Drukuj

Dnia 26 października odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Bodzentyn Andrzej Jarosiński , wiceprezes Aneta Mróz, przewodnicząca Rady Rodziców Matylda Frąk, ks. Proboszcz Radosław Sobalkowski, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych. Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty". Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej w Śniadce. Dowodem były wręczone dzieciom legitymacje szkolne. Ślubowani otrzymali od zaproszonych gości wspaniałe pomoce dydaktyczne, kubki, zabawki oraz słodycze. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do klas na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

SP w Śniadce