Drukuj

Dnia 30.10.2019 roku w Szkole Podstawowej we Wzdole Rządowym odbyło się ślubowanie uczniów klasy pierwszej.

 Uczniowie przygotowali okolicznościowy program pod kierunkiem wychowawczyni Anny Strachowskiej. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: rodzice pierwszoklasistów, dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzentynie Marcin Sikorski oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Obecni byli również uczniowie starszych klas. Pierwszoklasiści zaprezentowali swój program wykazując się wiedzą o szkole, najbliższym środowisku, ojczyźnie, znajomością zasad bezpieczeństwa na drogach. Zapewnili, że będą starali się być wzorowymi uczniami. Wyrazili również wdzięczność swoim rodzicom za ich trud. Delegacja klasy pierwszej złożyła kwiaty pod tablica upamiętniającą Patrona Szkoły.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonał dyrektor szkoły pan Roman Pytel. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym. Wychowawczyni wręczyła każdemu pierwszoklasiście pamiątkowy dyplom.

Także uczniowie klas drugich pod kierunkiem swoich wychowawczyń: pani Agaty Pytel i pani Teresy Lipiec przywitali swoich młodszych kolegów wierszem i piosenka oraz wręczyli im upominki.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce oraz radosnych chwil spędzonych w szkole.

 Zespół Szkół we Wzdole