Co musisz wiedzieć o koronawirusie

coronaGminny numer alarmowy dla osób potrzebujących pilnej pomocy, w tym: seniorów i innych pozostających w kwarantannie domowej (czynny po godzinach pracy urzędu) - 600 715 659

Ważne informacje i zasady postępowania w przypadku podejrzenia lub wykrycia koronawirusa SARS-CoV-2


Publikacja uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Data obowiązywania:  16.05.2019 r. – 23.05.2019 r.

Treść: Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się poniższą ofertę:

Oferta: PZK 4/2019

Rodzaj zadania: art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie

Tytuł zadania publicznego: „Międzynarodowa Wystawa Psów Radowych w Bodzentynie”

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie CHAMPION DOG

Termin realizacji zadania: 01.06.2019 r. – 31.07.2019 r.

Wysokość wnioskowanego dofinansowania zadania publicznego: 3 000,00  złotych (słownie): trzy tysiące złotych, 00/100 groszy

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentyn w terminie do 23.05.2019 r. wg załączonego poniżej wzoru.

Oferta PZK4/2019

Formularz uwag

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA