Drukuj

Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data obowiązywania: 31.10.2019 r. – 07.11.2019 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę.

Tytuł zadania publicznego: „Działalność Klubu Seniora w Gminie Bodzentyn”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie MIEJSKA GÓRA na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie w terminie do 07.11.2019 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta

Formularz uwag