27 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie rozpoczęła się XV Sesja Rady Miasta Bodzentyn, częścią jej obrad było udzielenie wotum zaufania oraz udzielenie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.

Rada Miejska według nowych przepisów podczas głosowania większością głosów, udzieliła wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszowi Skibie. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

Zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i absolutorium głosowało 11 Radnych, nikt nie był przeciwko, 2 Radnych wstrzymało się od głosu, 1 Radny był nie obecny.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Bzymek wraz z wiceprzewodniczącymi oraz przedstawiciele sołtysów wręczyli kwiaty oraz pogratulowali i podziękowali Burmistrzowi.

Po uchwaleniu obu uchwał Burmistrz podziękował radnym i sołtysom za dowód uznania i zaufania.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA