W dniu 27 czerwca 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Bodzentyn została podpisana w obecności Pana Dariusza Skiby – Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Bodzentyn, a Firmą ,,HYDROEL” – Zakład Wiertniczo – Geologiczny s.c. Janusz Dyda, Jerzy Dyda na „Wykonanie wraz z podłączeniem studni głębinowych dla SUW-ÓW w Bodzentynie ul. Opatowska i ul. Suchedniowska wraz z remontem istniejącej studni na SUW Suchedniowska”.

Przedmiotem umowy jest:

  1. ZADANIE NR 1  - Wykonanie wraz z podłączeniem (awaryjnej) studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody – Bodzentyn, ul. Opatowska (nr ewid. dz.: 1086/1, 1087/2 oraz 1090; obręb Bodzentyn) - pod warunkiem, że taka lokalizacja będzie możliwa z uwagi na zasoby wód podziemnych,
  2. ZADANIE NR 2 - Wykonanie wraz z podłączeniem (awaryjnej) studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody – Bodzentyn, ul. Suchedniowska (nr ewid. dz. 540 oraz 539) - pod warunkiem, że taka lokalizacja będzie możliwa z uwagi na zasoby wód podziemnych,
  3. ZADANIE NR 3 - Remont istniejącej studni na stacji uzdatniania wody – Bodzentyn, ul. Suchedniowska (nr ewid. dz. 540 oraz 539).

Wartość wynagrodzenia dla Wykonawcy –   brutto: 774 162,00 zł.

Termin realizacji – do 30.06.2020 r.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA