Mieszkańcy gminy Bodzentyn którzy złożyli wnioski o usunięcie azbestu z pokryć dachowych, skorzystają w tym roku z programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W dniu 3 października 2019 Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn podpisał umowę na dofinansowanie „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn w 2019 roku” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach .

W tym roku dofinansowanie wynosi 100%. Na kwotę dotacji składają się środki z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 40.802,26 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania oraz środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie także w wysokości 40.802,26 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych. Całkowity koszt zadania wynosi 81.604, 53 tys. zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba podkreśla że maksymalne dofinansowanie jest dla nas bardzo istotne. Jesteśmy gminą miejsko –wiejską i bardzo duża część budynków gospodarczych pokryta jest nadal eternitem. Zdrowie i ekologia są dla mnie bardzo ważne. Azbest ma zniknąć z polskich dachów do 2032 roku, dlatego nasza gmina co roku realizuje program.

Program usuwania azbestu na terenie gminy Bodzentyn jest realizowany od 2015 roku. Zgodnie z ustawa o samorządzie gminny, gmina pojęła uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowanego „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Miasta i Gminy Bodzentyn na lata 2016-2032. Celem opracowanego programu jest przede wszystkim wyeliminowanie oddziaływania azbestu na środowisko i zdrowie mieszkańców.

I tak od 2015 roku do 2018 liczba zrealizowanych wniosków które wpłynęła do UMiG Bodzentyn wyniosła 277. A od 2015 do 2018 oczyszczono i wywieziono 50 489,82 m2.

W latach 2015-2018 gmina na ten cel uzyskała  dotację w wysokości 120 485,96 zł. pochodziła ona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.    

Wnioski na usuwanie azbestu można składać w Referacie Budowlano-Inwestycyjnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok.nr 1 w UMiG Bodzentyn.

NFOiGWlogo

 

 

Realizowane projekty

     

 

Poprzednie artykuły

Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Bodzentyn

rpo ws znaki promocyjne zestawienie1 poglad

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA