gminy Bodzentyn.

Szczegóły dotyczące zasad i zakresu realizowanego projektu dostępne są w udostępnianym Państwu formularzu zgłoszeniowym i stronie internetowej pod adresem: https://raknawspak.pl

 

 

Z wyrazami szacunku,

/-/ Dariusz Skiba

 

Ankieta przed badniem