Drukuj

Dnia 15.10.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Psarach Starej Wsi odbyło się uroczyste ślubowanie oraz pasowanie dzieci z klasy I na uczniów szkoły. Pierwszoklasiści wobec Dyrekcji, Pana Burmistrza, Rodziców oraz kolegów i koleżanek przedstawili krótki program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne.

Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani Dyrektor Barbara Świetlik. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki wręczone przez Pana Burmistrza Dariusza Skibę.

Naszym pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów oraz radości ze zdobywanej wiedzy.

Szkoła Podstawowa w Psarach Starej Wsi